Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka ir viens no Latvijā plašākajiem specializēto informācijas resursu centriem politikas zinātnē, socioloģijā un komunikācijas zinātnē. Bibliotēkā pieejami arī informācijas resursi informācijas un bibliotēkzinātnē, kā arī sociālā darba speciālistiem. Tās krājumā ir vairāk kā 36 tūkstoši drukāto iespieddarbu, pieejami arī LU Bibliotēkas e-resursi.

Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka līdz 2022. gada 28. janvārim atvērta
pirmdienās, trešdienās, piektdienās 10-18.
Sestdien, svētdien slēgts.

 
Adrese: Lauvas iela 4, Rīga
Darba laiks: Pirmdienās, trešdienās, piektdienās 10-18.
Sestdien, svētdien - slēgts
Telefons: +371 67140332
E-pasts: szf-bibl@lu.lv
Galvenā bibliotekāre: Maija Škapare
Bibliotekāres:

Jekaterina Šabaļina

Laura Bernava