Jānis Ikstens

dekāns

janis.ikstens@lu.lv
Lauvas iela 4, 221. telpa
otrdienās 16.00–18.00

Ilze Kāposta

izpilddirektore

ilze.kaposta@lu.lv
Lauvas iela 4, 222. telpa

Inese Āboliņa

izpilddirektores vietniece

inese.abolina@lu.lv
Lauvas iela 4, 219. telpa

67140499

Maija Škapare

Galvenā bibliotekāre

maija.barbale@lu.lv

Inga Poļaka

Politikas zinātnes nodaļas, Socioloģijas nodaļas, Komunikācijas maģistru un doktora programmu metodiķe

inga.polaka@lu.lv
Lauvas iela 4, 220. telpa
I, IV 10.00-13.00 un 14.00-18.30
II, III, V 10.00-13.00 un 14.00-17.00

67140022

Dace Valtiņa

komunikāciju studiju nodaļas metodiķe

dace.valtina@lu.lv
Lauvas iela 4, 224. telpa
Darba dienās 10.00-13.00 un 14.00-16.30

67140411

Liene Znotiņa

Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas (NLN) metodiķe 

liene.znotina@lu.lv
Lauvas iela 4, 223. telpa
III, IV, V 10:00 – 14.00
VI 9.00-13.00 un 13.30-15.00
67140533

Dmitrijs Glazunovs

televīzijas un sakaru inženieris

dmitrijs.glazunovs@lu.lv
Lauvas iela 4, 425. telpa

Anete Zasa

fakultātes sekretāre

anete.zasa@lu.lv
Lauvas iela 4, 202. telpa
darba dienās 10:00-13.00 un 15.00-18.00

67140233

Laila Timermane

administratore

laila.timermane@lu.lv
Lauvas iela 4, 102. telpa

67241015

Andra Rutkēviča

sabiedrisko attiecību speciāliste

andra.rutkevica@lu.lv
Lauvas iela 4, 218. telpa