LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Komunikācijas zinātnes akadēmiskā maģistra studiju programma sniedz zināšanas, kas nepieciešamas augsti kvalificētiem komunikācijas jomas speciālistiem

 

KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNE

Iepazīsties ar programmas prezentāciju ŠEIT.

 

Īss programmas raksturojums

LU komunikācijas zinātnes maģistra studiju programma ir noderīga visu augstskolu un bakalaura programmu absolventiem, kuri zināšanas savā nozarē vēlas izmantot kā žurnālisti, mediju redaktori un producenti, preses sekretāri, sabiedrisko attiecību speciālisti, mājaslapas satura veidotāji, reklāmas speciālisti vai organizāciju komunikācijas nodrošinātāji.

 

Programmu īpaši iesakām:

 

Vadībspeciālistiemun uzņēmējiem

Gūt zināšanas, kā veidot biznesa komunikāciju, prasmes izvērtēt, plānot un veidot reklāmu un sabiedriskās attiecības.

 

Programmēšanas un IT speciālistiem

Papildināt zināšanas par sabiedrību un komunikāciju internetā, tradicionālos medijos un interpersonālās saziņas formātā.

 

Pedagogiem

Gūt papildu prasmes un zināšanas, lai mācītu un audzinātu ne vien skolēnus, bet arī citām sociālajām grupām piederīgos.

 

Politologiem

Efektīvāk veidot politiku un darboties tajā ar sabiedrisko attiecību, reklāmas un mediju palīdzību.

 

Psihologiem

Cilvēku iekšējās pasaules izpratni papildināt ar spēju analizēt arī sociālo dzīvi, kas veido nozīmīgu sinerģiju, specializējoties organizāciju psiholoģijā vai socioloģijā.

 

Filologiem

Apgūt, ko darīt ar labu tekstu, kā atrast tam īsto lasītāju, kurp to “raidīt” pasaulē!

Mediķiem, uzturspeciālistiem

Kļūt par komunikācijas jomas speciālistu, kurš daudzveidīgai sabiedrībai spēj paskaidrot veselības, labsajūtas, dzīvesveida un pārtikas saistību. Iemācīties pārdot medicīnas atklājumus un pakalpojumus ārpus valsts robežām.

 

Vēsturniekiem

Iemācīties rīkoties ar vēstures faktiem un liecībām; apgūt prasmes pasniegt pagātnes stāstus dažādos veidos un medijos.

 

Sociologiem

Kļūt par sabiedrības pētnieku, kurš prot sarunāties ar sabiedrību. Izmantot sociologa prasmes, lai radītu cita veida darbus, piemēram, uzņēmumu komunikācijas stratēģijas vai pētnieciskās žurnālistikas rakstus.

 

 

Kultūras speciālistiem

Apgūt prasmi menedžēt kultūras ieceres un projektus mūsdienīgi, komunicējot daudzveidīgos medijos ar dažādām auditorijām. Profesionāli pilnveidot apskatnieka, komentētāja vai raidījumu veidotāja iemaņas.

 

Programma piedāvā

• padziļinātas zināšanas komunikācijas zinātnes mūsdienu teorijās un metodoloģijā, ietverot tās sociālo zinātņu un sabiedrības attīstības kontekstā;

• zināšanas un prasmes biznesa komunikācijā un valsts un organizāciju komunikācijā;zināšanas kognitivajās zinātnēs, mediju un kultūras jomā;

• attīstīt zinātniski pētnieciskā un analītiskā darba prasmes, apgūt sociālo zinātņu pētnieciskās metodes, sagatavoties patstāvīgam zinātniski pētnieciskajam darbam komunikācijas zinātnē, lietišķo pētījumu veikšanai un analītiskajam darbam savas profesionālās darbības jomās, kā arī studijām doktora studiju programmā;

• iespējas veidot praktiskajā laukā noderīgas profesionālas, organizatoriskas un komunikācijas prasmes, lietot studiju procesā iegūtās zināšanas praktisku komunikācijas problēmu diagnozē, identifikcijā, analīzē un risināšanā;

• attīstīt kritisko un radošo domāšanu, analīzes un argumentācijas spēju;

• sniedz iespēju topošajiem maģistriem papildināt zināšanas ārvalstu partneruniversitātēs, dalību Erasmus+ programmas ietvaros;

• turpināt mācības doktora studiju programmās Latvijā un ārvalstīs.

 

Nodarbinātība pēc studiju beigšanas

Medijos, uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, kultūras institūcijās, pētnieciskos institūtos

• Domājoši un radoši vadītāji, gudri priekšnieki,

• Pieprasīti un zinoši profesionāļi, eksperti, analītiķi un padomdevēji,

• Pasniedzēji un pētnieki.

Vairāk: www.szf.lu.lv/toposajiem-studentiem/77amati/

 

Studiju ilgums

• 2 gadi, klātiene

 

Studiju vietu skaits 1. kursā 2017./2018. mācību gadā

• Budžeta vietas - 12+2

• Par personīgajiem līdzekļiem – 10

 

Studiju maksa

• 1000 eiro semestrī

 

Programmas direktors

Dr. hist., profesore Vita Zelče

vita.zelce@lu.lv 

Tālrunis uzziņām - 28 791 197

Pilna informācija

www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/