Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa izsludina pieteikšanos bibliotēku darbinieku tālākizglītības programmā “Dizaina domāšana bibliotēkā”
Programmas mērķis: veicināt izpratni par dizaina domāšanu bibliotēkās un sekmēt praktisku iemaņu apguvi dizaina domāšanā, lai to varētu pielietot bibliotēkas pakalpojumu pilnveidošanā vai jaunu pakalpojumu un produktu izstrādāšanā. 
Mērķauditorija: Dažādu bibliotēku bibliotekāri u.c. darbinieki, kuri vēlas papildināt zināšanas un apgūt prasmes dizaina domāšanā.
Programmas apjoms: 16 stundas (1 kredītpunkts). 
Programmas īstenošanas forma: Programma tiek realizēta klātienē (12 stundas) un tālmācībā (4 stundas). Tālmācības tehnoloģisko risinājumu nodrošina Latvijas Universitātes informācijas sistēma LUIS un e-kursu vide Moodle ar tajā pieejamajiem mācību materiāliem, kontaktēšanās, darbu iesniegšanas, testu veidošanas un vērtēšanas iespējām.
Pieteikšanās:  Interesenti ir aicināti pieteikties programmai, nosūtot aizpildītu klausītāja reģistrācijas veidlapu uz e-pastu: sandra.cirule@gmail.com 
Maksa par programmas apguvi: EUR 50 (ieskaitot PVN). Informāciju par maksājuma kontu saņemsiet uz savu e-pastu pēc reģistrācijas veidlapas nosūtīšanas. 
Kontaktpersona:  Sandra Cīrule, lektora p.i., tālrunis: 29195579; e-pasts: sandra.cirule@gmail.com