LAT | ENG
Pētniecība

Sociālās atmiņas pētniecības centrs

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta Sociālās atmiņas pētniecības centrs (SAPC) veic starpdisciplinārus sociālās atmiņas, pagātnes lomas šodienā, sociālās atmiņas un vēstures politikas, vēstures reprezentāciju un identitātes pētījumus.

 

SAPC darbības mērķi:
•    starpdisciplināras sociālās atmiņas pētniecības veicināšana LU, tās rezultātu integrēšana akadēmiskajā apritē, akadēmiskajā izglītībā un popularizēšana sabiedrībā
•    dažādu pētniecības perspektīvu (sociālo, humanitāro, dabas un eksakto zinātņu) attīstīšana balstoties sociālās atmiņas pētnieciskajās pieejās
•    sociālās atmiņas pētniecības profilu attīstīšana un nostiprināšana Latvijas zinātnē
•    Latvijas sociālās atmiņas pētniecisko aktivitāšu iesaistīšana starptautiskajā sociālās atmiņas izzināšanas apritē, profesionālās sadarbības koordinēšana un veicināšana
•    jauno zinātnieku atbalstīšana un iesaistīšana starptautiskajā apritē

SAPC aktualitātes skatīt mūsu facebook lapā.

 

Kontakti
Sociālās atmiņas pētniecības centrs

Sociālo un politisko pētījumu institūts
Sociālo zinātņu fakultāte
Latvijas Universitāte
Lomonosova 1A, Rīga, LV-1019 (408. kab.)

Tel.: 371-291417510, E-pasts: sociala_atmina@lu.lv

Pētnieki

Prof. Dr. hist. Vita Zelče (SAPC direktore)

 

Komunikācijas studiju nodaļas profesore

Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece

Pētnieciskās intereses: kultūras atmiņa, komemorācija, identitāte, mediju vēsture, mediju reprezentācijas, Krievijas un Baltijas historiogrāfija un sieviešu vēsture

 

Vita.Zelce@lu.lv

 

Dr. sc. comm. Laura Ardava

 

Komunikācijas studiju nodaļas pasniedzēja

Sociālo un politisko pētījumu institūta pētniece

Pētnieciskās intereses: mediju notikumi, rituālkomunikācija, komemorācija, sociālā atmiņa, nacionālā identitāte, Latvijas Trešā atmoda

 

Laura.Ardava@lu.lv

 

Doc. Dr. sc. comm. Didzis Bērziņš

 

Komunikācijas studiju nodaļas docents

Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieks

Pētnieciskās intereses: holokausta sociālā atmiņa, nacisma propaganda, mediju ētika, mediju atbildīgums

 

Didzis.Berzins@lu.lv

 

Mg. art. Sanita Burķīte

 

Komunikācijas studiju nodaļas pasniedzēja

Sociālo un politisko pētījumu institūta zinātniskā asistente, Komunikācijas zinātnes doktorante 

Pētnieciskās intereses: starpkultūru komunikācija, identitāte, bibliotēkas krājuma pārvaldība, kultūras atmiņa

 

Sanita.Burkite@lu.lv

 

Prof. Dr. phil. Skaidrīte Lasmane

 

Komunikācijas studiju nodaļas profesore

Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece

Pētnieciskās intereses: kultūras atmiņa, ētika, komunikācijas ētika, mūslaiku morāles filozofija, literatūras filozofija, hermeneitika, nacionālā identitāte

 

Skaidrite.Lasmane@lu.lv

 

Doc. Dr. sc. soc.  Jurijs Ņikišins

 

Socioloģijas nodaļas docents

Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieks

Pētnieciskās intereses: politiskā līdzdalība, politiskās vērtības un attieksmes, nacionālā identitāte, etnisko kopienu attiecības, kvantitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs

 

Jurijs.Nikisins@lu.lv

 

Doc. Dr. art. Zane Radzobe

 

Komunikācijas studiju nodaļas docente

Sociālo un politisko pētījumu institūta pētniece

Pētnieciskās intereses: mūslaiku performatīvās prakses un performatīvā teorija, mūslaiku Eiropas teātris, populārā kultūra un kultūras teorija

 

Zane.Radzobe@lu.lv

 

Mg. sc. soc. Aija Rozenšteine

 

Sociālo un politisko pētījumu institūta zinātniskā asistente, Komunikācijas zinātnes doktora grāda pretendente

