Komunikācijas studiju nodaļas profesore
Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece

Pētnieciskās intereses: kultūras atmiņa, komemorācija, identitāte, mediju vēsture, mediju reprezentācijas, Krievijas un Baltijas historiogrāfija un sieviešu vēsture

Vita.Zelce@lu.lv

Komunikācijas studiju nodaļas pasniedzēja
Sociālo un politisko pētījumu institūta pētniece

Pētnieciskās intereses: mediju notikumi, rituālkomunikācija, komemorācija, sociālā atmiņa, nacionālā identitāte, Latvijas Trešā atmoda

Laura.Ardava@lu.lv

Komunikācijas studiju nodaļas docents
Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieks

Pētnieciskās intereses: holokausta sociālā atmiņa, nacisma propaganda, mediju ētika, mediju atbildīgums

Didzis.Berzins@lu.lv

Komunikācijas studiju nodaļas pasniedzēja
Sociālo un politisko pētījumu institūta zinātniskā asistente, Komunikācijas zinātnes doktorante

Pētnieciskās intereses: starpkultūru komunikācija, identitāte, bibliotēkas krājuma pārvaldība, kultūras atmiņa

Sanita.Burkite@lu.lv

Komunikācijas studiju nodaļas profesore
Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece

Pētnieciskās intereses: kultūras atmiņa, ētika, komunikācijas ētika, mūslaiku morāles filozofija, literatūras filozofija, hermeneitika, nacionālā identitāte

Skaidrite.Lasmane@lu.lv

Socioloģijas nodaļas docents
Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieks

Pētnieciskās intereses: politiskā līdzdalība, politiskās vērtības un attieksmes, nacionālā identitāte, etnisko kopienu attiecības, kvantitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs

Jurijs.Nikisins@lu.lv

Komunikācijas studiju nodaļas docente
Sociālo un politisko pētījumu institūta pētniece

Pētnieciskās intereses: mūslaiku performatīvās prakses un performatīvā teorija, mūslaiku Eiropas teātris, populārā kultūra un kultūras teorija

Zane.Radzobe@lu.lv

Sociālo un politisko pētījumu institūta zinātniskā asistente, Komunikācijas zinātnes doktora grāda pretendente

Pētnieciskās intereses: filmu studijas, reprezentācijas, mediju izklaide, latviešu kino padomju periodā, kultūras atmiņa un identitāte

Aija.Rozensteine@lu.lv

Komunikācijas studiju nodaļas docente

Pētnieciskās intereses: dzimtes studijas, dzimtes reprezentācijas populārajā kultūrā, dzimte postpadomju telpā, patēriņa kultūra un reklāma

Marita.Zitmane@lu.lv