Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa izsludina pieteikšanos bibliotēku darbinieku tālākizglītības programmā “Daiļliteratūras krājums bibliotēkās: teorija un prakse”.

Programmas mērķis: padziļināt zināšanas par daiļliteratūras krājumu publiskajās bibliotēkās – daiļliteratūras veidiem, žanriem, stiliem un tematiku, krājuma komplektēšanas principiem un komplektējamo avotu izvēli un novērtēšanu, uz daiļliteratūras krājumu balstītiem informācijas pakalpojumiem.

Mērķauditorija: bibliotēku darbinieki, kuri vēlas padziļināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas darbā ar daiļliteratūru.

Programmas apjoms: 32 stundas (2 kredītpunkti).

Programmas īstenošanas forma: klātiene.

Pieteikšanās:  Interesenti ir aicināti pieteikties programmai līdz 2019. gada 31.decembrim, nosūtot aizpildītu klausītāja reģistrācijas veidlapu uz e-pastu: sandra.cirule@gmail.com

Maksa par programmas apguvi: EUR 80 (ieskaitot PVN). Informāciju par maksājuma kontu saņemsiet uz savu e-pastu pēc reģistrācijas veidlapas nosūtīšanas.

Kontaktpersona:  Sandra Cīrule, lektora p.i., tālrunis: 29195579; e-pasts: sandra.cirule@gmail.com