Pētnieciskās intereses: filmu studijas, reprezentācijas, mediju izklaide, latviešu kino padomju periodā, kultūras atmiņa un identitāte

 

Aija.Rozensteine@lu.lv

 

 

Doc. Dr. sc. comm. Marita Zitmane

 

Komunikācijas studiju nodaļas docente

Pētnieciskās intereses: dzimtes studijas, dzimtes reprezentācijas populārajā kultūrā, dzimte postpadomju telpā, patēriņa kultūra un reklāma

 

Marita.Zitmane@lu.lv

 

 

 

Notikumi

 

“LIVINGMEMORIES” pētnieki diskutē par glorifikāciju un klusumu Latvijas sociālajā atmiņā

2017. gada 15. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) norisinājās diskusija ar nosaukumu “Starp glorifikāciju un klusumu: ko atcerēties un ko aizmirst latviešu kultūrā”. Diskusiju organizēja LNB Nozaru literatūras centrs sadarbībā ar starptautiskā pētniecības projekta “LIVINGMEMORIES” pētniekiem no Latvijas Universitātes. Vairāk lasīt: http://www.szf.lu.lv/dzive-lu-szf/aktualitates/ak/t/44782/

 

 

Latvijas Universitātes pētnieki piedalās starptautiskā projekta “LIVINGMEMORIES” partneru darba seminārā Tartu

No 2017. gada 25. līdz 27. janvārim Tartu Universitātē, Igaunijā, norisinājās projekta “LIVINGMEMORIES” partneru darba seminārs. Semināra dienu laikā dažādu valstu darba grupas prezentēja un analizēja zinātnisko rakstu pirmās versijas atmiņu izpētei veltītai kolektīvajai monogrāfijai un apmeklēja Igaunijas Nacionālo muzeju.

Vairāk lasīt: http://www.lu.lv/zinas/t/22730/

 

 

Norisinās Rīgas vasaras skola 2016 sadarbībā ar “LIVINGMEMORIES” projektu

No 2016. gada 6. līdz 18. augustam Latvijas Universitātē norisinājās Rīgas vasaras skola 2016. Rīgas vasaras skola ir starptautiska dokumentālo īsfilmu veidošana programma, kas orientēta uz žurnālistikas, mediju un filmu studiju studentu no visas pasaules pilnveidi. Uz šo Rīgas vasaras skolu bija ieradušies 17 jaunieši no Ķīnas, Nepālas, Vācijas, Bulgārijas, Ungārijas, Polijas, Lietuvas, Turcijas, Kazahstānas un Latvijas.

Vairāk lasīt:

http://www.lu.lv/zinas/t/23207/

http://www.lu.lv/zinas/t/16215/

http://www.lu.lv/zinas/t/1897/

http://www.lu.lv/zinas/t/30240/

 

 

Rīgā norit starptautiskā projekta “LIVINGMEMORIES” partneru darba seminārs

No 2016. gada 11. līdz 13. aprīlim Rīgā norisinājās projekta “LIVINGMEMORIES” partneru darba seminārs, kurā starptautiskās darba grupas prezentēja izstrādātas pētniecības koncepcijas un apmeklēja dažādas atmiņu vietas Latvijā.

Vairāk lasīt:

http://www.lu.lv/zinas/t/17201/

http://www.lu.lv/zinas/t/33539/

http://www.lu.lv/zinas/t/26647/

Projekti

Projekts “LIVINGMEMORIES” ir starpdisciplinārs sociālo un humanitāro zinātņu projekts, kura uzmanības centrā ir sociālās atmiņas problemātika, konfliktu un protestu kustību nospiedumi atmiņā un identitātē. Projekta ietvaros kopā strādā pētnieku grupas no Helsinku Universitātes, kas ir vadošā partnere, Permas Valsts politehniskās Universitātes, Tartu Universitātes, Frankfurtes pie Mainas Gētes Universitātes, Koča Universitātes Stambulā un Latvijas Universitātes. Tas ir pirmais sociālo un humanitāro zinātņu projekts, kas Latvijā tiek īstenots programmā ERA.NET RUS PLUS (EU-FP7). Tā ir Eiropas Savienības 7. Ietvara programma, kas vērsta uz Eiropas Savienības dalībvalstu zinātnieku sadarbības ar Krievijas zinātniekiem veicināšanu. 

