Jānis Ikstens

dekāns 
Otrdienās: 16.00-18.00 (iepriekš piesakoties e-pastā)
janis.ikstens@lu.lv
Lauvas iela 4, 221. telpa

 
Ilze Kāposta

izpilddirektore
ilze.kaposta@lu.lv
Lauvas iela 4, 222. telpa
(prombūtnē, aizvieto izpilddirektora p.i. Zigmārs Gailis

Zigmārs Gailis

izpilddirektora p.i.
Zigmars.Gailis@lu.lv
Lauvas iela 4, 222. telpa
pirmdienās un ceturtdienās: 10.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00 (pārējā laikā - iepriekš vienojoties) 

Maija Škapare

LU Sociālo zinātņu fakultātes
bibliotēkas galvenā bibliotekāre

maija.skapare@lu.lv

Inga Poļaka

Politikas zinātnes bakalaura un maģistra studiju programmu, Diplomātijas maģistra studiju programmas, Socioloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu, Sociālā darba profesionālās maģistra studiju programmas, Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas, Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas, fakultātes visu doktora programmu metodiķe
inga.polaka@lu.lv
Lauvas iela 4, 220. telpa, tālr. 67140022
 

Pirmdienās, trešdienās piektdienās: 10.00-13.00 un 14.00-17.00 
Otrdienās, ceturtdienās: 10.00-13.00 un 14.00-18.30 

Dace Valtiņa

Komunikācijas studiju nodaļas bakalaura studiju programmas pilna laika klātienes studiju metodiķe

Dace.Valtina@lu.lv 

Lauvas iela 4, 224. telpa, tālr. 67140411 
pirmdienās – ceturtdienās: 10.00-13.00 un 14.00-16.30   

Margarita Lutere

Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programmas, Sociālā darba profesionālās bakalaura studiju programmas, Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura, Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmas metodiķe

margarita.lutere@lu.lv

Lauvas iela 4, 219. telpa, tālr. 67140499

Pirmdienās, otrdienās, piektdienās: 10.00-13.00 un 14.00-17.00
Trešdienas - 11.00-13.00 un 14.00-18.30
Ceturtdienas - 11.00-13.00 un 14.00-17.00
Sestdienās (10.09.2022, 08.10.2022, 05.11.2022, 03.12.2022, 07.01.2023): 8.30 - 13.00

Liene Znotiņa

Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas nepilna laika neklātienes studiju metodiķe 
liene.znotina@lu.lv
Lauvas iela 4, 223. telpa, tālr. 67140533

ceturtdienās, piektdienās: 11.00-13.00 un 14:00-16:00 
sestdienās: 9.00-13.00 un 13.30-15.00  

Dmitrijs Glazunovs

televīzijas un sakaru inženieris
dmitrijs.glazunovs@lu.lv
Lauvas iela 4, 425. telpa

Pieņemšanas laiki - iepriekš vienojoties

Anete Zasa

fakultātes sekretāre
anete.zasa@lu.lv
Lauvas iela 4, 202. telpa, tālr. 67140233

Pirmdienās – ceturtdienās: 10.00-13.00 un 14.00-18.00 

Laila Timermane

administratore
laila.timermane@lu.lv
Lauvas iela 4, 102. telpa, tālr. 67241015

Pieņemšanas laiki - iepriekš vienojoties

 
Elza Lāma

mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste
elza.lama@lu.lv
Lauvas iela 4, 218. telpa, T. 29152346
Pieņemšanas laiki - iepriekš vienojoties