Academic staff

Daina Pakalna

Head of Information and Library Sciences Department,
Assistant professor, Director of Library and Information Studies MSP

daina.pakalna@lu.lv
Lauvas Street 4, 411. 

Further information>>

Viesturs Zanders

Professor

viesturs.zanders@lu.lv
Lauvas Street 4, 400. 

Further information>>

Baiba Holma

Associate professor, Director of Information management BSP

baiba.holma@lu.lv
Lauvas Street 4, 418. 

Further information>>

Sandra Cīrule

Docent

sandra.cirule@lu.lv 
Lauvas Street 4, 421.a 

Further information>>

Liene Viļuma

Docent

liene.viluma@lu.lv
Lauvas Street 4, 400. 

Further information>>

Guest lecturers

Zanda Rubene

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, vadošā pētniece, prodekāne zinātnes jautājumos

zanda.rubene@lu.lv

 

Vita Zelče

profesore, Komunikācijas zinātnes MSP direktore, SPPI vadošā pētniece

vita.zelce@lu.lv

VAIRĀK >>

Visvaldis Valtenbergs

SZF Komunikācijas studiju nodaļas asociētais profesors, SPPI vadošais pētnieks 

visvaldis.valtenbergs@lu.lv 

Armands Vijups

LU Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors, pētnieks

Sanita Baranova

Assistant professot and leading researcher

sanita.baranova@lu.lv

Further information>>

Kristīne Parasiga-Parasiņa

LU Ķīmijas fakultātes lektore

Lolita Stašāne

SZF Komunikācijas studiju nodaļas lektore

lolita.stasane@lu.lv 

Mārtiņš Pričins

lektora p.i., SPPI zinātniskais asistents

martins.pricins@lu.lv 

VAIRĀK >>

Raivis Vilūns

lektora p.i., SPPI zinātniskais asistents

Viesdocētāji

Anda Baklāne

viesdocētāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās attīstības departamenta Digitālās pētniecības pakalpojumu vadītāja

anda.baklane@lu.lv 

Sanita Bērziņa-Reinsone

viesdocētāja, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece

Santa Darģe

viesdocētāja

Sanita Dubra

viesdocētāja

Baiba Īvāne

Guest lecturer

baiba.ivane@lu.lv 

Further information>>

Gatis Karlsons

Deputy Director of Latvian National Archive

gatis.karlsons@arhivi.gov.lv

Further information>>

Modrīte Mazure-Vucāne

viesdocētāja

Vija Melbārde

viesdocētāja

Ilona Ozoliņa

viesdocētāja

Asnāte Rībena

viesdocētāja

Eduards Skvireckis

Data management expert, Latvian National Library

eduards.skvireckis@lu.lv
Further information>>

Māra Sprūdža

viesdocētāja, Latvijas Nacionālā arhīva direktore

Andris Vilks

Director of Latvian National Library

andris.vilks@lnb.lv

Further information>>

IN MEMORIAM

Ruta Šenberga (1940-2023) 

lektore 

Iveta Kalniņa (1968-2018)

lektore