Skatīt projekta mājaslapu: www.livingmemories-era.net

 

 

2013. gadā Sociālās atmiņas pētniecības centrs īstenoja valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projektu “Latvijas sociālā atmiņa un identitāte”. Projekta ietvaros tika veikti pētījumi par pagātnes sensitīvajiem jautājumi (okupācija, Otrais pasaules karš, holokausts, represijas, Latvijas Trešā atmoda u.c. ) nacionālajā identitātē un sociālajā atmiņā, analizētas vēstures un sociālās atmiņas lomas Latvijas etnisko grupu identitātē, vēstures politikas, masu un komemoratīvo pasākumu ietekmes uz nacionālo identitāti un sociālo atmiņu. Būtiski šī projekta mērķi bija pētījumu rezultātu pieejamības un pielietojamības sabiedrībā veicināšana un jauno zinātnieku ataudzes sekmēšana.

 

 

Publikācijas

Grāmatas

2014

Uzule, L., Zelče, V.  (2014). Latviešu kapusvētki: Identitātes rituāls. Rīga: Mansards.

Skatīt: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/mediji/Zelche_Kapusvetki_majaslapai4.pdf

 

 

 

 

 

2013

Зелчe, B., Нейбургс, У (ред.). (2013). Латышские военные рассказы. Вторая мировая война в солдатских дневниках. Riga: Mansards.

 

 

 

 

 

 

Zelče, V. (red.). (2013). Letonika. Piektais kongress. Latvijas sociālā atmiņa un identitāte. Ziņojumu kodoli. 2013. gada 29. oktobris. Rīga: Mansards.

 

 

 

 

Neiburgs, U., Zelče, V.  (2013). (Divas) puses. Pēc grāmatas... Rīga: Mansards.

 

 

 

 

 

 

 

Zelče, V., Zellis, K. (red.). (2013). Vera Kacena. Balle beidzās pusnaktī. Latviešu kara stāsti. Rīga: Mansards.

 

 

 

 

 

 

2012

Zelče, V., Zellis, K. (red.). (2012). Vera Kacena. Kājāmgājējs karā. Latviešu kara stāsti. Rīga: Mansards.

 

 

 

 

 

 
Kaprāns, M., Procevska, O., Uzule, L., Saulītis, A. (2012). Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā. Atmiņu politika un publiskā telpa. Rīga: Mansards.

 

 

 

 

 

 

 

Neiburgs, U., Rozenšteine, A., Zelče, V. (red.). (2012). (Divas) puses. Latviešu kara stāsti: Klausāmgrāmata. Rīga: Apostrofs. 2CD: 144,30 mi

 

 

 

 

 

Zellis, K. (2012). Ilūziju un baiļu mašinērija. Propaganda nacistu okupētajā Latvijā: vara, mediji un sabiedrība (1941–1945) Rīga: Mansards.

 

 

 

 

 

 

 

2011

Ločmele, K. (2011). (Ne)izstāstītā vēsture : Skola. Mājas. Atmiņa. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts.

See: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/mediji/Neizstastita_vesture-skola_majas_atmina_low-res.pdf

 

 

 

 

Neiburgs, U., Zelče, V. (red.). (2011). Divas puses. Latviešu kara stāsti. Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās. Rīga: Mansards.

 

 

 

 

 

 

Muižnieks, N., Zelče, V. (red.). (2011). Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs. Rīga: Zinātne.

 

See: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/mediji/Karojosa_piemina-2011.pdf

 

 

 

Zelče, V., Kaprāns, M. (red.). (2011). Pēdējais karš: Atmiņa un traumas komunikācija. Rīga: Mansards; LU SPPI.

 

See: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/mediji/Zelche_Kapusvetki_majaslapai4.pdf

 

 

 

 

2009

Ardava, L., Bērziņš, D., Kaprāns, M., Ķezbere, A., Ločmele, K., Procevska, O., Rozenšteine, A., Rozentāle, L., Salmiņa, I., Siliņa, G., Uzule, L., Zelče, V. (2009). Latvijas Universitāte 90 gados: Dzīve. Rīga: University of Latvia.

 

 

 

2007

Zelče, V. (red.). (2007). Agora 6. Reiz dzīvoja Kārlis Ulmanis. Rīga: Zinātne.

See; file:///C:/Users/Cap10-02/Downloads/Agora6.pdf

 

 

 

 

 

 

Zelče, V. (red.). (2007). Zīmes. Mēs. Pieminēšana. Piektais gadsRīga: LU Akadēmiskais apgāds.

