Mg.philol., pētnieka p.i., pasniedzējs
Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu pārvaldības eksperts
LinkedIn
Twitter
ORCID

eduards.skvireckis@lu.lv; eduards.skvireckis@lnb.lv 

Kultūras mantojuma datu pārvaldības eksperts, digitālo humanitāro zinātņu entuziasts un neolatīņu literatūras, Rīgas humānistu un ideju vēstures pētnieks. Kristapa Morberga un Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju ieguvējs. Sylff (Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) fellowship ieguvējs. International Association for Neo-Latin Studies (IANLS) un The Renaissance Society of America (RSA) biedrs, The RDA Steering Committee (RSC) Translations Working Group dalībnieks un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Datu veidošanas koordinācijas un attīstības padomes loceklis. Ieguvis Kristapa Morberga stipendiju (2015-2016) un E. Felsberga piemiņas stipendiju (2016-2017).

Docētie studiju kursi

Informācijas organizēšana

Pašreiz īstenotie projekti

  • RIGA LITERATA: Rīgas humānistu neolatīniskais mantojums Eiropas “Respublica Literaria” ietvarā (LZP finansēts projekts Nr. lzp-2019/1-0259)
  • Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu (Projekta Nr. lzp-2019/1-0365, tiek īstenots LZP FLPP ietvaros)
  • Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta) (ERAF projekts (2019-2022), projekta Nr. 2.2.1.2/19/I/001), Atsauces datu moduļa (ATS) izstrāde

Nozīmīgākās publikācijas

  • Skvireckis, E. (2021). Koncepcija Latvijas kultūras mantojuma institūciju atsauču datu modelim = Conception for the Reference Data Model of Latvian Cultural Heritage Institutions. LNB Bibliogrāfijas institūts. https://doi.org/10.52197/FFHE3250 

Pētniecības tēmas

Neolatīņu literatūra, semantiskais tīmeklis, atvērtie saistītie dati, korpuslingvistika, zināšanu reprezentācija, kultūras pārnese un recepcija, Rīgas humānisms, Rīgas Domskolas vēsture, datu pārvaldība