Maijā 2022 Ievadlekcija 
17.06.2022. Praktikuma vietu pieteikšana vietnē visidati.lv
21.06.2022. Praktikuma vietu apstiprināšana
28.06.2022. Parakstīta praktikuma līguma iesniegšana (ne vēlāk kā nedēļu pirms praktikuma uzsākšanas)
04.07.– 26.08.2022.

Praktikuma realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikuma vadītāji)

  Individuālās studijas
27.09.2022. Praktikuma materiālu nodošana E-studijās
08.10.2022. Praktikuma aizstāvēšana
 
2021. gada oktobris  Ievadlekcija par kursa darbu
29.10.2021.      Kursa darbu tēmu pieteikšana 
09.11.2021.      Kursa darbu tēmu un vadītāju apstiprināšana
10.02.2022.      Kursa darbu koncepcijas iesniegšana
15.03.2022.      Kursa darbu teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana, pētījuma plāna iesniegšana (22 500 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)
05.04.2022.      Kursa darbu empīriskās daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam 
19.04.2022.      Kursa darbu tīrraksta iesniegšana vadītājam 
09.05.2022.      Kursa darbu dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja 
10.05.2022.      Kursa darbu tīrraksta iesniegšana  e-studijās 
23.05.-27.05.2022.  Kursa darbu aizstāvēšana
 
Novembris 2021  Ievadlekcija par radošo projektu
30.11.2021.   Radošā projekta idejas un koncepcijas iesniegšana 
14.12.2021.  Radošā projekta idejas apstiprinājums
08.02.2022.  Radošā projekta plāna iesniegšana vadītājam
01.03.2022.  Radošā projekta starpatskaite vadītājam
22.03.2022.  Radoša projekta tīrraksta iesniegšana vadītājam
05.04.2022.  Radošā projekta dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja
05.04.2022.   Radošā projekta tīrraksta iesniegšana e-studijās
20.04.– 22.04.2022.  Radošā projekta aizstāvēšana 
2021. gada novembris Ievadlekcija par praksi
2021. gada decembris Prakses vietas saskaņošana ar prakses vadītāju
20.01.2022. Saskaņoto prakses vietu pieteikšana VisiDati.lv
31.01.2022. Parakstītā praktikuma līguma iesniegšana (ne vēlāk kā nedēļu pirms praktikuma uzsākšanas)
07.02. - 18.03.2022.  Prakses realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikumu vadītāji)
23.03.2022.  Prakses materiālu nodošana e-studijās
04.04.- 08.04.2022.  Prakses aizstāvēšana
14.10.2021.      Bakalaura darbu tēmu un koncepcijas iesniegšana 
28.10.2021.      Bakalaura darbu tēmu un vadītāju apstiprinājums
11.02.2022. Bakalaura darba precizētās koncepcijas iesniegšana, 30% no  pirms aizstāvēšanas vērtējuma
07.04.2022.      Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas un pētījuma plāna iesniegšana
19.04.2022.   Bakalaura darba tēmas precizēšana latviešu un angļu valodā 
19.04.2022.   Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas papildinājumi un labojumi (45 000 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.), 50 % no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma
25.04.– 29.04.2022.  Bakalaura darba pirms aizstāvēšana, uzstāšanās 20% no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma
19.05.2022.     Bakalaura darba empīriskās daļas m/r iesniegšana darba vadītājam
26.05.2022.     Bakalaura darba tīrraksta iesniegšana darba vadītājam 
01.06.2022.      Dokumentārās lapas parakstīšana pie vadītāja
02.06.2022. Bakalaura darba tīrraksta nodošana dekanātā un LUIS 
13.06.– 17.06.2022. Bakalaura darba aizstāvēšana

12.03.

Ievadlekcija

06.04.

RP tematu iesniegšana vietnē VisiDati.lv

21.04.

RP tematu apstiprinājums E-studijās

25.05.

RP plāna iesniegšana E-studijās

26.05.-28.08.

 

RP izstrāde (saziņu, konsultācijas nosaka RP vadītāji) Individuālās studijas

21.09.

RP tīrraksta iesniegšana vadītājam E-studijās

05.10.

RP tīrraksta nodošana  E-studijās

22.10.

RP aizstāvēšana

12.03.

Ievadlekcija

11.05.

Praktikuma vietu pieteikšana vietnē VisiDati.lv

20.05.

Praktikuma vietu apstiprināšana

22.06.

Trīspusējā praktikuma līguma iesniegšana parakstīšanai (ne vēlāk kā nedēļu pirms praktikuma uzsākšanas)

04.07.-28.08.

 

Praktikuma realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikumu vadītāji)  Individuālās studijas

28.09.

Praktikuma materiālu nodošana E-studijās

08.10.

Praktikuma aizstāvēšana

17.06./09.09. BA darba tematu pieteikšana (VisiDati.lv)

30.06./16.09. BA darbu tematu un vadītāju apstiprināšana

12.10. BA darba koncepcijas iesniegšana (30% no priekšaizstāvēšanas vērtējuma) (E-studijas)

04.11. BA darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana, pētījuma plāna iesniegšana (E-studijas)

16.11. BA darba temata precizējums (t.i. nosaukuma iesniegšana) latviešu un angļu valodā (VisiDati.lv)

16.11.BA darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas papildinājumi un labojumi (50% teksta - 45 000 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.) (50% no priekšaizstāvēšanas vērtējuma) (E-studijas)

26.11. BA darba priekšaizstāvēšana (uzstāšanās 20% no priekšaizstāvēšanas vērtējuma)

19.12. BA pētījuma (empīriskās) daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam (E-studijas)

04.01. BA darba tīrraksta iesniegšana vadītājam (E-studijas)

13.01. BA darba dokumentārās lapas saskaņošana ar darba vadītāju

14.01. BA darba tīrraksta nodošana LUIS, E-studijās un metodiķei

24., 25.01. BA darba aizstāvēšana

17.06./09.09. KD tematu pieteikšana (VisiDati.lv)

30.06./15.09. KD darbu tematu un vadītāju apstiprināšana

28.09. KD koncepcijas iesniegšana (E-studijas)

10.11. KD teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana un pētījuma plāna iesniegšana (50%teksta - 22 500 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.) (E-studijas)

1.12. KD pētījuma daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam (E-studijas)

20.12. KD tīrraksta iesniegšana vadītājam (E-studijās)

13.01. KD dokumentārās lapas saskaņošana ar darba vadītāju

14.01. KD tīrraksta iesniegšana (E-studijās)

22.01. KD aizstāvēšana