Reģistrācijas nedēļa     29.01.2019. - 03.02.2019.
STUDIJAS 04.02.2019.02.06.2019.
PĀRBAUDĪJUMI
Pilna laika klātiene (PLK) 1B – 03.06.2019. – 30.06.2019.
  2B – 20.05.2019- 24.05.2019.
  3B – 08.04.2019.- 12.04.2019.
Nepilna laika neklātiene (NLN) 03.06.2019. – 30.06.2019.

Maģistra programma Bibliotēkzinātne un informācija

03.06.2019. – 30.06.2019.
Tematu un vadītāju izvēle Līdz15.10.2018.
Kursa darbu tematu apstiprināšana   Līdz 26.10.2018.
Pētījuma programmas iesniegšana darbu vadītājiem 03.12.2018.
Kursa darbu melnrakstu iesniegšana  04.03.2019.
Kursa darbu tīrrakstu nodošana 25.03.2019.
Kursa darbu aizstāvēšana 01.04.2019.- 05.04.2019.

 

Darba temata izvēle

Līdz 15.10.2018.

Darba temata, vadītāja un recenzenta apstiprināšana

Līdz 26.10.2018.

Pētījuma programmas iesniegšana darba vadītājiem

03.12.2018.

Priekšaizstāvēšana

11.03.2019, 12.03.2019.

Darba melnraksta nodošana

23.04.2019.

Darba tīrraksta nodošana darba vadītājam

20.05.2019.

Darba tīrraksta nodošana

27.05.2019.

Darba aizstāvēšana

03.06.2019., 04.06.2019.

Darba temata izvēle

Līdz 16.10.2018. (1. un 2.kurss)

Darba temata, zinātniskā vadītāja un recenzenta apstiprināšana

Līdz 26.10.2018.

Pētījuma programmas iesniegšana darba zinātniskajam vadītājiem

03.12.2018.

Priekšaizstāvēšana

22.02.2019.

Darba melnraksta nodošana

26.04.2019.

Darba tīrraksta nodošana darba vadītājam

17.05.2019.

Darba tīrraksta nodošana

24.05.2019.

Darba aizstāvēšana 

07.06.2019.

Kurss

Laiks

Aizstāvēšana

Docētājs

3 BSP PLK

14.01. – 01.02.2019.

11.02. – 15.02.2019.

Sandra Cīrule

2 BSP PLK

27.05. – 14.06.2019.

17.06.2019.

Sandra Cīrule

2 BSP PLK

27.05. – 28.06.2019.

28.06.2019.

Gatis Karlsons

APSTIPRINĀTS

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas sēdē 31.08.2018.