Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa izsludina pieteikšanos bibliotēku darbinieku tālākizglītības programmā “Izglītības iestādes bibliotekārs”.

Programmas mērķis: Programmas mērķis ir sniegt zināšanas par bibliotekārā darba procesiem izglītības iestāžu bibliotēkās – normatīvo regulējumu, krājuma pārvaldību, informācijas organizēšanu, informācijas pakalpojumiem. Programma orientēta uz mūsdienīgiem informācijas pakalpojumiem un informācijas tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestāžu bibliotēku darba procesu nodrošināšanā.

Mērķauditorija: Izglītības iestāžu bibliotekāri, kuri tikko uzsākuši vai plāno uzsākt darbu un kuriem nav izglītības bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās.

Programmas apjoms: 64 stundas (4 kredītpunkti).

Programmas īstenošanas forma:

Programmas ietvaros tiek piedāvāti 4 kursi: Izglītības iestāžu bibliotēku darbības konceptuālais un normatīvais ietvars; Informācijas pakalpojumi izglītības iestāžu bibliotēkās; Krājums un tā pārvaldība; Informācijas avoti, meklēšana un izguve.

Programma „Izglītības iestādes bibliotekārs” tiek realizēta klātienē (32 stundas) un tālmācībā (32 stundas). Tālmācības tehnoloģisko risinājumu nodrošina Latvijas Universitātes informācijas sistēma LUIS un e-kursu vide Moodle ar tajā pieejamajiem mācību materiāliem, kontaktēšanās, darbu iesniegšanas, testu veidošanas un vērtēšanas iespējām.

Pieteikšanās:  Interesenti ir aicināti pieteikties programmai, nosūtot elektroniski klausītāja  reģistrācijas veidlapu uz e-pastu: sandra.cirule@gmail.com

Kursiem nepieciešamos dokumentus varat iesūtīt elektroniski uz norādīto e-pastu vai iesniegt personīgi, par laiku sazinoties ar norādīto kontaktpersonu.

Maksa par programmas apguvi: EUR 170 (ieskaitot PVN). Informāciju par maksājuma kontu saņemsiet uz savu e-pastu pēc reģistrācijas veidlapas nosūtīšanas.

Kontaktpersona:  Sandra Cīrule, lektora p.i., tālrunis: 29195579; e-pasts: sandra.cirule@gmail.com