Neformālas izglītības programmas “Digitālās prasmes darba vajadzībām” (48 stundas, divi mēneši) mērķis ir attīstīt digitālās kompetences, kas nepieciešamas gan darbā, gan ikdienas problēmu risināšanā.

Programmas uzdevumi ir attīstīt prasmes:

  • izgūt, kritiski izvērtēt, strukturēt un ētiski izmantot dažādus informācijas avotus;
  • ievērot datu un ierīču aizsardzību;
  • izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijai, ievērojot tīkla etiķeti;
  • plānot un veidot jaunu digitālo saturu, ievērojot autortiesības.

Mērķauditorija: ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību.

Pasniedzēji: asociētā profesore Baiba Holma, docente Daina Pakalna

Saturs
1. Piekļuve informācijai digitālā vidē, tās kritiska izvērtēšana, organizēšana un saglabāšana
Dažādas informācijas meklēšanas stratēģijas, rīki un paņēmieni, pārlūkprogrammu izmantošana. Datubāzes, interneta meklētājprogrammas un digitālās kolekcijas. Iegūtās informācijas kritiska izvērtēšana. Informācijas tehnoloģiju izmantošana informācijas organizēšanai un saglabāšanai.

2. Datu un ierīču drošība
Drošības programmu izmantošana savu ierīču aizsardzībai. Interneta lietošanas riski – krāpnieciska informācija, viltus interneta vietnes.
Drošas paroles. Antivīrusu programmas.
Fizisko personu datu aizsardzības principi un normatīvais regulējums.
Tehnoloģiju pozitīvā un negatīvā ietekme uz veselību un apkārtējo vidi.

3. Digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā
Dažādi komunikācijas rīki (e-pasts, sociālie mediji, emuāri u.c. tiešsaistes sadarbības un datņu koplietošanas rīki. Publiskums un privātums. Tīkla un e-pasta etiķete.

4. Jauna digitālā satura veidošana
Informācijas apkopošana no dažādiem informācijas avotiem. Teksta veidošana, citējot un veidojot atsauces. Attēli, diagrammas, tabulas. Teksta formatēšana. Autortiesības un citēšana. Eiropas padomes direktīva par autortiesībām digitālā vidē. Atsauču un norāžu veidošana dažādiem informācijas avotiem. Titullapas un satura rādītāja veidošana. Atvērtās piekļuves iniciatīva. CC licences un to veidi. Prezentāciju veidošana, izmantojot attēlus no vietnēm ar CC licencētu saturu.

5. Problēmu risināšana, izmantojot digitālās tehnoloģijas
Dažādu tehnisku problēmu risināšana – programmatūras atjaunināšana, interneta savienojuma pārbaude. Digitālo prasmju regulāra pilnveidošana un atjaunināšana.

Nodarbību laiki un vietas: nodarbības notiek divus mēnešus darba dienu vakaros 18.00 – 21.15 vai sestdienās no 10.00 – 15.15.
Nodarbības klātienē notiek LU Sociālo zinātņu fakultātes auditorijās un datorklasēs Rīgā Lauvas ielā 4, kā arī LU filiālēs Tukumā, Bauskā, Alūksnē, Jēkabpilī, Ventspilī, Kuldīgā, Cēsīs un Madonā.

Maksa par programmas apguvi 216 eiro ar PVN
2019. gada rudenī programmu būs iespējams apgūt projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 4. kārtā par daļēju Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu finansējumu.

Papildus informācija: rakstot: sandra.cirule@lu.lv, zvanot: 29195579