Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa izsludina pieteikšanos bibliotēku darbinieku tālākizglītības programmā “Praktiskā pētniecība bibliotēkās”.

Programmas mērķis: sniegt zināšanas par aktuālākajiem pētījumu virzieniem bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē, biežāk pielietotajām datu ieguves un analīzes metodēm.

Mērķauditorija: Publisko, akadēmisko un izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāri un informācijas speciālisti.

Programmas apjoms: 32 stundas (2 kredītpunkti).

Programmas īstenošanas forma: klātienē (16 stundas) un tālmācībā (16 stundas). Tālmācības tehnoloģisko risinājumu nodrošina Latvijas Universitātes informācijas sistēma LUIS un e-kursu vide Moodle ar tajā pieejamajiem mācību materiāliem, kontaktēšanās, darbu iesniegšanas, testu veidošanas un vērtēšanas iespējām.

Pieteikšanās:  Interesenti ir aicināti pieteikties programmai, nosūtot elektroniski klausītāja reģistrācijas veidlapu uz e-pastu: sandra.cirule@gmail.com

Maksa par programmas apguvi: EUR 80 (ieskaitot PVN). Informāciju par maksājuma kontu saņemsiet uz savu e-pastu pēc reģistrācijas veidlapas nosūtīšanas.

Kontaktpersona:  Sandra Cīrule, lektora p.i., tālrunis: 29195579; e-pasts: sandra.cirule@gmail.com