Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē  iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanas un atzīšanas komisijas informācijas un komunikācijas zinātnē, politikas zinātnē, socioloģijā un antropoloģijā un sociālajā darbā

apstirpinātas ar LU 25.11.2021. rīkojumu Nr. 1-4/567, grozījumi apstiprināti  ar LU 05.12.2022. rīkojumu Nr. 1-4/616

1. Informācijas un komunikācijas zinātnē:

komisijas priekšsēdētāja – docente Zane Radzobe;

priekšsēdētāja vietniece – asociētā profesore Baiba Holma;

komisijas locekļi:

 • asociētā profesore Marita Zitmane;
 • docente Daina Pakalna;
 • lektors Roberts Vīksne;
 • komisijas sekretāre (bez balsstiesībām) – Liene Znotiņa.
 

2. Politikas zinātnē, socioloģijā un antropoloģijā:

komisijas priekšsēdētājs – asociētais profesors Toms Rostoks;

priekšsēdētāja vietniece – profesore Aija Zobena;

komisijas locekļi:

 • asociētā profesore Baiba Bela;
 • profesors Tālis Tisenkopfs;
 • profesors Jānis Ikstens;
 • asociētā profesore Aivita Putniņa
 • lektors Artūrs Pokšāns 
 • komisijas sekretāre (bez balsstiesībām) – Inga Poļaka;
 

3. Sociālajā darbā:

komisijas priekšsēdētāja – asociētā profesore Līga Rasnača;

priekšsēdētāja vietniece – profesore Aija Zobena;

komisijas locekļi:

 • docente Ieva Ozola;
 • pētnieks Anvars Zavackis;
 • zinātniskā asistente Aiga Romāne-Meiere;
 • komisijas sekretāre (bez balsstiesībām) – Inga Poļaka.