KURSA DARBS

Bakalaura darbi

Maģistra darbi (Sociologi)

Tēmas pieteikšana

01.10.2018.

2.kursa studenti (iesniedzot ar vadītāju saskaņotu iesniegumu studiju metodiķei)

Līdz 15.10.2018.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 02.11.2018.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Tēmas un vadītāja apstiprināšana

 

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Sekojošajā nodaļas sēdē

Tēmas precizēšana

Līdz 15.10.2018.

(iesniedzot ar vadītāju saskaņotu iesniegumu studiju metodiķei)

Līdz 01.04.2019.

(iesniedzot ar vadītāju saskaņotu iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 01.04.2019.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Melnraksta iesniegšana

26.11.2018.

(pēc priekšaizstāvēšanas!) Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Līdz 15.04.2019.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Līdz 19.04.2019.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Priekšaizstāvēšana

15.10.2018.-  26.10.2018.

(20% no darba kopējā vērtējuma) organizē darba vadītājs – teorētiskās daļas melnraksts un pētījuma metodoloģija

26.04.2019.

plkst. 9:00

Tiks precizēts

(26.04.2019. plkst. 16.30)

 

 

Iesniegšana

 

Līdz 17.12.2018.

Iesniedzot elektronisku versiju e-studijās un drukātu versiju studiju metodiķei

Līdz 20.05.2019.

Iesniedzot elektronisku versiju LUIS un 2 drukātus eksemplārus studiju metodiķei

Līdz 30.05.2019.

Iesniedzot elektronisku un 2 drukātus eksemplārus studiju metodiķei

 

Aizstāvēšana

14.01.2019.

03.-04. 06. 2019.

plkst. 9:00

07.06.2019

Plkst. 9:00