See: file:///C:/Users/Cap10-02/Downloads/Z%C4%ABmes.M%C4%93s.Piemin%C4%93%C5%A1ana.Piektaisgads.pdf

 

 

 

 

 

2006

Zelče, V. (red.). (2006). Agora. 4. sēj.: Laikplaisa: Piektais gads. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

 

 

 

 

 

 

 

2005

Zelče, V. (red.). (2005). Agora. 3. sēj.: Pēckara Latvijas cilvēklaiktelpa≠staļinisms. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

See: file:///C:/Users/Cap10-02/Downloads/Agora3.pdf

 

 

 

 

 

 

Brikše, I. (red.). (2005). Latvijas Universitātes raksti. 683.sēj.: Komunikācija. Kultūras un vēstures diskurss. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

 

 

 

 

 

 

 

2004

Zelče, V. (red.). (2004). Agora. 2. sēj.: Vilis Lācis: Divu Latviju naratīvi, sociālais/sociālistiskais reālisms. Rīga: Zinātne.

See; file:///C:/Users/Cap10-02/Downloads/Agora2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskas publikācijas un raksti citās monogrāfijās

 

2017

Ardava, L. (2017). The Social Memory of the January 1991 Barricades and Commemorative Discourse in the Media of Latvia. In: Jundzis, T. (ed.). The Barricades: Civil Resistance to Anti-democratic Rule and Lessons Learned. Riga: LZA Baltic Centre for Strategic Studies. P. 67-75.

 

Gruziņš, O. (2017). Children Born of War, State of the Art, and Latvia: Approaches, Methods, and Data. In: Saleniece, I. (ed.).  History: Sources and People. Proceedings of the 26th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XX. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press “Saule”. P. 111-120.

Sk: https://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/Vesture_XX_2017_tirraksts-1.pdf

 

 

2016

Bērziņš, D. (2016). Holokausta sociālā atmiņa Latvijas PSR, 1944-1948. Vēsture, 1 (96), 45–73.

 

Bērziņš, D., Oppermann, P. (2016). Latvia. The Rumbula Memorial. History and Present. In: Methodical Materials “Holocaust Commemoration in the Baltics”. Riga: Center for Judaic Studies at the University of Latvia.

Sk.:http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/jsc/publikacijas/METHODICAL_MATERIALS.pdf

 

Zelče, V. (2016). Raiņa 100. jubileja: tapšana un svinēšana. Grām.: Lāms, E. (red.). Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. Rakstu krājums. 21. sēj. Liepāja: Liepājas Universitāte. 44.–64. lpp.

 

2015

Bērziņš, D., Ļenskis, I. (2015). Antisemītisma izpausmes: vēsture un mūsdienas. Rīga: Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Sk.: http://cilvektiesibas.org.lv/media/attachments/21/01/2016/antisemitisma_brosura.pdf

 

Bērziņš, D. (2015). Holokausta sociālā atmiņa Atmodas periodā. Grām.: Stašulāne, A. (red.). Kultūras studijas. Vēsturiskā atmiņa. Zinātnisko rakstu krājums. VII. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”.159.–165. lpp.

Sk.: https://du.lv/wp-content/uploads/2015/12/Kulturas_studijas_VII.pdf

 

Zelče, V. (2015). Pirmā pasaules kara pieminēšana un sērošana. Grām.: Daija, P., Hanovs, D., Jansone, I. (sast.). Civilizāciju karš? Pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas. Rīga: Zinātne. 231.–244. lpp.

 

2014

Ardava, L. (2014). 1991. gada sociālās atmiņas diskursi Jāņa Streiča grāmatā “1991. Tas garais cilvēkbērna gads”. Grām.: Lāms, E. (red.) Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 19. Liepaja: LiePA. 348.−355. lpp.

 
Eglitis, D. S., Ardava, L. (2014). Commemoration and Contestation: The Politics of Memory in the Baltic Countries. In: Bernhard, M., Kubik, J. (eds). Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration. New York: Oxford University Press. P.123-145. Sk.: https://www.amazon.com/Twenty-Years-After-Communism-Commemoration/dp/0199375143

 

Lasmane, S., Bērziņš, D. (2014). Pakļaušanās paradums un pretošanās. Grām: Lācis, V. Ceļojums uz Norieta pilsētu. Riga: Divpadsmit. 291.–303. lpp.

