LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Dokumentu iesniegšana maģistra studijām

Lai pieteiktos maģistra studijām, nosaki, kurā pretendentu grupā esi un ievēro laika termiņus.

Reģistrācijas maksa studijām iesniedzot pieteikumu SZF 30€.

Iesniedzot pieteikumu elektroniski (sistēmā LUIS) 25€

 

Dokumentu iesniegšana maģistra studijām

  

Pretendenti

 Pretendenti, kuri absolvējuši LU sākot ar 2003.gadu

Pretendenti, kuriem ir tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju (saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās)

PIETEIKŠANĀS*:

 No 2.-13.jūlijam (izņemot 9. jūliju) no plkst.10:00-13:00 un 14:00-18:00, Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā, uzrādot un iesniedzot kopijas personu apliecinošam dokumentam, iepriekšējās izglītības dokumentam un tā pielikumam, kā arī CV

elektroniski[1]www.luis.lv no 2.-12.jūlijam VAI Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā, uzrādot un iesniedzot kopijas personu apliecinošam dokumentam, iepriekšējās izglītības dokumentam un tā pielikumam, kā arī CV

elektroniski[2]www.luis.lv no 2.-6.jūlijam VAI no 3.-6.jūlijam no 10:00-13:00 un 14:00-18:00, Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā, uzrādot un iesniedzot kopijas personu apliecinošam dokumentam, iepriekšējās izglītības dokumentam un tā pielikumam, kā arī CV

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI
 • Bibliotēkzinātnes un informācijas MSP – 17. jūlijā plkst. 10.00, 413.telpā
 • Diplomātijas MSP – 16. jūlijā plkst. 13.00, 309. telpā
 • Komunikācijas zinātnes MSP – 16. jūlijā plkst. 10.00, 208. telpā
 • Politikas zinātnes MSP – 16. jūlijā plkst. 9.30, 323. telpā
 • Socioloģijas MSP – 16. jūlijā plkst. 10.00, 203. telpā
 • Sociālā darba profesionālā MSP – 17. jūlijā plkst. 10.00, 203. telpā

 

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

 vai www.luis.lv

 
 • Bibliotēkzinātnes un informācijas MSP – 18. jūlijā plkst. 10.00
 • Diplomātijas MSP – 17. jūlijā plkst. 10.00
 • Komunikācijas zinātnes MSP – 17. jūlijā plkst. 10.00
 • Politikas zinātnes MSP – 17. jūlijā plkst. 10.00
 • Socioloģijas MSP – 17. jūlijā plkst. 10.00
 • Sociālā darba profesionālā MSP – 18.jūlijā plkst. 10.00

 

 

REĢISTRĀCIJA STUDIJĀM, LĪGUMU SLĒGŠANA:

No rezultātu paziņošanas līdz 20.jūlijam, darba dienās no plkst. 10:00-13:00 un 14:00-18:00, Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā

17.-20.jūlijs, darba dienās no plkst. 10:00-13:00 un 14:00-18:00, Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā

BRĪVO BUDŽETA VIETU AIZPILDĪŠANA:

Brīvo budžeta vietu pārreģistrācija no maksas studiju vietām notiks 20.jūlijā. Studenti par budžeta studiju vietu iegūšanu tiks informēti elektroniski 10.-20.jūlijam.

 


[1] Tikai ar Citadele, Swedbank, Nordea vai SEB bankas internetbanku

[2] Tas pats