LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Sociālais darbs

Atsevišķi pievienojam maģistra programmu, kas Baltijā ir unikāla. Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Baltijas reģionā, kas nodrošina specializācijas iespējas. Sociālajā darbā kriminālās justīcijas jomā.

 

Palīdzi risināt sociālās problēmas indivīdiem un  ģimenēm: aizstāvi, konsultē un iedrošini tos,  kuri nonākuši sociāli neizdevīgā situācijā.

 

Darba devēji:

  • ·         Valsts iestādes: ministrijas, aģentūras, dienesti
  • ·         Pašvaldību iestādes: sociālie dienesti, jaunatnes centri, dienas centri, krīzes centri u.c.
  • ·         Starptautiskās nevalstiskās organizācijas
  • ·         Sabiedriskās organizācijas, fondi
  • ·         Komercsabiedrības
  • ·         Augstskolas un koledžas
  • ·         Reliģiskās organizācijas
  • ·         Individuālais sociālā darba pakalpojumu sniedzējs

 

Tu vari būt:

Sociālie darbinieki pašvaldību sociālajos dienestos, valsts sociālās aprūpes centros un medicīnas iestādēs, jaunatnes un nevalstisko organizāciju centros

Sociālais darbinieks strādā ar atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem – senioriem, trūkumcietējiem, notiesātajiem, invalīdiem. Tu vari sniegt palīdzību un attīstīt cilvēkos īpašības, kas nepieciešamas dzīvei sabiedrībā.


Projektu eksperti, vadītāji sabiedriskā un nevalstiskā sektora īstenotajos projektos

Sociālie projekti ir idejas, kas jāizvērtē un jārealizē. No vērtējuma precizitātes, no projekta vadīšanas prasmēm atkarīgs, vai ideja saņems atbalstu no tavas organizācijas, sabiedrības un brīvprātīgajiem, un cik efektīvi to īstenos dzīvē.


Referenti, departamentu vadītāji un speciālisti labklājības nozares ministrijās, valsts aģentūrās un dienestos;

Valsts ierēdņu pārziņā ir likumi, projekti, dokumenti, iesniegumi. Tavas zināšanas, darba un komunikācijas spējas var palīdzēt kārtībai, jēgai, skaidrībai un cilvēcībai valsts pārvaldē, izstrādājot nozares politisko un normatīvo pamatu.


Sociālās politikas administratori un analītiķi pašvaldībās un ministrijās

Katrai pašvaldībai ir iespējas veidot atšķirīgu sociālā atbalsta politiku, valstij nosakot pamata prasības. Tu īstenosi nodarbinātības, atbalsta un sociālās iekļaušanas programmas atbilstoši katras pašvaldības situācijai.


Sociālās attīstības plānošana. Speciālists, vadošais speciālists un pašvaldības iestāžu nodaļu vai departamentu vadītājs.

Plānošana nozīmē domāt, kā ieviest un uzturēt sociālās aizsardzības aktivitātes plašā mērogā, kādus pakalpojumus nodrošināt noteiktām kopienām, kā piesaistīt resursus un sadarboties ar citām nozarēm. Tavas analīzes spējas noteiks, vai palīdzība būs pieejama visiem un vienmēr - arī neplānotos gadījumos.


Vadītāji un administratori sociālās palīdzības, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes jomās

Sociālajā darbā kā jebkurā citā ir vajadzīgi cilvēki, kuri ar uzņēmību un gudrību spēj iekustināt kopējā darbā cilvēkus, resursus un procesus. Līderis ar zināšanām nozarē un prasmēm attiecību veidošanā maina ļoti daudz.


Brīvprātīgo darba koordinators nacionālā un starptautiskā līmeņa valsts un nevalstiskās organizācijās.

Koordinators organizē, uzrauga un motivē brīvprātīgo personu darbību. Tu rūpēsies, lai enerģija, ko nesavtīgi cilvēki bez atlīdzības iegulda sociālajā darbā, tiktu izmantota vērtīgi un efektīvi.


Sociālie darbinieki, projektu vadītāji Valsts Probācijas dienestā un Ieslodzījuma lietu pārvaldē.
Sociālais darbs, kas atšķiras no citiem ar to, ka klienti ir likumpārkāpēji. Tev noderēs svešvalodu zināšanas inovatīvu metožu ieviešanā, iesaistoties starptautiskās sadarbības projektos. Galvenais tava darba mērķis – atrast cilvēka pozitīvo potenciālu un panākt, lai tas tiek realizēts.