LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Bakalaura studiju programma „Komunikācijas zinātne”

 

Komunikācija, informācija un mediji ir kļuvuši par mūsu ikdienas svarīgāko daļu. No vienas puses, izteikties un paust savu viedokli šobrīd ir vieglāk kā jebkad. No otras puses – izcelties, pateikt ko vērtīgu un atrast svarīgo ir grūtāk nekā iepriekš. Tāpēc programma „Komunikācijas zinātne” ļaus Tev mācīties no labākajiem Latvijas un pasaules piemēriem, kā izprast un izmantot komunikāciju, kā strādāt ar zīmoliem, medijiem, viedokļiem, atrast vērtīgāko, analizēt un paust to citiem tā, lai viņi vēlētos sekot... ne tikai Tavām sarunām, bet arī darbiem, piemēram un sasniegumiem.

 

LU SZF komunikācijas studiju nodaļa ir Latvijas komunikācijas zinātnes aizsācēja. Šajā programmā Tu gūsi ieskatu visos nozīmīgākajos sabiedrības un komunikācijas procesos, iemācīsies analizēt, atlasīt, radīt, ietekmēt un pārliecinoši prezentēt svarīgākos notikumus, atziņas un informāciju. Programmas saturā lieliski tiek apvienotas sociālo zinātņu teorijas un pieejas ar mūsdienu tirgus, mārketinga, komunikācijas un mediju tendencēm. Šīs programmas docēšanā ir apvienojušies Latvijas spēcīgākie un atzītākie akadēmiķi ar veiksmīgākajiem nozares profesionāļiem, tādējādi veidojot gan pamatīgu teorētisko bāzi un analītiskās spējas, gan arī radošo domāšanu, spēju pielāgoties tirgus un nozares prasībām, kā arī praktiskās iemaņas, ko likt lietā jau studiju laikā.

 

Komunikācijas studiju nodaļā ir radīti visi iespējamie priekšnosacījumi, lai Tu varētu te izpausties, pielietot jauniegūtās zināšanas praksē un iet nemitīgā kopsolī ar apkārt notiekošo. Mums ir moderna multimediju studija un pašiem savs studentu raidījums Kivi, kur vari izpausties, veidojot sižetus, filmējot vai filmējoties pats, komunikācijas aģentūra, kurā vari veidot SA un reklāmas kampaņas reāliem un Latvijā zināmiem zīmoliem. Tāpat jau studiju laikā Tu vari sākt savu žurnālista karjeru mūsu portālā Mansmedijs.lv vai iesaistīties dažādos komunikācijas un pētniecības projektos, reklāmas un sabiedrisko attiecību aktivitātēs, ko regulāri īstenojam sadarbībā ar dažādiem Latvijas uzņēmumiem.

 

Komunikācija, cilvēciskās attiecības, saziņa, sociālie tīkli, mārketings, reklāma, sabiedriskās attiecības, žurnālistika, mediji, blogi, producēšana, filmas, zīmoli, ētika, sporta komunikācija, filozofija, radošā izpausme, analītiskā domāšana – ja kaut kas no šī Tev šķiet saistošs, izvēlies programmu „Komunikācijas zinātne”!

 

  Ko Tu iemācīsies?   Izprast komunikācijas procesus, kritiski tos novērtēt, analizēt, kā arī ietekmēt. Tu iemācīsies veidot savu unikālo viedokli un pārliecinoši paust to medijos. Tu spēsi veidot kvalitatīvus rakstus, TV un radio sižetus, reklāmas un SA kampaņas, strādāt ar zīmoliem, medijiem un cilvēkiem.

 

  Kur varēsi specializēties?  Reklāmā, korporatīvajā komunikācijā, žurnālistikā un multimediju producēšanā.

 

  Kur varēsi strādāt?   Gandrīz visur, bet galvenokārt - Latvijas un starptautiskajos mārketinga, sabiedrisko attiecību un reklāmas uzņēmumos, televīzijās, radio, presē un interneta medijos, kā arī valsts, pašvaldību un privāto uzņēmumu nodaļās, kas nodrošina komunikāciju ar partneriem, klientiem un sabiedrību.

