LU BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS VASARĀ

Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka ir viens no Latvijā plašākajiem specializēto informācijas resursu centriem politikas zinātnē, socioloģijā un komunikācijas zinātnē. Bibliotēkā pieejami arī informācijas resursi informācijas un bibliotēkzinātnē, sociālā darba speciālistiem un sociālās un kultūras antropoloģijas jomā. Tās krājumā ir vairāk kā 22 tūkstoši drukāto iespieddarbu, pieejami arī LU Bibliotēkas e-resursi.

  • Meklē e-žurnālus un e-grāmatas  meklētājprogrammā Primo
  • Ieskaties savas nozares e-resursu ceļvežos: 

Informācijas pārvaldība

Komunikācijas zinātne

Politikas zinātne

Sociālais darbs

Socioloģija

Antropoloģija

   

Adrese:

Lauvas iela 4, Rīga
Darba laiks mācību gada laikā:

Darba dienas 9.00 - 19.00
Sestdien 10.00 - 15.00
Svētdien - slēgts

Telefons: +371 67140332
E-pasts: szf-bibl@lu.lv
Par nozaru bibliotēku atbildīgā bibliotekāre Laura Bernava

Bibliotekāres:

Informācijas speciāliste: 

Jekaterina Šabaļina

Arīna Štefane