Jānis Ikstens

Dean
janis.ikstens@lu.lv

 

 
Ilze Kāposta

Executive Director
ilze.kaposta@lu.lv
Lauvas Street 4, 222. 

(on leave)

Zigmārs Gailis

Deputy Executive Director of Projects

zigmars.gailis@lu.lv
Lauvas Street 4, 214. 
 

Maija Škapare

Leading librarian

maija.skapare@lu.lv

Inga Poļaka

methodologist
inga.polaka@lu.lv
Lauvas Street 4, 220., T. 67140022

Mondays, Wednesdays, Fridays: 10.00-13.00, 14.00-17.00; 
Tuesdays, Thursdays: 10.00-13.00, 14.00-18.30

Dace Valtiņa

Komunikācijas studiju nodaļas bakalaura studiju programmas pilna laika klātienes studiju metodiķe

Dace.Valtina@lu.lv 

Lauvas iela 4, 224. telpa, tālr. 67140411 
pirmdienās – ceturtdienās: 10.00-13.00 un 14.00-16.30   
(līdz 05.03.2023. darbs attālināti)

Margarita Lutere

methodologist

margarita.lutere@lu.lv

Lauvas Street 4, 219., T. 67140499

Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Fridays: 10.00-13.00;14.00-17.00
Thursdays: 11.00-13.00, 14.00-17.00 

Liene Znotiņa

methodologist
liene.znotina@lu.lv
Lauvas Street 4, 223., T. 67140533

Thursdays 10.00-14.00
Fridays 13.00-15.00
Saturdays: 9.00-13.00; 13.30-15.00

 
Dmitrijs Glazunovs

Tv and communications engineer
dmitrijs.glazunovs@lu.lv
Lauvas Street 4, 425. 

 
Anete Zasa

secretary

anete.zasa@lu.lv
Lauvas Street 4, 202., T. 67140233
Mondays - Thursdays: 10.00-13.00; 14.00-18.00 

Laila Timermane

administrator
laila.timermane@lu.lv
Lauvas Street 4, 102., T. 67241015
 

 
Elza Lāma

marketing and public relations manager

elza.lama@lu.lv
Lauvas Street 4, 218., T. 29152346