Neformālās izgītības programmas “Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis” (80 stundas, 4 mēneši) mērķis ir attīstīt saziņas prasmes, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu, plānots veikt šādus uzdevumus:

  1. Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kā strādāt ar dažādiem informācijas avotiem (atrast, kritiski izvērtēt, radīt savu saturu);
  2. Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kā izmantot drošības līdzekļus datu aizsardzībai;
  3. Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kā veidot savu un uzņēmuma digitālo identitāti;
  4. Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kā sadarboties tiešsaistē, veidot digitālās kopienas.

Mērķauditorija: pieaugušie, kuri mūžizglītības ietvaros vēlas paaugstināt savas saziņas kompetences, izmantojot digitālās tehnoloģijas. 

Pasniedzēji: asociētā profesore Baiba Holma, docente Daina Pakalna

Saturs

1. Digitālā pratība

Digitālās pratības kompetences: informācijas apstrāde, komunikācija, satura veidošana, drošība, problēmrisināšana. Prasme atrast, kritiski izvērtēt, izmantot informāciju jauna satura radīšanai, dalīties ar to. Kritiskās domāšanas veidi, to pielietojums satura novērtēšanā (viltus ziņas, reklāmas, „klikšķu kultūra” u.c.). Digitālās tehnoloģijas, ieguvumi un trūkumi, prasmīga digitālo tehnoloģiju lietošana.

2. Digitālā drošība

Interneta drošība. Antivīrusu programmas. Paroļu nozīme, to izveide. Sociālo mediju drošības jautājumi. Saziņa sociālajos medijos. Uzvedības drošība digitālajā vidē. Personas dati, to veidi. Personas datu apstrādes principi. Personas dati un sociālie mediji. Fotografēšana, filmēšana un videonovērošana sabiedriskās vietās. Dati valsts reģistros, to pārbaude un precizēšana. Privātums un publiskums.

3. Digitālā identitāte

Identitātes, to veidi. Sociālo mediji, attīstības vēsture un to veidi. Tiešsaistes identitātes un reputācijas veidošana. Izpratne par izveidoto virtuālo tēlu un šī tēla īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi. Sociālie mediji kā uzņēmuma korporatīvās komunikācijas sastāvdaļa. Ilustratīvais materiāls sociālajos medijos, kā nepārkāpt fizisko personu datu aizsardzības un autortiesību normas. Digitālais mārketings. Sociālo mediju etiķete.

4. Sadarbība digitālajā vidē 

Dalība kopienās, sadarbības formas tiešsaistes platformās. Tiešsaistes platformu funkcijas. Reģistrēšanās platformās. Komunikācijas veidi tiešsaistē. Vizuālā komunikācija. Infografikas kā komunikācijas formas. Infografiku izveide.

5. Digitālā emocionālā inteliģence

Digitālā inteliģence. Emocionālā inteliģence, prasmes, kas to veido. Emocijas, to atpazīšana. Empātija. Cilvēku emocionālā uzvedība digitālā vidē. Tīkla un saziņas etiķete (komentēšana, viedokļu paušana, novērtēšana). Diskusiju kultūra un argumentācija.

6.Noslēguma pārbaudes darbs – „Mana digitālā pēda”

Semināra darbs: „Mana digitālā pēda” prezentācija.

Nodarbību laiki un vietas: Nodarbības notiek trīs mēnešus darba dienu vakaros 18.00 – 21.15 vai sestdienās no 10.00 – 15.15.

Nodarbības notiek LU Sociālo zinātņu fakultātes auditorijās un datorklasēs Rīgā Lauvas ielā 4, kā arī LU filiālēs Tukumā, Bauskā, Alūksnē, Jēkabpilī, Ventspilī, Kuldīgā, Cēsīs un Madonā.

Maksa par programmas apguvi: 360 eiro ar PVN

2019. gada rudenī programmu būs iespējams apgūt projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 4. kārtā par daļēju Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu finansējumu.

Papildus informācija: rakstot: sandra.cirule@lu.lv, zvanot: 29195579