LAT | ENG
Pētniecība

Social Memory of Latvia and Identity. Working Papers. Normalizing the Cold War Habitus: How Latvian Autobiographers Cope with Their Soviet-time Experience

Social Memory of Latvia and Identity. Working Papers. Resistance Movement in Latvia During Nazi German Occupation (1941-1945): Research Problems and Achievements

Social Memory of Latvia and Identity. Working Papers. Representation of the Countryside and Agriculture as Values in the Latvian National Identity in the Daily "Latvijas avīze" (2004-2008)

Latvijas sociālā atmiņa un identitāte. Manuskripti. Svētki, atceres dienas un to rituāli Krievijā: padomju pieredze, tās transformācija un šodiena. Uzvaras svētki Krievijā un Latvijā

Informācija un sabiedrība: Informācijas un bibliotēkas studiju nodaļas raksti Nr.2

Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ziņojumu krājums. Nacionālā identitāte un komunikācija

Oral History: Migration and Local Identities

Nacionālā identitāte: politiskās identitātes un politiskā kultūra

(Ne)izstāstītā vēsture. Skola. Mājas. Atmiņa

Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā

Nacionālā identitāte: zīmolu un patērētāju identitātes

Informācija un sabiedrība: informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti Nr.3

Latvijas preses vēsture: Diskursi un identitātes

Social Memory of Latvia and Identity. Working Papers. Nationalism and Construction of an Ideal Woman: The Case Study of the Women's Magazine "Zeltene" (1926-1934)

Latvijas sociālā atmiņa un identitāte. Manuskripti. Atmiņas tekstūra: Otrā pasaules kara pieminekļi Baltijas valstīs

Laiku atšalkas: žurnālistika, kino, politika

Neatrastās identitātes? Latvijas dienas laikrakstu žurnālisti politikas, ekonomikas un kultūras lauku ietekmē

Nacionālā identitāte un vide

Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls

Karojošā piemiņa: 16.marts un 9.maijs

Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija

Vai ir dzīve pēc krīzes?: Baltijas mediju finanšu un auditorijas analīze (2008-2014)

Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa: priekšvēlēšanu publiskā telpa Politiskā komunikācija, ētika un kultūra LR 9. Saeimas vēlēšanāsInformācijas vide Latvijā: 21. gadsimta sākums Dziesmu un deju svētki mainīgā sociālā vidē The Past in the Future: Assessment of the Events of 1940 in Latvia