LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Bakalaura studiju programma „Politikas zinātne”

 

 

Politika ir viena no tām jomām, par kuru viedoklis ir gandrīz katram – draugiem, kaimiņiem, vecākiem... Kādēļ? Jo tā skar un ietekmē mūs visus. Bet spēt par politiskajiem procesiem ne tikai runāt, bet tos arī izprast un ietekmēt, spēj retais. Visbiežāk tas, kurš absolvējis LU SZF „Politikas zinātnes” bakalaura programmu un ieguvis ne tikai vispusīgas zināšanas par Latvijas un Eiropas pārvaldi un politiku, Latvijas politisko novietojumu un iespējām pasaulē, bet arī attīstījis kritiskas un patstāvīgas domāšanas spējas.

 

Ar politikas zinātni ir vērts nodarboties, lai redzētu pāri stereotipiem, spētu vispārināt un analizēt gan cēloņus, gan sekas. Var teikt, ka studijas šajā zinātnē ne tikai sagatavo profesionālajai dzīvei, bet dzīvei vispār – jo tikai izglītots cilvēks var būt patiesi brīvs, un padziļinātas zināšanas šajā zinātnes nozarē ļauj atšķirt būtisko no nebūtiskā, piedalīties un ietekmēt politiskos procesus, tātad pašiem savu dzīvi.

Gunda Reire, Izglītības un zinātnes ministres biroja vadītāja, Starptautisko pētījumu centra izpilddirektore.

 

 

Bakalaura studiju programmas „Politikas zinātne” mērķis ir sagatavot Latvijas sabiedrības, valsts, privātā sektora, pašvaldību un starptautisko organizāciju vajadzībām profesionāli kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus.

 

  Studējot šajā programmā, Tu:  

 • iemācīsies izprast sabiedrībā, Latvijā, ES un pasaulē notiekošos procesus, prognozēt tos, vadīt un ieviest ES finansētus projektus;
 • izkopsi konkrētas profesionālas, organizatoriskas un komunikācijas prasmes un spēju izmantot studiju procesā iegūtās zināšanas praktisku politisko problēmu identificēšanā, analīzē un risināšanā;
 • spēsi plānot publiskā sektora darbību un analizēt rīcībpolitiku;
 • iemācīsies publiski uzstāties;
 • uzzināsi, kā klasificēt, analizēt lielu informācijas daudzumu, izdarīt pamatotus secinājumus un pārliecinoši tos prezentēt;
 • pārzināsi politisko sarunu stratēģijas un taktikas;
 • attīstīsi iemaņas mūsdienu informācijas tehnoloģiju lietošanā;
 • ar iegūtajām zināšanām un prasmēm spēsi kvalitatīvi darboties izvēlētajā specialitātē;
 • varēsi papildināt zināšanas ārvalstu partneruniversitātēs, mācību vizītēs Briselē un Greifsvaldē (Vācija), kā arī piedaloties Erasmus+ programmā.

 

  Kur varēsi specializēties?  Starptautiskajā politikā, publiskajā politikā un pārvaldē, Eiropas studijās un politikā un sabiedrībā.

 

  Kur varēsi strādāt?  ES institūcijās, visu līmeņu valsts iestādēs (Saeimā, ministrijās), sabiedriskajās organizācijās, partijās un dažādos fondos, privātajā sektorā (bankās, konsultāciju biznesā, firmās), pašvaldībās. Tāpat Tu varēsi būt deputāts, pasniedzējs, diplomāts, konsultants, biroju vadītājs, kompāniju īpašnieks utt.

 

 

  Izvēlies mūs, jo te ir:

 • Starptautiski novērtēta studiju kvalitāte ar maksimālo punktu skaitu
 • Pie mums strādā Latvijas vadošie politologi:

                                                                       Žaneta Ozoliņa    Jānis Ikstens    Ivars Ijabs

  

 • Svarīgākais un produktīvākais politikas zinātnes pētnieciskais kodols Latvijā  (par to liecina Scopus un Thompson ISI dati)
 • Latvijas un pasaules līmeņa politiķu, diplomātu, ekspertu un vieslektoru lekcijas
 • Iespēja tikties ar visiem bijušajiem LV Ministru prezidentiem un smelties viņu pieredzē
 • Pašiem savs politisko debašu klubs
 • Iespēja iegūt konkurētspējīgu darbu un atalgojumu nākotnē
 • Lieliska studiju vide (auditorijas, bibliotēka, IT ietvars)

 

 

Studijas politikas zinātnē ir ielikušas stabilus pamatus manai turpmākajai karjerai privātajā sektorā, lai arī kādam tas var šķist netipiski... Informācijas analīze, komunikācijas spēja, strukturēta viedokļa argumentācija, starpnacionālo kultūru atšķirību izpratne un daudzas citas lietas ikdienas lēmumu pieņemšanas un vadīšanas procesā ir kritiski svarīgas sastāvdaļas - bez šīm zināšanām un pieredzes es noteikti nebūtu sasniedzis tās virsotnes, kurās atrodos patlaban!

Zigmārs Bērziņš, AS „ABLV Bank” Hipotekārās kreditēšanas pārvaldes vadītājs. Absolvējis programmu Politikas zinātne.

 

 

Studijas šeit man bija ļoti svarīgs posms, kas ļāva iegūt gan vērtīgas iemaņas, gan starptautisku pieredzi. Bakalaura studiju laikā ieguvu iespēju gadu mācīties Viskonsinas universitātē, ASV, un vēlāk arī maģistra studijās Maksvela publiskās administrācijas skolā, Sirakūzu universitātē, ASV. Tālākā karjerā man ļoti palīdzēja studiju starpdisciplinārais raksturs, jo varēju attīstīt gan analītiskās iemaņas, kas svarīgas politikas zinātnē, gan arī apgūt ekonomikas un finansu modeļus.

Mārtiņš Jansons, strādā Eiropas Investīciju Fondā, Luksemburgā. Absolvējis programmu Politikas zinātne.

 

  Studiju ilgums: 

 

Pilna laika klātienē  3 gadi.

Nepilna laika neklātienē  4 gadi. 

Studiju vietas:

Budžeta grupā - 18

Par personīgajiem līdzekļiem - 25

 

  Neklātiene: 

 

šogad uzņemsim 20 studentus par personiskajiem līdzekļiem.

 

  Kontakti:

 

Programmas direktors - Ivars Ijabs. ivars.ijabs@lu.lv

Tālrunis uzziņām - 28 791 197

 

Pilna informācija:

www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/