Jānis Ikstens

dekāns

janis.ikstens@lu.lv
Lauvas iela 4, 221. telpa
otrdienās 16.00–18.00 attālināti, iepriekš piesakoties e-pastā
 

 

Ilze Kāposta

izpilddirektore

ilze.kaposta@lu.lv
Lauvas iela 4, 222. telpa

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 10.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00  

Maija Škapare

Galvenā bibliotekāre

maija.barbale@lu.lv

Inga Poļaka

Politikas zinātnes nodaļas, Socioloģijas nodaļas, Komunikācijas maģistru un doktora programmu metodiķe

inga.polaka@lu.lv
Lauvas iela 4, 220. telpa
pirmdien, ceturtdien: 10.00-13.00 un 14.00-18.30
otrdien, trešdien, piektdien: 10.00-13.00 un 14.00-17.00

67140022

Vineta Jansone

komunikāciju studiju nodaļas bakalaura studiju programmas pilna laika klātienes studiju metodiķe

vineta.jansone@lu.lv
Lauvas iela 4, 224. telpa
darba dienās 10.00-13.00 un 14.00-16.30

67140411

Liene Znotiņa

Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas nepilna laika neklātienes studiju metodiķe 

liene.znotina@lu.lv
Lauvas iela 4, 223. telpa
trešdien, ceturtdien, piektdien: 10:00 – 14.00
sestdien: 9.00-13.00 un 13.30-15.00
67140533

Dmitrijs Glazunovs

televīzijas un sakaru inženieris

dmitrijs.glazunovs@lu.lv
Lauvas iela 4, 425. telpa

Anete Zasa

fakultātes sekretāre

anete.zasa@lu.lv
Lauvas iela 4, 202. telpa
pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 10.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Tālr. 67140233

Laila Timermane

administratore

laila.timermane@lu.lv
Lauvas iela 4, 102. telpa
Tālr. 67241015

darba dienās: 10.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00  

 

Sandra Baltruka

sabiedrisko attiecību speciāliste

sandra.baltruka@lu.lv
Lauvas iela 4, 218. telpa

ceturtdien: 10.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00