LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Akadēmiskā izglītība un karjera

LU SZF ir augsts prestižs un starptautiskais novērtējums. Tādēļ vari izvēlēties savu darbības virzienu profesionālo un akadēmisko.

Akadēmiskā karjera nozīmē apgūt zināšanas tādā līmenī, lai varētu mācīt citus, kā arī pētīt un radīt zinātniskus darbus - pamatu jaunām nozares idejām un to realizācijai praksē.

Katra akadēmiskā amata iegūšanai jābūt noteiktām publikāciju skaitam un zinātniskajām grādam.

 

Pētnieks. Veic zinātniskos pētījumus savas tēmas ietvaros, vai strādā projektā - vāc, apkopo un analizē informāciju saskaņā ar konkrētiem uzdevumiem. Tu vari pilnveidot produktus, procesus un metodes vai radīt ko pilnīgi jaunu.

 

Projektu vadītājs.  Izstrādā priekšlikumus projektam, organizē un vada projekta komandu, veido projekta organizāciju un kultūru. Tavas organizatora spējas un nozares pārzināšana var palīdzēt zinātnei saņemt lielāku atbalstu un attīstīties efektīvāk.

 

Pasniedzējs augstskolās, koledžās un ģimnāzijās – no lektora līdz profesoram . Katrs, kurš mācījies, zina, kāda loma ir skolotājam. Tu vari būt zināšanu avots, mentors un iedvesmotājs.

 

Profesors. Nozīmīgākais amats akadēmisko amatu hierarhijā. Izstrādā zinātņu nozares stratēģijas un zinātņu nozares studiju programmas vai piedalās to izstrādē  un attīstīšanā, vada doktorantūru.

 

Asociēts profesors. Veic pētniecisko darbu un vada pētnieciskos darbus doktora un maģistra grāda iegūšanai.

 

Docents. Persona ar doktora grādu. Veic pētniecisko darbu, piedalās studiju programmas izstrādē, lasa lekcijas savā studiju nozarē, recenzē darbus.

 

Lektors. Persona, kurai ir vismaz maģistra grāds. Vada lekcijas, iztrādā lekciju plānus.

 

Asistents. Palīdz profesoram vai docentam vadīt praktisko darbu. Vada praktiskās nodarbības un līdzdarbojas pētnieciskajā darbā.

 

Pasniedzējs koledžās un ģimnāzijās. Pasniedz nozares priekšmetus, veic mācību sasniegumu vērtēšanu.