Academic staff

Iveta Reinholde

Professor

iveta.reinholde@lu.lv
Lauvas Street 4, 311. 

Further information>>

Daunis Auers

Professor

daunis.auers@lu.lv
Lauvas Street 4, 313. 
Wednesdays 13.00-14.30

(long-term absence) 

Further information>>

Jānis Ikstens

Professor, Dean, Director of Political Science MSP

janis.ikstens@lu.lv
Lauvas Street 4, 221. 

Further information>>

Ivars Ijabs

Associate professor

ivars.ijabs@lu.lv
Lauvas Street 4, 319. 

Toms Rostoks

Associate professor, Director of Political Science BSP and Diplomacy MSP

toms.rostoks@lu.lv
Lauvas Street 4, 314. 
Thursdays 16.00-18.00

Further information>>

Valts Kalniņš

Assistant professor

valts.kalnins@lu.lv
Lauvas Street 4, 315. 
Tuesdays 14.30

Further information>>

Pieaicinātie viesdocētāji

Renārs Felcis

viesdocētājs, SZF Socioloģijas nodaļas docents, Socioloģijas nodaļas vadītājs, SPPI pētnieks

renars.felcis@lu.lv 
Lauvas iela 4, 303. telpa
Pirmdienās 16.00-17.00

Egīls Fortiņš

viesdocētājs, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektors

Ēriks Jēkabsons

viesdocētājs, LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors, LU Latvijas Vēstures institūta vadošais pētnieks

Aleksandra Kjakste

lecturer

aleksandra.kjakste@lu.lv

Further information>>

Didzis Kļaviņš

viesdocētājs, SPPI vadošais pētnieks

Inta Mieriņa

viesocētāja, LU tenūrprofesore, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece

inta.mierina@lu.lv
Lauvas iela 4, 215. telpa

Ilva Nakurte

viesdocētāja, LU Ķīmijas fakultātes docente

Mareks Niklass

viesdocētājs, SZF Socioloģijas nodaļas asociētais profesors, SPPI vadošais pētnieks

mareks.niklass@lu.lv
 

Jurijs Ņikišins

viesdocētājs, SZF Socioloģijas nodaļas docents, SPPI vadošais pētnieks

jurijs.nikisins@lu.lv

Kristīne Parasiga-Parasiņa

LU Ķīmijas fakultātes lektore

Sigita Struberga

viesdocētāja, SPPI zinātniskā asistente

Žaneta Ozoliņa

Leading researcher

zaneta.ozolina@lu.lv
Lauvas Street 4, 306. 

Juris Rozenvalds

Leading researcher

juris.rozenvalds@lu.lv
Lauvas Street 4, 317. 

Malvīne Stučka

viesdocētāja, SPPI zinātniskā asistente

Aija Zobena

viesdocētāja, SZF Socioloģijas nodaļas profesore, Socioloģijas BSP direktore, SPPI vadošā pētniece, SPPI direktore

aija.zobena@lu.lv

Guest lecturers

Agnija Antanoviča

Guest lecturer, Mg. sc. pol.

agnija.antanovica@gmail.com

Further information>>

Laura Anteina

Guest lecturer
laura.anteina@gmail.com

Further information>>

Kristīne Atmante

viesdocētāja

Elīna Baltroka-Budreviča

viesdocētāja

Ieva Bērziņa

viesdocētāja, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece, Vidzemes Augstskolas asociētā profesore

Viesturs Bērziņš

viesdocētājs

Guna Gavriko

viesdocētāja

Aleksis Grigorjevs

viesdocētājs

Mārtiņš Hiršs

viesdocētājs

Kate Elizabete Kanasta

Guest lecturer, Mg. sc. pol.

kate.kanasta@gmail.com

Further information>>

Modrīte Mazure-Vucāne

viesdocētāja

Vija Melbārde

viesdocētāja

Ivo Rollis

Lecturer

ivo.rollis@lu.lv
Lauvas iela 4

Further information>>

Veiko Spolītis

viesdocētājs

Inese Stepiņa

viesdocētājs

Jānis Šīre

viesdocētājs, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs

Jana Trahimoviča

Guest lecturer
jana.trahimovica@gmail.com

Further information>>

Nora Vanaga

viesdocētāja

Gints Jegermanis  

viesdocētājs

Louis Wierenga

MA, University of Toronto
Ph.D. Candidate, University of Tartu

louiswierenga@gmail.com

Further information>>

IN MEMORIAM

Andris Runcis (1952-2011)

asociētais profesors