LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Novadu spēles vidusskolēniem!

„Novadu spēles” ir komandu spēle, kuras laikā skolēniem ir iespēja satiksies ar citu novadu jauniešiem un kopīgā komandu spēlē izvērtēt sava novada attīstības iespējas, salīdzināt tās ar citu novadu jauniešu redzējumu un kopīgi diskutēt par jauniešu iespējām un lomu sava reģiona un Latvijas nākotnes veidošanā.


Spēlē piedalās novadu piedalīties vidusskolēnu (10.-12.klase) komandas (5-8 skolēni), kas skolotāja-konsultanta vadībā sagatavo mājasdarbus – uz pētījumiem balstītus ziņojumus  un piedalās erudīcijas konkursā par reģionālās attīstības jautājumiem. Lai atrastu atbildes uz šiem jautājumiem, ieteicams ne tikai iepazīties ar zinātnisko literatūru, izanalizēt statistikas datus, bet arī veikt nelielus pētījumus savā novadā (iedzīvotāju aptauju vai intervijas ar vadītājiem, uzņēmējiem, NVO aktīvistiem u.tml.), lai noskaidrotu, kāda ir situācija novadā/pilsētā ar inovācijām sociālajā, uzņēmējdarbības vai vides jomās.


Spēles gaitā skolēniem ir iespēja ne tikai iepazīt jauniešus no citiem reģioniem, satikt domubiedrus, un piedalīties erudīcijas spēlē un sevi izpaust radoši, bet skolēni var arī uzzināt daudz jauna par pētījumiem par reģionu attīstību, iepazīties ar Sociālo zinātņu fakultāti, tās studentiem un mācībspēkiem.

 

Ierasti spēles notiek katra gada pirmajā pusē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē.

 

 

 

2017.gada Novadu spēļu nolikums


Pieteikuma anketa

 

 

 

Papildus informācija:
Socioloģijas nodaļa,
Lomonosova iela 1A; 
Evija Zača, e-pasts: evija.zaca@lu.lv

Aija Zobena, e-pasts: aija.zobena.lu.lv