Docente, Sociālo zinātņu fakultāte
Pētniece, Datorikas fakultāte / Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija
Zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā
ORCID

liene.viluma@lu.lv
Lauvas iela 4, 400. telpa

Darbojas šobrīd ļoti aktuālajā starpdisciplinārajā cilvēka-datora mijiedarbības jomā, integrējot bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes, kognitīvo zinātņu u. c. metodes un pieejas. Šajā jomā izstrādāts un aizstāvēts arī promocijas darbs. Savas zināšanas un pieredzi izmanto kā lektore Sociālo zinātņu fakultātē Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā un Datorikas fakultātē, kā arī piedaloties pētījumos Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijā. Teorētiskās zināšanas pielieto un validē praksē, pildot vecākā eksperta pienākumus Komunikācijas departamentā.   

Docētie studiju kursi

  • Ievads metadatos
  • Datubāzu veidošanas pamati
  • Interneta pamatkoncepti un rīki
  • Elektroniskā izdevējdarbība
  • Datu apstrādes teorētiskie koncepti
  • Lietojamība un informācijas arhitektūra

Jaunākās publikācijas

  • Balina, S., Viluma, L., Kikans, A., & Salna, E. (2023). User Experience-based Design Method Application in Electronic Medical Research Data Collection Tool Development. 28th Annual International Scientific Conference ‘Research for Rural Development 2022’ 18 - 20 May, 2022, 37, 340. doi.org/10.22616/rrd.28.2022.043

  • Šķilters, Jurģis, Viļuma, Liene. Vizualizācija, datorzinātnē // Nacionālā enciklopēdija (elektroniskais resurss) Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. 38189. šķirklis, 1 lp. , URL: https://enciklopedija.lv/skirklis/38189 

  • Viļuma, Liene. Lietotāju iesaiste Latvijas Universitātes portāla taksonomijas izveidē // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 32.-33. lpp. , URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf ISBN 9789934186769

  • Šķilters, Jurģis, Viļuma, Liene.  Cilvēkcentrēta datorika // Nacionālā enciklopēdija (elektroniskais resurss) Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. 5032. šķirklis, 1 lp. , URL: https://enciklopedija.lv/skirklis/5032   

Pētniecības tēmas

Interaktīvu sistēmu lietotāja pieredzes projektēšana un novērtēšana, informācijas mijiedarbība, informācijas arhitektūra