Mag. hist.,
Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks, Latvijas standarta 22. tehniskās komitejas “Informācija un dokumentācija” priekšsēdētājs, Starptautiskās standartizācijas organizācijas 46. tehniskās komitejas loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas komisijas loceklis.

gatis.karlsons@arhivi.gov.lv

Daudzu nacionālo normatīvo aktu dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā autors vai līdzautors. Starptautiskās arhīvu padomes rekomendāciju par studējošo dokumentu izvērtēšanu autors. Starptautiskā standarta “Starptautiskā arhīvu statistika” darba grupas loceklis. Elektronisko un tradicionālo dokumentu pārvaldības, izvērtēšanas un uzkrāšanas atbildīgā amatpersona Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Docētie studiju kursi­­

Dokumentu pārvaldības pamati; Akadēmiskā prakse: Informācijas pārvaldība organizācijās.

Nozīmīgākie īstenotie projekti

  • Vienkāršā datņu sistēmas izmantošana elektronisko dokumentu nodošanai Latvijas Nacionālajā arhīvā.

  • SIARD2 formāta izmantošana datu bāžu arhivēšanā.

  • Slēgtās lietas pieejas izmantošana datu nodošanā valsts glabāšanā.

  • Ģeodatu arhivēšana.

  • Normatīvo aktu izstrāde administratīvā sloga samazināšanā dokumentu un arhīvu pārvaldībā un personāla dokumentu glabāšanā.

Ārpus akadēmiskās telpas

Jūrniecības vēstures entuziasts. Vairāku jūrniecības vēsturei veltītu publikāciju un konferenču referātu autors.