 

Ločmele, K. (2014). (Un)told memories: Communicating the (Soviet) past in Latvian families. In: Saueauk, M. (ed.). Historical memory versus communist identity: Proceedings of the conference “The shaping of identity and personality under communist rule: History in the service of totalitarian regimes in Eastern Europe.” Tallinn, 9-10 June, 2011. Tartu: University of Tartu Press. P. 129-146.

Sk: http://www.oapen.org/search?identifier=507876

 

Zelče, V. (2014). Latvijas iedzīvotāju sociālās atmiņas kopienas un identitāte. Grām.: Rozenvalds, J., Zobena, A. (red.). Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. 195.–205. lpp.

Sk.: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/demokratija/Daudzveidigas_un_mainigas_Latvijas_identitates.pdf

 

Zelče, V. (2014). Latvijas sociālās atmiņas politika, Eiropas Savienības un Krievijas ietekme uz to.  Grām.: Rozenvalds, J., Zobena, A. (red.). Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. 206.–215. lpp.

Sk.: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/demokratija/Daudzveidigas_un_mainigas_Latvijas_identitates.pdf

 

Zelče, V. (2014). Nacionālā atvadu rituāla tradīcija Latvijā un mediji. Grām.: Cimdiņa, A. (red.). Imants Ziedonis. Piederības meklējumi. Brīvības treniņš. Rīga: Zinātne. 365.–379. lpp.

 

 

2013

Ardava, L., Bērziņš, D., Ločmele, K. (2013). Sociālās atmiņas pētniecība: metodoloģija un pieredzes analīze. In: Stradiņš, J. (red.). (2013). Letonikas piektais kongress. Plenārsēžu materiāli. Riga: Latvijas Zinātņu akadēmija. 215.−229. lpp.

 

Ardava, L., Rozenšteine, A., Siliņa, G. (2013). Kolaboracionisma diskurss Alvja Lapiņa drāmā “Atvari” un Sofi Oksanenas romānā “Attīrīšanās”. In: Lāms, E. (red.). Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 18. Liepaja: LiePA. 9.–27. lpp.

 

Bērziņš, D. (2013). Holokausta reprezentācija Latvijas PSR literatūrā: D.Zigmontes, Ē.Vilka, O. Vācieša, Z. Ērgles darbu piemēri. In: Lāms, E. (red.). Aktuālās problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 18. Liepāja: LiePA. 47.–57. lpp.

 

Берзиньш, Д. (2013). Социальная память холокоста в популярной культуре Латвийской СР: анализ некоторых ярких примеров. B.: Амосова. C. (oтв. ред.). Утраченное соседство: Евреи в культурной памяти жителей Латгалии. Материалы экспедиций 2011-2012 гг. Mockвa: Центр научных работников и преподавателей иудаики в ВУЗах “Сэфер”; Музей “Евреи в Латвии”. C. 334-356.

Sk.: http://sefer.ru/upload/latgale-sbornik.pdf

 

Eglītis, D., Zelče, V. (2013). Unruly Actors: Latvian Women of Red Army in Post-War Historical Memory. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, 41(6), 987–1007.

Sk.: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00905992.2013.836165

 

Ločmele, K. (2013). Lauki žurnālā ”Sestdiena”: (a)izmiršana un citi temati 2011. gadā. Grām: Medveckis, A. (red.). Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XV. Liepāja: LiePA. 358.-365. lpp.

 

Kirša, K., Rozenšteine, A., Uzule, L., Zelče, V. (2013) Sociālā atmiņa Latvijas identitātē. Grām.: Stradiņš, J. (red.). Letonikas piektais kongress. 2013. gada 28.–30. oktobris. Plenārsēžu materiāli. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija. 202.–214. lpp.

 

Neiburgs, U., Siliņa, G., Zellis, K. (2013). Otrais pasaules karš Latvijā: sociālā atmiņa un tās pētniecība. Letonikas piektais kongresa plenārsēžu materiālu krājums. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija. 272.-285. lpp.

Uzule, L. (2013). Kapusvētku fenomens Latvijā: preses satura analīze un kapusvētku apmeklētāju anketēšana. Grām: Lāms, E. (red.). Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 18. Liepaja: LiePA. 314.-321. lpp.

 

 

2012      

Bērziņš, D. (2012). Holokausta reprezentācija latviešu literatūrā: Viļa Lāča romāna “Vētra” piemērs. Grām: Lāms, E. (red.). Aktuālās problēmas literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 17. Liepāja: LiePA. 31.–41. lpp.

 

 

Eglitis, D. S., Ardava, L. (2012). The Politics of Memory: Remembering the Baltic Way 20 Years after 1989. Europe-Asia Studies, 64(6), 1033-1059.

