26. jūnijā notika jaunās LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes domes vēlēšanas un savu darbu noslēdza LU Sociālo zinātņu fakultātes dome.

Savā pēdējā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātes dome ievēlēja Sociālo un politisko pētījuma institūta pētnieku amatos Ph. D. Garetu Hamiltonu un Dr. sc. pol. Valtu Kalniņu, apstiprināja pieaugušo neformālās izglītības programmas “Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skolu: lielie valodas modeļi un mazās valodas” un tās vadītāju asociēto profesori Baibu Holmu, kā arī profesionālās pilnveides izglītības programmas “Sociālais darbs kopienā”, “Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem” un “Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem”. Dome arī akceptēja izmaiņas vairākās Sociālo zinātņu fakultātes studiju programmās.

Sociālo zinātņu fakultātes domē akadēmisko personālu pārstāvēja profesors Daunis Auers, profesore Iveta Reinholde, profesore Vita Zelče, profesore Aija Zobena, asociētā profesore Baiba Bela, asociētā profesore Baiba Holma, asociētais profesors Toms Rostoks, asociētā profesore Marita Zitmane, docents Renārs Felcis, docente Daina Pakalna, docente Zane Radzobe un zinātniskā asistente Aiga Romāne-Meiere, vispārējo personālu – izpilddirektora vietnieks Zigmārs Gailis un fakultātes sekretāre Anete Zasa, studentus – Liene Eglīte, Līva Emīlija Kļaviņa, Arturs Pīlācis un Laura Romanova. Domes priekšsēdētāja pienākumus veica Vita Zelče, priekšsēdētāja vietnieka – Daina Pakalna un domes sekretāra – Anete Zasa. Šis LU Sociālo zinātņu fakultātes domes sastāvs tika apstiprināts 2022. gada 6. maijā.

Liels paldies visiem domniekiem par darbu!

Dalīties