KURSA DARBS

Bakalaura darbi

Maģistra darbi (Sociologi)

Maģistra darbi (Sociālais darbs)

Tēmas pieteikšana

13.09.2019.

2.kursa studenti (iesniedzot ar vadītāju saskaņotu  iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 11.10.2019.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 01.11.2019.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 01.11.2019.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

 

Tēmas un vadītāja apstiprināšana

 

Sekojošajā nodaļas sēdē (16.09.2019.)

Sekojošajā nodaļas sēdē

(14.10.2019.

Sekojošajā nodaļas sēdē

(04.11.2019)

Sekojošajā nodaļas sēdē

(04.11.2019)

Tēmas precizēšana

Līdz 14.10.2019.

(iesniedzot ar vadītāju saskaņotu iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 01.04.2020.

(iesniedzot ar vadītāju saskaņotu iesniegumu studiju metodiķe)

Līdz 01.04.2020.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Līdz 01.04.2020.

Iesniedzot iesniegumu studiju metodiķei

Melnraksta iesniegšana

01.11.2019.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Līdz 15.04.2020.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Līdz 15.04.2020.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Līdz 15.04.2020.

Elektroniski augšupielādējot e-studijās

Priekšaizstāvēšana

04.11.2019.-  08.11.2019.

(30% no darba kopējā vērtējuma) organizē darba vadītājs – teorētiskās daļas melnraksts un pētījuma metodoloģija

24.04.2020.

plkst. 9:00

24.04.2020

plkst. 16.30

25.04.2020.

plkst. 10:00

 

Iesniegšana

 

Līdz 16.12.2019.

Iesniedzot elektronisku versiju e-studijās un drukātu versiju studiju metodiķei

Līdz 04.06.2020.

Iesniedzot elektronisku versiju LUIS  un 2 drukātus eksemplārus  studiju metodiķei

Līdz 05.06.2020.

Iesniedzot elektronisku versiju LUIS un 2 drukātus eksemplārus  studiju metodiķei

Līdz 05.06.2020.

Iesniedzot elektronisku versiju LUIS un 2 drukātus eksemplārus  studiju metodiķei

 

Aizstāvēšana

13.01.2020.

16.06.2020.

plkst. 9:00

15.06.2020

Plkst. 9:00

13.06.2020.

plkst. 10:00