Sk.: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668136.2012.691721

 

Ločmele, K. (2012). (Ne)izgaistošās atmiņas: nacionālie partizāni Baltinavas, Nautrēnu un Tilžas skolēnu kolektīvajā atmiņā. Grām.: Saleniece, I. (red.). Vēsture: Avoti un cilvēki: XXI Zinātniskie lasījumi: Vēsture XV. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. 205.-213. lpp.

Sk.: https://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf

 

 

2011

Bērziņš, D. (2011). Latviešu identitātes konstrukcija laikraksta “Tēvija” propagandas materiālos: “mēs un viņi” diskurss (1941. gada jūlijs–1942. gada janvāris). In: Skudra, O. (red.). Latvijas preses vēsture: diskursi un identitātes. Riga: LU SZF SPPI. 123.–143. lpp.

Sk.: http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/927/Latvijas-preses-vesture-diskursi-un-identitates.pdf?sequence=1

 

Bērziņš, D., Siliņa, G. (2011). Kara vēsture un mūsdienu sociālā atmiņa: karavīru dienasgrāmatas. Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultātes XXI zinātniskie lasījumi: starptautiskās konferences sekcijas “Vēsture: avoti un cilvēki” rakstu krājums. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds “Saule”. 46.–52. lpp.

Sk.: https://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf

 

Ločmele. K., Procevska, O., Zelče, V. (2011). Celebrations, Commemorative Dates and Related Rituals: Soviet Experience, its Transformation and Contemporary Victory Day Celebrations in Russia and Latvia. In: Muižnieks, N. (ed.). The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations. Riga: Academic Press of the University of Latvia. P. 31–58.

Sk.: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/lat_un_starp/The%20Geopolitics%20of%20History%20in%20Latvian-Russian%20Relations.pdf

 

Zelče, V., Kaprāns, M. (2011). National Identity, History and Social Memory. In: Zepa, B., Kļave, E. (eds). Latvia. Human Development Report 2010/2011. National Identity, Mobility, Capability. Riga: ASPRI. P. 39–51.

Sk.: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/TAP2010%202011%20ENG.pdf

 

Zelče, V., Kaprāns, M. (2011). Nacionālā identitāte, vēsture un sociālā atmiņa. Grām.: Zepa, B., Kļave, E. (red.). Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. Rīga: LU SPPI, 2011. 37.–47. lpp.

Sk.: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/TAP2011_makets_final.pdf

 

Zelče, V. (2011). Latvia and the Baltic in Russian Historiography. In: Muižnieks, N. (ed.). The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations. Riga: Academic Press of the University of Latvia. P. 31–58.

Sk.: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/lat_un_starp/The%20Geopolitics%20of%20History%20in%20Latvian-Russian%20Relations.pdf

 

2010

 

Kirša, K. (2010). Antisemītisma diskurss laikrakstā “Latvijas Sargs” (1920–1928). Grām.: Skudra, O. (red.). Latvijas preses vēsture: Diskursi un identitātes. Rīga: LU SZF SPPI. 45.–61. lpp.

 

Zelče, V. (2010). History – Responsibility – Memory: Latvia’s Case. In: Rozenvalds, J.; Ijabs, I. (eds). Latvia. Human Development Report. 2008/2009. Latvia. Riga: ASPRI. P. 44–57.

Sk.:

http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/TAP-angliski2009.pdf

 

Zelče, V. (2010). Vēsture – atbildība – atmiņa: Latvijas pieredze. Grām.: Rozenvalds, J.; Ijabs, I. (red.). Latvija. Pārskats par tautas attīstību. 2008/2009. Atbildīgums. Rīga: LU SPPI. 42.–54. lpp.

Sk.: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/TAP2009.pdf

 

2009

Ardava, L. (2009). “Mēs”–”viņi” diskursa konstrukcija 1989. gada 23. augusta akcijai “Baltijas ceļš” veltītajās publikācijās 1989. un 1999. gadā. Latvijas Arhīvi, 4, 121–145. Sk.: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/121–145–Ardava–Mes.pdf

 

Bērziņš, D. (2009). Nacistiskā antisemītisma propaganda laikrakstā “Tēvija” 1941. gada jūlijā: latviešu līdzdalības diskurss. Latvijas Arhīvi, 4, 63-98.

Sk.: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/63-98-Berzins-Nacistiska.pdf