LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Bakalaura studiju programma „Socioloģija”

 

 

Vai Tev patīk vērot cilvēkus? „Iekāpt citu cilvēku kurpēs”, izprast viņu domu gaitu un rīcības motīvus? Saprast, kā un kāpēc mēs dzīvojam kopā, lai gan mūsu intereses un uzskati ir tik dažādi?

 

  Tad izvēlies studēt socioloģiju, kas irzinātne par sabiedrību  

      kā vienotu veselumu, tās attīstības procesiem;

      par sabiedrības struktūru – sociālajiem institūtiem un grupām;

      par cilvēku kā sociālu būtni.

 

 

Bakalaura studiju programmas „Socioloģija” mērķis ir sagatavot socioloģijas speciālistus, kas pārzina socioloģijas teorijas un pētniecības metodes, prot apkopot un analizēt sociālo informāciju un ir konkurētspējīgi darba tirgū - spēj vienlīdz kvalificēti veikt pētniecisko darbību un piedalīties sabiedrības pārvaldes procesos.

 

  Studējot šajā programmā, Tu:  

 • Iegūsi padziļinātas zināšanas par sabiedrību, tās attīstības jautājumiem un sociālajām problēmām;
 • Sapratīsi sociālos, politiskos un ekonomiskos procesus sabiedrībā, kā arī savu un citu cilvēku vietu tajos.
 • Spēsi izprast un prognozēt dzīves attīstības tendences un pagātni;
 • Iepazīsi sociālās teorijas (klasiskās, makrosocioloģiskās, mikrosocioloģiskās, antropoloģiskās, postmodernās);
 • Iegūsi izpratni par socioloģisko pētījumu metodēm;
 • Izpratīsi socioloģijas virzienus un padziļināti apgūsi specifiskas pētījumu metodes;
 • Jau studiju gaitā apgūsi praktiskas iemaņas, jo 2.semestrī paredzēta prakse socioloģisko pētījumu firmās, 3.semestrī – plānots katram studentam veikt savu individuālu pētījumu – kursa darbu, savukārt 4.semestrī pasniedzēja vadībā kolektīvi veiksi “īstu pētījumu” no sākuma līdz gala atskaitei;
 • Gūsi iespēju studēt pie atzītākajiem socioloģijas speciālistiem Latvijā;
 • Pēc tam varēsi sekmīgi studēt maģistrantūrā un doktorantūrā Baltijas, Eiropas un ASV augstskolās, kā arī veidot veiksmīgu karjeru.

 

  Kur varēsi specializēties?   Ekonomikas socioloģijā, sociālajā antropoloģijā, sociālajā politikā vai sociālā darba organizācijā.

 

  Kur varēsi strādāt?   Ministrijās un pašvaldībās (referents, speciālists, nodaļas, departamenta direktors), lielākajās socioloģisko pētījumu firmās (Factum, SKDS, TNS Latvija u.c.) par projektu vadītāju, pētījumu un analītikas nodaļā jebkurā uzņēmumā, kā arī par pētnieku un docētāju akadēmiskajās iestādēs.

 


  Izvēlies mūs, jote ir:  

 • Starptautiski novērtēta studiju kvalitāte ar maksimālo punktu skaitu;
 • Senākā socioloģijas studiju tradīcija valstī;
 • Visi labākie, augstākās kvalifikācijas socioloģijas speciālisti Latvijā;
 • Sadarbība ar lielāko socioloģisko pētījumu firmu- SKDS un Factum- darbiniekiem;
 • Iespēja iesaistīties dažādos pētījumos;
 • Latvijā vislabāk nokomplektētā sociālo zinātņu bibliotēka, kā arī vērtīgākās datu bāzes; 
 • Lieliska studiju vide.

 

Esmu pārliecināta, ka socioloģijā savas intereses iespējams realizēt ikvienam, kuram ir interese par to, kas, un kāpēc notiek mums visapkārt, un, galvenais, kādā veidā to iespējams analizēt un skaidrot. Vide, jaunieši, izglītība, tūrisms, mūzika, mārketings, politika, darbs, dzīvesstāsti, nacionālie jautājumi, sociālie jautājumi- šie ir tikai daži no virzieniem, ko socioloģijā iespējams pētīt un analizēt.

Anete Alksne, LU Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes sekretāre. Absolvējusi programmu Socioloģija

 

 

 

Pirmkārt, studēt bija interesanti. Jau pašā sākumā tas ļāva paskatīties uz pazīstamām lietām, procesiem citā rakursā. Otrkārt, studijas bija ļoti daudzpusīgas: tika dots priekšstats arī par politiskajiem, ekonomiskajiem, sociālajiem procesiem, mācīti psiholoģijas, filosofijas pamati, kultūras vēsture, un zināšanas pētījumu saprašanai un izmantošanai. Treškārt, studiju vide bija studentam draudzīga. Gan no pasniedzēju, gan metodiķu puses. Un tas ir aspekts, ko nedrīkst vērtēt par zemu.

Ieva Strode, Pētījumu centra „SKDS” projektu direktore. Absolvējusi programmuSocioloģija

 

 

  Studiju ilgums:   

 

 

Pilna laika klātienē- 3 gadi.

 

  Studiju vietas 

 

 

Budžeta grupā - 17

 

Par personīgajiem līdzekļiem - 25

 

  Studiju maksa:   

 

EUR 2000,- / gadā

 

  Kontakti:  

Programmas direktore - Aija Zobena. Aija.Zobena@lu.lv 
Studiju metodiķe - Inga Poļaka. Inga.Polaka@lu.lv 

 

 

 

 

  Pilna informācija

 

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=29620