Jānis Ikstens

dekāns
janis.ikstens@lu.lv
Lauvas iela 4, 221. telpa

otrdienās 16.00–18.00 attālināti, iepriekš piesakoties e-pastā
 

 

Ilze Kāposta

izpilddirektore
ilze.kaposta@lu.lv
Lauvas iela 4, 222. telpa

pirmdienās un ceturtdienās: 10.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00 (pārējā laikā - iepriekš vienojoties)

Inga Seikstule

izpilddirektores vietniece studiju jautājumos
inga.seikstule@lu.lv 
Lauvas iela 4, 219. telpa, tālr. 67140499

 

Maija Škapare

Galvenā bibliotekāre

maija.barbale@lu.lv

Inga Poļaka

Politikas zinātnes nodaļas, Socioloģijas nodaļas, Komunikācijas maģistru un doktora programmu metodiķe
inga.polaka@lu.lv
Lauvas iela 4, 220. telpa, tālr. 67140022

pirmdienās un ceturtdienās: 10.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00 (pārējā laikā - iepriekš vienojoties)

Vineta Jansone

komunikāciju studiju nodaļas bakalaura studiju programmas pilna laika klātienes studiju metodiķe
vineta.jansone@lu.lv
Lauvas iela 4, 224. telpa, tālr. 67140411

trešdienās un ceturtdienās: 10.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00 (pārējā laikā - iepriekš vienojoties)

Liene Znotiņa

Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas nepilna laika neklātienes studiju metodiķe 
liene.znotina@lu.lv
Lauvas iela 4, 223. telpa, tālr. 67140533

ceturtdienās un piektdienās: 10.00 - 14.00 (pārējā laikā - iepriekš vienojoties)

Dmitrijs Glazunovs

televīzijas un sakaru inženieris
dmitrijs.glazunovs@lu.lv
Lauvas iela 4, 425. telpa

Pieņemšanas laiki - iepriekš vienojoties

Anete Zasa

fakultātes sekretāre
anete.zasa@lu.lv
Lauvas iela 4, 202. telpa, tālr. 67140233

otrdienās un ceturtdienās: 10.00 - 13.00 un 14.00 - 16.00 (pārējā laikā - iepriekš vienojoties)

Laila Timermane

administratore
laila.timermane@lu.lv
Lauvas iela 4, 102. telpa, tālr. 67241015

Pieņemšanas laiki - iepriekš vienojoties

 

Sandra Baltruka

sabiedrisko attiecību speciāliste
sandra.baltruka@lu.lv
Lauvas iela 4, 218. telpa

ceturtdienās: 10.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00 (pārējā laikā - iepriekš vienojoties)