Reģistrācijas nedēļa 26.08.2019. - 01.09.2019.
STUDIJAS 02.09.2019. – 22.12.2019.
Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas 24.12.2019. - 01.01.2020.

Pārbaudījumi

02.01.2020. - 24.01.2020.
Reģistrācijas nedēļa     28.01.2020. - 02.02.2020.
STUDIJAS 03.02.2020.- 31.05.2020.
Lieldienu brīvdienas 06.04.2020. –13.04.2020
PĀRBAUDĪJUMI
Pilna laika klātiene (PLK) 1B – 01.06.2020. – 28.06.2020.
  2B – 18.05.2020.– 22.05.2020.
  3B – 14.04.2020.– 17.04.2020.
Nepilna laika neklātiene (NLN) 01.06.2020. – 28.06.2020.

Maģistra programma Bibliotēkzinātne un informācija

01.06.2020. – 28.06.2020.
Tematu un vadītāju izvēle Līdz 14.10.2019.
Kursa darbu tematu apstiprināšana   Līdz 23.10.2019.
Pētījuma programmas iesniegšana darbu vadītājiem 02.12.2019.
Kursa darbu melnrakstu iesniegšana  02.03.2020.
Kursa darbu tīrrakstu nodošana 23.03.2020.
Kursa darbu aizstāvēšana 14.04.2020.– 17.04.2020.

 

Darba temata izvēle

Līdz 14.10.2019.

Darba temata, vadītāja un recenzenta apstiprināšana

Līdz 23.10.2019.

Pētījuma programmas iesniegšana darba vadītājiem

02.12.2019.

Priekšaizstāvēšana

16.03.2020., 17.03.2020.

Darba melnraksta nodošana

20.04.2020.

Darba tīrraksta nodošana darba vadītājam

18.05.2020.

Darba tīrraksta nodošana

25.05.2020.

Darba aizstāvēšana

01.06.2020., 02.06.2020.

Darba temata izvēle

Līdz 14.10.2019. (1. un 2.kurss)

Darba temata, zinātniskā vadītāja un recenzenta apstiprināšana

Līdz 23.10.2019.

Pētījuma programmas iesniegšana darba zinātniskajam vadītājiem

05.12.2019.

Priekšaizstāvēšana

21.02.2020.

Darba melnraksta nodošana

30.04.2020.

Darba tīrraksta nodošana darba vadītājam

21.05.2020.

Darba tīrraksta nodošana

29.05.2020.

Darba aizstāvēšana 

05.06.2020.

Kurss

Laiks

Aizstāvēšana

Docētājs

3 BSP PLK

13.01. – 31.01.2020.

10.02. – 14.02.2020.

Sandra Cīrule

2 BSP PLK

25.05. – 12.06.2020.

15.06.2020.

Sandra Cīrule

2 BSP PLK

25.05. – 26.06.2020.

29.06.2020.

Gatis Karlsons

APSTIPRINĀTS

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas sēdē 29.08.2019.