Veido komunikāciju, tās saturu un stilu. Tavās rokās – saziņa, informācijas un viedokļu apmaiņa medijos, uzņēmumos, tirgū un sabiedrībā.

Darba devēji:

  • TV, radio, preses un interneta mediji
  • Reklāmas, sabiedrisko attiecību, mediju aģentūras
  • Valsts, pašvaldību iestādes
  • Uzņēmumi, sabiedriskās organizācijas, fondi

Tu vari būt:

Sabiedrisko attiecību speciālists vai vadītājs uzņēmumos, politikā, organizācijās. Veido uzņēmuma un sabiedrības savstarpējās attiecības, izmantojot komunikāciju dažādos medijos. Tavā pārziņā būs tēls, kādu tavi klienti radīs sabiedrībā.

Preses sekretārs. Sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem un sagatavo informāciju presei. Tu zināsi, kā reaģēt uz negatīvām publikācijām un kā pasniegt labās ziņas.

Iekšējās komunikācijas speciālists vai vadītājs.Veido uzņēmuma iekšējo kultūru, saziņu, subordināciju atbilstoši tā raksturam un mērķiem. Tu rūpēsies par darbinieku attiecībām, noskaņojumu, motivāciju un produktivitāti.

Digitālās komunikācijas speciālists vai vadītājs.Attīsta un veido audiovizuālo saturu digitālajos medijos, sociālajos medijos un citās platformās. Tavs darbs nodrošinās, lai klienti savus produktus un pakalpojumus var popularizēt šobrīd modernākajā veidā.

Komunikācijas jomas vai virziena vadītājs uzņēmumā.Atbild par dažādu uzņēmuma komunikācijas virzienu vadīšanu, piemēram, ar privātajiem vai biznesa klientiem. Tu pratīsi panākt, lai uzņēmums atrod draugus visur, kur nepieciešams.

Reklāmas tekstu autors. Atbildīgs par visiem tekstiem, kas redzami reklāmā. Tavā ziņā ir izvēlēties pareizos vārdus, lai tie iedarbotos uz auditoriju.

Reklāmas radošais direktors. Vada reklāmas radošās idejas izstrādi ar tekstu autoru, mākslinieku, filmētāju un fotogrāfu palīdzību, kā arī komunicē ar klientu. Tavs darbs noteiks, vai reklāma izdosies vienota, efektīva un kvalitatīva visos medijos.

Reklāmas un komunikācijas stratēģis. Izstrādā zīmola rīcības stratēģiju, balstoties uz tirgus un auditorijas izpēti. Tavs darbs noteiks, vai izvēlētais ceļš mērķa sasniegšanai būs īstais.

Reklāmas, mārketinga, komunikācijas projektu vadītājs.Sakarnieks, kurš nodrošina saziņu un sadarbību starp klientu un aģentūru, radošo direktoru un režisoru, mākslinieku un tipogrāfiju. Tavs darbs veltīts tam, lai projekta attīstība noritētu bez aizķeršanās.

Reklāmas pasākumu organizētājs.Rīko pasākumus, kuru mērķis ir veicināt pārdošanu vai zīmola atpazīstamību. Tu rūpēsies, lai mārketinga aktivitāte norisinātos veiksmīgi, piesaistītu uzmanību un izpildītu mērķus.

Uzņēmuma komunikācijas speciālists. Strādā kā ikdienas komunikācijas satura veidošanu un īstenošanu. Tu varēsi saprast klientu vēlmes un strādāt pie atbalsta dažādu biznesa projektu attīstīšanā.

Korporatīvo ziņu izdevumu redaktors. Veido materiālus, kas informē uzņēmuma klientus un darbiniekus par jaunumiem un aktualitātēm. No tavām prasmēm atkarīgs, vai informācija par uzņēmumu būs pietiekami interesanta, lai to lasītu.

Redaktors. Dažāda līmeņa redaktori plāno un veido portālu, žurnālu un avīžu saturu. Tu parūpēsies, lai publicējamais materiāls, teksts un citas izpausmes būtu gan atbilstošas medija stilam, gan interesantas auditorijai.

Žurnālists.Vāc materiālus, analizē dažādas tēmas un notikumus redakcijas uzdevumā vai darbojas neatkarīgi. Tu sniegsi sabiedrībai informāciju, kas veidos tās viedokli.

Reportieris.Piedalās preses konferencēs, notur intervijas, ievāc informāciju dažādās notikumu vietās un pasniedz to ziņu veidā. Pateicoties tev, sabiedrība saņems informāciju tieši no notikuma vietas.

Apskatnieks.Dažādu jomu, piemēram, politikas, sporta vai kultūras svarīgāko notikumu aprakstītājs un apkopotājs. Tavs darbs ļaus auditorijai, pašai neesot klāt, iejusties un gūt priekšstatu par nozari vai atsevišķām tās izpausmēm.

Komentētājs. Jomas speciālists un autoritāte, kurš dažādās formās un medijos izsaka savu versiju par notiekošajiem procesiem. Tava personība un profesionālisms spēs sabiedrisko viedokli “pavilkt uz augšu” vai otrādi.

Sociālo mediju un tīklu speciālists.Tu pārzini komunikācijas specifiku jaunajos medijos. Tu konsultēsi klientus un pārliecināsi, kā prasmīgāk izmantot interneta iespējas.

Blogeris. Internetā publisko savu dienasgrāmatu, piesaistot tai reklāmdevējus vai sponsorus, vai veido klientu dienasgrāmatas pēc pasūtījuma. Tavas rakstīšanas spējas var ļoti personiski uzrunāt lasītājus, veidojot viņu viedokli.

Raidījumu producents. Meklē idejas, piedalās projektu izstrādē, piesaista finansējumu, pārrauga realizāciju. Tu radīsi jaunus izklaides un informācijas kanālus.

Raidījumu scenārists.Ģenerē radošas idejas un raksta tekstus. Tu pasniegsi raidījuma ideju piesaistošā veidā.

Raidījumu vadītājs. Piesaka sižetus, stāsta par tēmām un notikumiem vai pats piedalās tajos. Tu būsi raidījuma “seja” un “balss”.

Mediju speciālists. Pēta un pārzina katra medija specifiku. Tu zināsi un pratīsi ieteikt, kāds mediju kanāls ir vispiemērotākais komunikācijas mērķim.

Mediju plānotājs.Plāno kampaņas materiālu izvietošanu un iegādājas mediju raidlaiku un vietu. Tu izvietosi reklāmu tā, lai materiāls visefektīvāk iedarbotos uz mērķauditoriju.

Nozares uzņēmuma vadītājs.Uzstāda kvalitātes standartus, mērķus un toni medijos, reklāmas vai sabiedrisko attiecību aģentūrās un firmās. Tu vari radīt tādu komunikācijas kanālu, kādu tu vēlies un pašam šķiet nepieciešams.