Publiskoti projekta „Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība sabiedrības iesaistes, uzticības, komunikācijas veicināšanai” ietvaros veiktās sabiedriskās domas aptaujas dati. Datu kopa balstīta uz 2023. gada martā (03.03.2023.- 15.03.2023) veiktās sabiedrisko aptauju. Aptauja veikta, lai noskaidrotu respondentu politiskās attieksmes, politisko līdzdalību, t.sk. līdzdalību 14. Saeimas vēlēšanās, mediju lietošanas paradumus, medijpratību, kā arī attieksmes pret Covid-19. Atsevišķs aptaujas bloks veltīts jautājumiem par augstāko izglītību un zinātni Latvijā.

Aptaujā sasniegtais izlases apjoms ir 1016 Latvijas Republikas pilsoņi vecumā no 18 gadiem. Anonimizētā datu kopa iegūta pēc stratificētās izlases metodes intervējot respondentus dzīves vietās. 

Aptauju veica Pētījumu centrs SKDS pēc Latvijas Universitātes pētnieku pasūtījuma Valsts pētnieciskās programmas projekta „Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība sabiedrības iesaistes, uzticības, komunikācijas veicināšanai” (projekta reģ. nr. VPP-LETONIKA-2021/3-0004) ietvaros. 

Atbilstoši atvērtās zinātnes principiem datu kopa ikvienam interesentam pieejama LU datu repozitorijā. 

Saite uz datu kopu: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/64924

Dalīties