Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka ir viens no Latvijā plašākajiem specializēto informācijas resursu centriem politikas zinātnē, socioloģijā un komunikācijas zinātnē. Bibliotēkā pieejami arī informācijas resursi informācijas un bibliotēkzinātnē, kā arī sociālā darba speciālistiem. Tās krājumā ir vairāk kā 30 tūkstoši drukāto iespieddarbu, pieejami arī LU Bibliotēkas e-resursi.

 

Adrese:

Lauvas iela 4, Rīga
Darba laiks mācību gada laikā:

Darba dienas 9.00 - 19.00
Sestdien 10.00 - 15.00
Svētdien - slēgts

Telefons: +371 67140332
E-pasts: szf-bibl@lu.lv
Galvenā bibliotekāre: Maija Škapare
Bibliotekāres:

Jekaterina Šabaļina

Laura Bernava