Jānis Ikstens

dekāns 
Otrdienās: 16.00-18.00 (iepriekš piesakoties e-pastā)
janis.ikstens@lu.lv
Lauvas iela 4, 221. telpa

(līdz 05.03.2023. darbs attālināti)

 
Ilze Kāposta

izpilddirektore
ilze.kaposta@lu.lv
Lauvas iela 4, 222. telpa
(prombūtnē, aizvieto izpilddirektora p.i. Zigmārs Gailis

Zigmārs Gailis

izpilddirektora p.i.
Zigmars.Gailis@lu.lv
Lauvas iela 4, 222. telpa
pirmdienās un ceturtdienās: 10.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00 (pārējā laikā - iepriekš vienojoties) 
(līdz 05.03.2023. darbs attālināti)

Maija Škapare

LU Sociālo zinātņu fakultātes
bibliotēkas galvenā bibliotekāre

maija.skapare@lu.lv

Inga Poļaka

Politikas zinātnes bakalaura un maģistra studiju programmu, Diplomātijas maģistra studiju programmas, Socioloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu, Sociālā darba profesionālās maģistra studiju programmas, Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas, Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas, fakultātes visu doktora programmu metodiķe
inga.polaka@lu.lv
Lauvas iela 4, 220. telpa, tālr. 67140022
 

Pirmdienās, trešdienās piektdienās: 10.00-13.00 un 14.00-17.00 
Otrdienās, ceturtdienās: 10.00-13.00 un 14.00-18.30 
(līdz 05.03.2023. darbs attālināti)

Dace Valtiņa

Komunikācijas studiju nodaļas bakalaura studiju programmas pilna laika klātienes studiju metodiķe

Dace.Valtina@lu.lv 

Lauvas iela 4, 224. telpa, tālr. 67140411 
pirmdienās – ceturtdienās: 10.00-13.00 un 14.00-16.30   
(līdz 05.03.2023. darbs attālināti)

Margarita Lutere

Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programmas, Sociālā darba profesionālās bakalaura studiju programmas, Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura, Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmas metodiķe

margarita.lutere@lu.lv

Lauvas iela 4, 219. telpa, tālr. 67140499

Pirmdienās, otrdienās, piektdienās: 10.00-13.00 un 14.00-17.00
Trešdienas - 11.00-13.00 un 14.00-18.30
Ceturtdienas - 11.00-13.00 un 14.00-17.00
Sestdienās (10.09.2022, 08.10.2022, 05.11.2022, 03.12.2022, 07.01.2023): 8.30 - 13.00
(līdz 05.03.2023. darbs attālināti)

Liene Znotiņa

Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas nepilna laika neklātienes studiju metodiķe 
liene.znotina@lu.lv
Lauvas iela 4, 223. telpa, tālr. 67140533

ceturtdienās, piektdienās: 11.00-13.00 un 14:00-16:00 
sestdienās: 9.00-13.00 un 13.30-15.00  
(līdz 05.03.2023. darbs attālināti)

Dmitrijs Glazunovs

televīzijas un sakaru inženieris
dmitrijs.glazunovs@lu.lv
Lauvas iela 4, 425. telpa

Pieņemšanas laiki - iepriekš vienojoties
(līdz 05.03.2023. darbs attālināti)

Anete Zasa

fakultātes sekretāre
anete.zasa@lu.lv
Lauvas iela 4, 202. telpa, tālr. 67140233

Pirmdienās – ceturtdienās: 10.00-13.00 un 14.00-18.00 
(līdz 05.03.2023. darbs attālināti)

Laila Timermane

administratore
laila.timermane@lu.lv
Lauvas iela 4, 102. telpa, tālr. 67241015

Pieņemšanas laiki - iepriekš vienojoties
(līdz 05.03.2023. darbs attālināti)

 
Elza Lāma

mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste
elza.lama@lu.lv
Lauvas iela 4, 218. telpa, T. 29152346
Pieņemšanas laiki - iepriekš vienojoties
(līdz 05.03.2023. darbs attālināti)