LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Maģistra studiju programma “Socioloģija”

 

SOCIOLOĢIJA

 

Īss programmas raksturojums

Studijas socioloģijas maģistrantūrā padziļinātā līmenī sniedz nepieciešamās zināšanas par pētījumu procesu no A līdz Z. 

Studenti iegūst prasmes un kompetences minētās zināšanas pielietot praktiski, patstāvīgi rast risinājumus sarežģītiem jautājumiem un vadīt pētījumu procesu, kā arī pētnieku grupas darbu. 

Rietumeiropas valstīs socioloģijas studijas ir ļoti populārs studiju virziens ar augošu studentu skaitu.

 

Programmu īpaši iesakām:

Socioloģijas bakalauriem

Padziļināti apgūt pētījumu metodes un pilnveidot prasmes pētījumu veikšanā, kā arī iet soli tālāk sabiedrības attīstības aktuālo jautājumu analīzē. Pretendēt uz augstāku amatu zinātnē, valsts pārvaldē vai pētījumu centros.

Politologiem

Dziļāka izpratne par pētījumu metodēm palīdzēs būt labākiem pētījumu pasūtītājiem, efektīvāk izmantot pētījumos iegūtos pierādījumus un ieteikumus vai arī kļūt par augstas kvalitātes izpētes speciālistiem, lai valsts pārvaldē strādājošie varētu veidot labāku pierādījumos balstītu politiku.

Ekonomistiem

Iepazīt cilvēku ne vien kā racionālu būtni, kura lēmumus pieņem, balstoties izmaksu un ieguvumu analīzē. Sociologi cilvēka ekonomiskās uzvedības skaidrošanā ņem vērā plašāku spektru faktoru, tostarp vērtības, aizspriedumus un sociālās normas. Šīs zināšanas ir būtiskas, piemēram, mārketinga un reklāmas nozarēs vai uzkrājumu veidošanas paradumu izprašanai.

Komunikācijas studiju absolventiem

Socioloģija var piedāvāt instrumentus, kā rakt dziļāk un precīzāk saskatīt sakarības, kā arī kā konceptuāli interpretēt iegūto informāciju. Piemēram, analītiskajā žurnālistikā.

Psihologiem

Cilvēku iekšējās pasaules izpratni papildināt ar spēju analizēt arī sociālo dzīvi, kas veido nozīmīgu sinerģiju, specializējoties organizāciju psiholoģijā vai socioloģijā.

Humanitāro zinātņu bakalauriem

Papildināt līdz šim iegūtās zināšanas par sabiedrības garīgajām bagātībām ar praktiskāk pielietojamiem instrumentiem. Piemēram, mūsdienu sabiedrības procesu analīzi vai kultūras radīšanas, izplatīšanas un patērēšanas procesu izpēti.

 

Programma piedāvā

• Padziļinātas zināšanas par socioloģijas teorijām (attīstības, pārvaldības, sociālās politikas u.c. jautājumos)

• Padziļinātas zināšanas par pētījumu metodoloģiju (pētījuma dizaina veidošana, kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes)

• Prasmes un kompetenci minētās zināšanas pielietot praktiski, prasmes patstāvīgi rast risinājums sarežģītiem jautājumiem un vadīt pētījumu procesu, kā arī pētnieku grupas darbu.

• Iespēju piedalīties apmaiņas programmās, semestri studējot kādā no Eiropas universitātēm.

• Studijas Latvijas vadošo sociologu vadībā, kuriem ir pieredze Latvijas un starptautiskos pētījumos, plašs publikāciju klāsts nozīmīgos nozares žurnālos Latvijā un ārzemēs.

• Radošu un intelektuāli bagātinošu vidi, modernu un sakārtotu infrastruktūru, kas nodrošina visu studijām nepieciešamo.

 

Nodarbinātība pēc studiju beigšanas

• sabiedriskās domas un tirgus pētījumu uzņēmumos (piemēram, SKDS, TNS, Latvijas Fakti, Factum),

• ministrijās (piemēram, Labklājības, Kultūras, Izglītības), valsts un pašvaldību iestādēs (piemēram, Valsts probācijas dienestā),

• privātajā sektorā (piemēram, reklāmas industrijā, konsultāciju uzņēmumos, novērtējuma pētījumu veikšanā u.c.).

• Absolventi ar padziļinātu interesi par akadēmisku karjeru turpina studijas doktorantūrā Latvijā un citviet Eiropā, arī ASV.

Vairāk: www.szf.lu.lv/toposajiem-studentiem/77amati/

 

Studiju ilgums

• divi gadi

 

Studiju vietu skaits 1. kursā 2017./2018. mācību gadā

• Budžeta vietas - 8+2

• Maksas vietas - 5

 

Studiju maksa

• 1000 eiro semestrī

 

Programmas direktors

Dr.sc.soc., asoc. profesore Baiba Bela,

baiba.bela@lu.lv 

Tāltunis uzziņām - 28 791 197

Pilna informācija

www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/