Jānis Ikstens

dekāns
janis.ikstens@lu.lv
Lauvas iela 4, 221. telpa

otrdienās 16.00–18.00 attālināti, iepriekš piesakoties e-pastā
 

 
Ilze Kāposta

izpilddirektore
ilze.kaposta@lu.lv
Lauvas iela 4, 222. telpa

pirmdienās un ceturtdienās: 10.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00 (pārējā laikā - iepriekš vienojoties)

Maija Škapare

Galvenā bibliotekāre

maija.skapare@lu.lv

Inga Poļaka

Politikas zinātnes bakalaura un maģistra studiju programmu, Diplomātijas maģistra studiju programmas, Socioloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu, Sociālā darba profesionālās maģistra studiju programmas, Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas, Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas, fakultātes visu doktora programmu metodiķe
inga.polaka@lu.lv
Lauvas iela 4, 220. telpa, tālr. 67140022
 

pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 10.00-13.00 un 14.00-17.00; 
otrdienās: 10.00-13.00 un 14.00-18.30

Vineta Jansone

komunikācijas studiju nodaļas bakalaura studiju programmas pilna laika klātienes studiju metodiķe
vineta.jansone@lu.lv
Lauvas iela 4, 224. telpa, tālr. 67140411

pirmdienās - piektdienās: 10.00-13.00 un 14.00-17.00 

Margarita Lutere

Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programmas, Sociālā darba profesionālās bakalaura studiju programmas metodiķe

margarita.lutere@lu.lv

Lauvas iela 4, 219. telpa, tālr. 67140499

pirmdienās - piektdienās: 10.00-13.00 un 14.00-17.00

Liene Znotiņa

Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas nepilna laika neklātienes studiju metodiķe 
liene.znotina@lu.lv
Lauvas iela 4, 223. telpa, tālr. 67140533

Pieņemšanas laiks (klātienē, vai sazvanoties MS Teams): ceturtdien 10:00-14:00; piektdien 13:00-15:00; sestdien 9:00-13:00 un 13:30-15:00

Dmitrijs Glazunovs

televīzijas un sakaru inženieris
dmitrijs.glazunovs@lu.lv
Lauvas iela 4, 425. telpa

Pieņemšanas laiki - iepriekš vienojoties

Anete Zasa

fakultātes sekretāre
anete.zasa@lu.lv
Lauvas iela 4, 202. telpa, tālr. 67140233
pirmdienās - ceturtdienās: 10.00-13.00 un 14.00-18.00 

Laila Timermane

administratore
laila.timermane@lu.lv
Lauvas iela 4, 102. telpa, tālr. 67241015

Pieņemšanas laiki - iepriekš vienojoties

 
Elza Lāma

mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste
elza.lama@lu.lv
Lauvas iela 4, 218. telpa, T. 29152346