docente, Dr.philol.,
Bibliotēkzinātnes un informācijas MSP direktore,
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja p.i., 
Sociālo un politisko pētījumu institūta pētniece

daina.pakalna@lu.lv
Lauvas iela 4, 411. telpa

Paralēli akadēmiskajam darbam nav zaudēta saikne ar profesionālo vidi – darbojas Bibliotēku padomē, Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijā un Bibliotēku, muzeju un arhīvu standartizācijas apakškomisijā.

Docētie studiju kursi

Informācijas infrastruktūra un institūcijas; Informacionālās darbības normatīvā bāze; Ievads studijās un pētniecībā; Novadpētniecība bibliotēkās; Bibliotēku un informācijas normatīvā bāze; Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes; Pētniecība informācijas zinātnē; Pētniecības metodes;  Lietotāju grupas - bērni un pusaudži; Bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informācijas terminoloģija.

Jaunākās publikācijas

Ārpus akadēmiskās telpas

Interese par Ķīnas kultūru un valodu, cigun. Dabas tūrisms, pastaigas ar suni.