LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Eiropas integrācija un globālā attīstība

Mūsu nākotne ir cieši saistīta ar globālo attīstību. Vai cilvēcei izdosies pārvarēt nevienlīdzību, klimata pārmaiņu radītās problēmas, kultūru atšķirības un pārapdzīvotību? Latvija ir izvēlējusies sastapt šos izaicinājumus kā Eiropas Savienības dalībvalsts. EIGA bakalaura studiju programma ļaus Tev orientēties globālās attīstības un Eiropas integrācijas jautājumos un sniegt uz tiem labākās atbildes, lai nodrošinātu mieru un  labklājību sev un citiem.

 

Bakalaura studiju programmas EIGA mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, kompetences un prasmes nodrošinātu spēju izprast un risināt mūsdienu attīstības politikas jautājumus saistībā  ar  globālo attīstību un Eiropas Savienības integrācijas procesiem. 

 

EIGA piedāvā starpdisciplināru izglītību politoloģijā, socioloģijā un komunikācijas zinātnēs, kā arī padziļinātas zināšanas par globālo attīstību un Eiropas Savienības politiku, struktūru un darbības principiem.

 

EIGA studijas notiek angļu valodā.

 

Studējot šajā programmā, Tu:

 • pārzināsi mūsdienu politikas zinātnes, socioloģijas, komunikācijas zinātnes  nozīmīgākās tēmas. 
 • pārzināsi sociālo zinātņu galvenās pētniecības metodes
 • sapratīsi Eiropas civilizācijas rašanās un attīstības nozīmīgākos mehānismus; tās  attiecības un mijiedarbību ar citām civilizācijām pagātnē un mūsdienās.
 • pārzināsi  ES rašanās un  attīstības vēsturi, ES politikas, struktūru un darbības principus mūsdienās.
 • iedziļināsies tādās mūsdienu globālās sociālās problēmas kā migrācija un demogrāfija, globālā sasilšana, nabadzība un sociālā nevienlīdzība. 
 • gūsi priekšstatu par globālās dienaskārtības galvenajiem jautājumiem: masu iznīcināšanas ieroču izplatība, starptautiskā miera uzturēšana, kara noziegumi, starptautiskie konflikti.
 • izpratīsi attīstības sadarbību kā minēto problēmu risināšanas veidu. 
 • spēsi skaidrot ekonomikas  ietekmi  uz sociāliem procesiem  mūsdienu pasaulē, pārzināsi globālās politekonomijas pamatjēdzienus un  galvenās teorijas. 
 • gūsi priekšstatu par demokrātijas formu un paveidu daudzveidību, demokrātijas priekšnoteikumiem un nozīmi sabiedrības attīstībā.
 • izpratīsi  attīstības procesus un likumsakarības postkomunistiskajās valstīs pēc komunisma sabrukuma; sapratīsi koloniālisma ietekmi uz kādreizējām metropolēm un pārējo pasauli.
 • gūsi  priekšstatu par attīstību kā globālo fenomenu politikā, ekonomikā, kultūrā
 • sapratīsi mūsdienu  attīstības politikas nozīmi, vēsturi un  īstenošanu Eiropas Savienības, citu valstu  un starptautisko organizāciju darbībā.
 • gūsi  priekšstatu par integrāciju, izpratīsi galvenās teorijas un pieejas, kas izskaidro integrācijas procesus Eiropā un pasaulē. 
 • gūsi izpratni par informatīvās telpas uzbūvi un funkcionēšanas likumsakarībām Eiropā un pasaulē, kā arī  par jaunajiem medijiem.
 • pārzināsi starpkultūru komunikācijas nozīmi un jēgu mūsdienu pasaulē.

 

 

Kur varēsi strādāt?  

Latvijā, pasaulē, bet īpaši Eiropā.

Ierēdņa, vadītāja, konsultanta un eksperta amatos  valsts un  pašvaldību struktūrās, starptautiskajās organizācijās, nevalstiskajā  un privātajā sektorā.

 

 

Izvēlies mūs, jo:  

 • Latvijas Universitāte ir vienīgā pasaules TOP 5% augstskola no Latvijas
 • EIGA ir vienīgā programma Baltijā, kas apvieno Eiropas integrācijas un globālās attīstības studijas
 • LU Sociālo zinātņu fakultāte piedāvā studijas modernā, sakārtotā vidē, kā arī iespējas aktīvai, sabiedriskai studentu dzīvei
 • LU SZF mācību spēki ir savās zinātnes jomās un sabiedrībā atzīti eksperti, kuru starptautiskā līmeņa kvalitātes apliecina publikācijas, konferenču referāti un  ārzemju studentiem pasniegtie kursi
 • EIGA piedāvā starpdisciplināras studijas daudzpusīgām karjeras iespējām
 • EIGA piedāvā iespēju dibināt tupmākajā karjerā noderīgus kontaktus, studējot angļu valodā starptautiskā vidē
 • Angļu valodā iegūtās izglītības kvalitāte ļaus strādāt un turpināt studijas augstākā līmeņa programmās Latvijā un ārpus tās.
 • Programma piedāvā gan teorētiskās studijas, gan iespēju iegūt praktisko pieredzi Latvijas un starptautiskās institūcijās.

 

Studiju vietas 

Budžeta grupā - 0

Par personīgajiem līdzekļiem -40

 

Nepilna laika klātiene

Nav

Studiju maksa

EUR 2000, -/ gadā

 

Kontakti 

Programmas direktors - Juris Rozenvalds. Juris.Rozenvalds@lu.lv 

Tālrunis uzziņām - 28 791 197

 

Pilna informācija 

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=29630

EIGA. Eiropas integrācija un globālā attīstība.