LAT | ENG
Pētniecība

Konference "Izšķirties par valstiskumu. 1990.gada 4.maija deklarācijai 25 gadi"

2015.gada 8. maijā Latvijas Universitātē notika LU SPPI un Korāda Adenauera fonda rīkotā starptautiskā konference "Izšķirties par valstiskumu", kas bija veltīta 1990. gada 4. maijā pieņemtās deklarācijas "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" 25. gadadienai.

 

 

Starptautiskās konferences uzdevums bija analizēt 4. maija deklarācijas vēsturisko nozīmi, kardinālās reformas, kas pēc Neatkarības deklarācijas pieņemšanas, izmainīja Latvijas politisko, ekonomisko un sociālo realitāti.

 

Konferences sākuma daļā ar uzrunu uzstājās LU rektors prof. Mārcis Auziņš, LR Ministru prezidente Laimdota Straujuma un Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš.  Latvijas Tautas Frontes pirmais priekšsēdētājs, LR AP priekšsēdētāja vietnieks (1990-1993) Dainis Īvāns uzstājās ar tēmu  „Ceļš uz 4. maiju un valsts pamatu likšana”, savukārt,  4. maija deklarācijas projekta autors, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits  uzstājās ar priekšlasījumu „4.maija deklarācija un valsts konstitucionālā identitāte”.  

 

Konference tematiski tika strukturēta trīs paneļdiskusijās, kurās  politiķi, pētnieki un laikabiedri diskutēja par Latvijas reformu panākumiem un kļūdām, vērtējot tās reģionālas nozīmes un  šodienas atziņu kontekstā.

 

Pirmajā paneļdiskusijā “4. maijs un Latvijas iekšpolitiskās izvēles” piedalījās Igaunijas Tautas frontes līdzdibinātāja prof. Marju Lauristine, Parīzes Politisko studiju institūta doktorante Una Bergmane,  politologs no Ukrainas prof. Oleksijs Harans, vēstnieks un Latvijas Republikas ārlietu ministrs (1999-2002) Indulis Bērziņš, politologs,  Viļņas Universitātes Starptautisko attiecību un  Politoloģijas institūta Ziemeļeiropas pētniecības centra vadītājs, “Baltic Journal of Political Science” galvenais redaktors Liutauras Gudžinskas un paneļdiskusijas moderators Edijs Bošs.  

 

Paneļdiskusijā “Tautsaimniecības reformas”  piedalījās LR Ministru prezidents (1990-1991) Ivars Godmanis, LR finanšu ministrs (1999-2000) un LR AP deputāts (1990-1993) Edmunds Krastiņš, Eiropas Parlamenta deputāts un LR finanšu ministrs (1997-1998) Roberts Zīle,  politikas analītiķe un LR Valsts reformu ministre (1994-1995) Vita Tērauda, vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, kā arī diskusijas moderators Pauls Raudseps.

 

Noslēdzošajā paneļdiskusijā “No padomju identitātes uz eiropeisku identitāti”  dalību ņēma Aiovas štata universitātes Vēstures Departamenta  emeritētais profesors Andrejs Plakans, profesors  LU Sociālo zinātņu fakultātē Tālis Tisenkopfs, filoloģijas zinātņu doktors, laikraksta "Atmoda" krievu izdevuma redaktors, LR AP deputāts (1990-1993) Aleksejs Grigorjevs, tulkotāja un publiciste  Ieva Lešinska-Geibere, filozofs, lektors LU Vēstures un filozofijas fakultātē Artis Svece, kā arī diskusijas moderators Arnis Rītups

 

Bildes