 

  Izvēlies mūs, jo te ir:  

  • Starptautiski novērtēta studiju kvalitāte ar maksimālo punktu skaitu;
  • Atpazīstamākie pasniedzēji visās apgūstamajās jomās;
  • Spēcīgas akadēmiskās zināšanas un radoši praktikumi;
  • Praktiska izpausme multimediju studijā, fakultātes televīzijā, dažādos medijos, fakultātes komunikāciju aģentūrā un ziņu portālā;
  • Sadarbība ar reāliem Latvijas zīmoliem un organizācijām;
  • Tikšanās, diskusijas un vieslekcijas ar pasaulē un Latvijā atzītākajiem komunikācijas speciālistiem.

 

Ar SZF man saistās vislabākās atmiņas. Tā bija pirmā vieta pēc vidusskolas, kur pret mums izturējās kā pret pieaugušajiem - lika kā sūklim uztvert apkārt notiekošo, strādāt ar šo informāciju, vērtēt, analizēt un izdarīt secinājumus. Bez tā man neaizrit neviena diena žurnālistikā.

Kristīne Žilde, TV3 žurnāliste. Absolvējusi programmu  Komunikācijas zinātne.

 

Šī studiju programma bija ļoti progresīva. Mums bija iespēja mēnesi apmaiņas programmā studēt Vācijā, praktizēties lielākajās vācu televīzijās un apgūt rietumu žurnālistiku. Tas arī deva pirmo ieskatu rietumu biznesa domāšanā, kas vēlāk palīdzēja darba gaitās. Vispār komunikācijas studijas ir ļoti vispusīgas un studiju laikā iegūtās zināšanas noder ne vien žurnālistikā vai sabiedriskajās attiecībās, bet arī karjerai mārketinga jomā.

Iveta Lāce, tirdzniecības kompleksa Spice direktore. Absolvējusi programmu Komunikācijas zinātne.

 Katru dienu arvien vairāk novērtēju zināšanas, ko guvu studiju laikā. LU SZF ir stabils starta punkts karjerā - studiju laikā sapratu savas stiprās puses un izkopu jaunas prasmes. Kopumā mūsu fakultāte veicina kritisko domāšanu un rada pateicīgu vidi radošām idejām. Iespējams, vērtīgākais, ko guvu studējot, ir labi draugi, uzticami un profesionāli kolēģi, ar kuriem diendienā strādājam kopā un realizējam (ne)iespējamo.

Madara Zvejniece, Latvijas modes dizaineru interneta veikala www.CreativeLatvia.com līdzīpašniece un radošā direktore, SA projektu vadītāja "Komunikācijas aģentūrā/ Edelman Affiliate". Absolvējusi programmu Komunikācijas zinātne.

 

 Studiju ilgums:  

pilna laika klātienē - 3 gadi.

nepilna laika neklātienē - 3,5 gadi.

 Studiju vietas:

Budžeta vietas -16

Par personīgajiem līdzekļiem - 100

 

  Neklātiene:  

50 studentu vietas (par personīgajiem līdzekļiem)

Studiju ilgums - 3,5 gadi.

 

Kontakti:

 

Programmas direktors – Didzis Bērziņš, didzis.berzins@lu.lvviktors.freibergs@lu.lv

Metodiķe klātienes studentiem – Dace Valtiņa, dace.valtina@lu.lv , tālr: 67140411

Metodiķe neklāties studentiem – Liene Znotiņa, liene.znotina@lu.lv , tālr: 67140533

 

 

„Lai sazinātos ar citiem cilvēkiem, pietiek ar lasīt un rakstītprasmi, bet, lai kļūtu par komunikācijas jomas profesionāļiem, kas spēj iegūt nepieciešamo informāciju, un pavēstīt to citiem saprotamā un pārliecinošā veidā visdažādākajās situācijās un apstākļos, ir nepieciešama īpaša izglītība. To piedāvā Komunikāciju studiju programma. Ar erudītu cilvēku sarunāties vienmēr ir interesantāk, tāpēc programmas ietvaros tiek apgūtas ne tikai konkrētas prasmes žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās, reklāmā, bet arī zināšanas par dažādām kultūras jomām."

Viktors Freibergs, komunikāciju studiju nodaļas vadītājs.