LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Bakalaura studiju programma „Informācijas pārvaldība”

 

 

Mūsdienās gudrs un veiksmīgs nav tas, kurš zina visu, bet gan tas, kurš zina, kur vajadzīgo meklēt. Tāpēc programma „Informācijas pārvaldība” sniedz Tev neatņemamus informācijas meklēšanas un navigācijas rīkus, kas palīdzēs jebkurā dzīves jomā un situācijā. Ar tiem Tu spēsi atrast informāciju, atlasīt un organizēt to, apmācīt citus un apgūt jauno pats vienā no dinamiskākajām nozarēm pasaulē.

 

Bakalaura studiju programmas „Informācijas pārvaldība” mērķis ir sagatavot akadēmiski izglītotus informācijas speciālistus, kuri zinātu, kā orientēties mūsdienu informācijas avotu „okeānā” un spētu palīdzēt citiem nokļūt pie visatbilstošākajiem un noderīgākajiem informācijas resursiem. Šī ir unikāla studiju programma Latvijā, jo citu augstskolu studiju programmas šādu priekšmetu tematisko aptvērumu nepiedāvā. Turklāt programma ir starpdisciplināra, jo ietver gan sociālo un humanitāro zinātņu atziņas, gan tehnoloģiju izmantošanas prasmes.

 

  Studējot šajā programmā, Tu:  

 

 • Iemācīsies pārzināt dažādusinformācijas avotus, to vēsturisko attīstību un mūsdienu situāciju, kā arī prast novērtēt to kvalitāti;
 • Uzzināsi, kā veikt efektīvāku informācijas meklēšanu gan datubāzēs, gan tīmeklī, gan citos avotos, izvēloties optimālāko meklēšanas ceļu;
 • Izveidosi datubāzesun strukturēsi tajās datus par informācijas avotiem, lai tos varētu meklēt un izgūt;
 • Spēsi izveidot tīmekļa vietnesun strukturēt tajās informāciju;
 • Pratīsi uzturēt un pārvaldīt bibliotēku(tai skaitā – digitālo bibliotēku), informācijas centru, arhīvu un citu institūciju informācijas avotu, dokumentu krājumus;
 • Izpratīsi cilvēku informācijas vajadzībuveidošanos un spēsi piedāvāt atbilstošākos šo vajadzību apmierināšanas ceļus (informācijas pakalpojumus);
 • Spēsi veikt pētījumus par informācijas pārvaldības rīku izstrādi, lietošanu, uzlabošanu, dažādu grupu informācijas lietotāju informācijas meklēšanas uzvedību.
 • Varēsi piedalīties dažādos pētniecības projektos (piemēram, pētīt digitālās kolekcijas, to lietojamību, derīgumu, iedzīvotāju informācijpratību, publisko bibliotēku vērtību u.tml.);
 • Doties apmaiņas braucienā uz sadarbības augstskolām vai uzstāties ar referātu ikgadējā starptautiskajā bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studentu organizētajā simpozijā (konferencē) Bobcatsss.

 

 

 

  Kur varēsi specializēties?  

 1. Informācijas pārvaldībā bibliotēkās un informācijas centros, kas galvenokārt nodrošina zināšanas un prasmes darbam ar dažādu grupu informācijas lietotājiem, kuriem informācija nepieciešama mācībām, pētniecībai, darbam, izklaidei un atpūtai;
 2. Informācijas pārvaldībā institūcijās, kas palīdz apgūt zināšanas un prasmes dokumentu un arhīvu pārvaldībai dažādās organizācijās.

 

 

  Kur varēsi strādāt?  


Visās valsts un komercstruktūrās, kurās meklē, atlasa, organizē un izplata informāciju, kā arī bibliotēkās un informācijas centros, gan apkalpojot klientus, gan arī veidojot un uzturot informācijas sistēmas.

 

 

  Izvēlies mūs, jo te ir:  

 • Starptautiski novērtēta studiju kvalitāte ar maksimālo punktu skaitu;
 • Mūsdienīga, plaša un pieejama bibliotēka;
 • Starptautiskas datu bāzes un elektroniskie resursi;
 • Regulāri semināri, konferences un lekcijas ar ārzemju un pašmāju vieslektoriem;
 • Ikgadējs brauciens uz starptautisko bibliotēkzinātnes un informācijas simpoziju BOBCATSS;
 • Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcija ar aizraujošu blogu (http://lbbjss.wordpress.com );
 • Mūsdienīga un komfortabla studiju vide;
 • Iespēja apgūt visnoderīgākās prasmes informācijas gadsimtam un aizvien pieaugošajai informācijas plūsmai.

 

 

Izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā ļauj kļūt par izcilu profesionāli teju vai jebkurā jomā, kas saistīta ar informācijas apriti. Savukārt iegūtās prasmes mācīties palīdz nepārtraukti pilnveidot sevi un ātri un efektīvi apgūt jaunas zināšanas.

Uldis Zariņš, Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Absolvējis programmu Informācijas pārvaldība.

 

 

Šī programma man ir sniegusi iespēju būt zinošam un radošam informācijas pārvaldības jomā - spēt ātri un efektīvi sameklēt, organizēt un pielietot informāciju visdažādākajās jomās. Informācijas sabiedrībā tā ir būtiska priekšrocība privātajā un profesionālajā dzīvē. Iegūtajām prasmēm ir abpusējs pielietojums – gan spēt informāciju atrast un savākt, gan filtrēt un saņemt tikai nepieciešamo aizvien pieaugošajā informācijas lavīnā.

Jānis Kreicbergs, LU SZF bibliotēkas vadītājs. Absolvējis programmu Bibliotēkzinātne un informācija.

   

  Studiju ilgums:  

Klātienē - 3 gadi. Neklātienē - 4 gadi (2017.gadā neuzņemam).

  Studiju vietas:  

Budžetā - 17

Par personīgajiem līdzekļiem - 15

Studiju maksa:

EUR 2000, - / gadā

 

 

Kontakti:

Programmas direktore - Baiba Holma. Baiba.Holma@lu.lv 

Studiju metodiķe - Gundega Kreicberga. gundega.kreicberga@lu.lv

Tālrunis uzziņām - 28 791 197

Pilna informācija 

www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/