Jānis Ikstens

dekāns 

Ceturtdienās: 14.00 - 15.00 (iepriekš piesakoties e-pastā)

Piektdienās: 17.00 - 18.00 (iepriekš piesakoties e-pastā)

janis.ikstens@lu.lv
Lauvas iela 4, 221. telpa

   
Ilze Kāposta

izpilddirektore
ilze.kaposta@lu.lv
Lauvas iela 4, 222. telpa
Pieņemšanas laiki – iepriekš vienojoties

Zigmārs Gailis

izpilddirektora vietnieks projektu jautājumos
Zigmars.Gailis@lu.lv
Lauvas iela 4, 214. telpa
Pieņemšanas laiki - iepriekš vienojoties

Laura Bernava

Par LU Sociālo zinātņu fakultātes
bibliotēku atbildīgā bibliotekāre

laura.bernava@lu.lv 

Inga Poļaka

Politikas zinātnes bakalaura un maģistra studiju programmu, Diplomātijas maģistra studiju programmas, Socioloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu, Sociālā darba profesionālās maģistra studiju programmas, Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas, Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas, Sociālo zinātņu doktora studiju programmas metodiķe

inga.polaka@lu.lv
Lauvas iela 4, 220. telpa, tālr. 67140022

Pirmdienās, trešdienās piektdienās: 10.00-13.00 un 14.00-17.00 
Otrdienās, ceturtdienās: 10.00-13.00 un 14.00-18.30 
 

Dace Valtiņa

Komunikācijas studiju nodaļas bakalaura studiju programmas pilna laika klātienes studiju metodiķe

Dace.Valtina@lu.lv 

Lauvas iela 4, 224. telpa, tālr. 67140411 
pirmdienās – ceturtdienās: 10.00-13.00 un 14.00-16.30   
(līdz 05.03.2023. darbs attālināti)

Margarita Lutere

Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programmas, Sociālā darba profesionālās bakalaura studiju programmas, Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura, Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmas metodiķe

margarita.lutere@lu.lv

Lauvas iela 4, 219. telpa, tālr. 67140499

Pirmdienās, otrdienās, piektdienās: 10.00-13.00 un 14.00-17.00
Trešdienas - 11.00-13.00 un 14.00-18.30
Ceturtdienas - 11.00-13.00 un 14.00-17.00
Sestdienās (10.02.2024., 09.03.2024., 23.03.2024., 27.04.2024., 18.05.2024.) : 8.30-13.00

Liene Znotiņa

Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas nepilna laika neklātienes studiju metodiķe 
liene.znotina@lu.lv
Lauvas iela 4, 223. telpa, tālr. 67140533

ceturtdienās, piektdienās: 11.00-13.00 un 14:00-16:00 
sestdienās: 9.00-13.00 un 13.30-15.00  
 

Dmitrijs Glazunovs

televīzijas un sakaru inženieris
dmitrijs.glazunovs@lu.lv
Lauvas iela 4, 425. telpa

Pieņemšanas laiki - iepriekš vienojoties
 

Anete Zasa

fakultātes sekretāre
anete.zasa@lu.lv
Lauvas iela 4, 202. telpa, tālr. 67140233

Pirmdienās – ceturtdienās: 10.15 - 13.00 un 14.00 - 18.15

Laila Timermane

administratore fakultātes saimniecības jautājumos
laila.timermane@lu.lv
Lauvas iela 4, 102. telpa, tālr. 67241015

Pieņemšanas laiki - iepriekš vienojoties
 

 
Rēzija Legzdiņa

mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste
Rezija.Legzdina@lu.lv

Lauvas iela 4, 218. telpa, T. 29320941

Pirmdienās: 13.00 - 17.00 (iepriekš piesakoties, pārējā laikā - iepriekš vienojoties)