LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Diplomātijas studijas ir solis tuvāk veiksmīgai karjerai pārstāvot savas valsts, pašvaldības, uzņēmuma intereses pasaulē

 

DIPLOMĀTIJA

 

Īss programmas raksturojums

Latvijas galvenā bagātība ir izglītoti cilvēki ar vēlmi pārstāvēt savu valsti un tās intereses. Kļūsti par tādu, studējot programmā “Diplomātija”!

Maģistra studiju programma “Diplomātija” apvieno diplomātijas un starptautisko attiecību elementus. Tie harmoniski viens otru papildina, jo starptautiskās attiecības palīdz saprast Latvijas vietu pasaulē, bet diplomātija ir līdzeklis, ar kura palīdzību Latvija var apkārtējo pasauli ietekmēt atbilstoši savām interesēm un iespējām. Latvija ir integrējusies Eiropas Savienībā un līdzdarbojas daudzās citās starptautiskajās organizācijās. Tomēr mazas valsts iespējas vairot savu drošību un labklājību ir atkarīgas no prasmes skaidri formulēt savas intereses un prast tās aizstāvēt.

Zināšanas, kā veidot attiecības ar ārvalstu partneriem, ir kļuvušas par dzīves nepieciešamību valsts pārvaldē strādājošajiem, taču tās var izrādīties ļoti noderīgas arī tiem, kuri nodarbojas ar starptautiskās sadarbības jautājumiem lielajās pašvaldībās un uzņēmumos.

 

Programmu īpaši iesakām:

Politologiem

Specializēties un likt pamatu karjerai diplomātijā, ārpolitikā un starptautiskajās attiecībās.

Vēsturniekiem

Attīstīt savas zināšanas un gūt vairāk iespēju tās pielietot praksē. Vēstures studijas ir specifiskas, bet diplomātijas, ārpolitikas un starptautisko attiecību studijas piedāvā zināšanas par starptautisko attiecību pamatprincipiem.

Ekonomistiem un juristiem

Apgūt politisko ietvaru, kurā notiek valstu savstarpējās ekonomiskās attiecības un kas nosaka starptautisko tiesību ietekmi.

Āzijas un citu reģionu studiju bakalauriem un maģistriem

Reģionālās studijas aptver plašu tēmu klāstu, ieskaitot valodu un kultūru. Studijas maģistra studiju programmā “Diplomātija” ļaus specializēties un padziļināt zināšanas par attiecīgā reģiona starptautisko attiecību aspektiem.

Politikas un ekonomikas pētniekiem un profesionāļiem

Studijas maģistra studiju programmā “Diplomātija” ļaus saprast, kā notiek Latvijas interešu aizstāvēšana attiecībās ar citām valstīm un starptautiskajās organizācijās. Tiks iegūtas zināšanas par to, kādi faktori ietekmē Latvijas iespējas starptautiskajā politikā.

 

Programma piedāvā

• Diplomātijas vēstures un mūsdienu diplomātijas aktualitāšu kursus

• Starptautisko attiecību un ārpolitikas kursus

• Komercdiplomātijas un diplomātiskā protokola kursus

• Studijas pieredzējušu pasniedzēju, viedokļa līderu un nozares speciālistu vadībā

• Vieslektorus – profesionāļus ar praktisko pieredzi un augsta līmeņa zināšanām šauri profesionālās tēmās

• Iespēju piedalīties apmaiņas programmās, semestri studējot kādā no Eiropas universitātēm

• Radošu un intelektuāli bagātinošu vidi, modernu un sakārtotu infrastruktūru, kas nodrošina visu studijām nepieciešamo.

 

Nodarbinātība pēc studiju beigšanas

• Ārlietu ministrija, vēstniecības,

• Nozaru ministrijas, kas iesaistītas starptautiskā sadarbībā

• Pašvaldību un valsts institūcijas, kas iesaistītas starptautiskā sadarbībā

• Privātie uzņēmumi ar starptautisku darbību

Vairāk: http://www.szf.lu.lv/toposajiem-studentiem/77amati/ 

 

Studiju ilgums

• 2 gadi, klātiene

 

Studiju vietu skaits 1. kursā 2017./2018. mācību gadā

• Budžeta vietas - 0

• Par personīgajiem līdzekļiem - 20

 

Studiju maksa

• 1000 eiro semestrī

 

Programmas direktors

Dr.sc.pol., asoc. profesors, Toms Rostoks

toms.rostoks@lu.lv 

Tālrunis uzziņām - 28 791 197

 

Pilna informācija

www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/