UNESCO Chair on Media and Information Literacy at the University of Latvia was re-established on July 2022 and will continue to promote media and information literacy and to contribute to the UN General Assembly resolutions on media and information literacy and UNESCO strategies, through research projects, knowledge sharing and awareness raising particularly on media literacy among children and adolescents.

 

Chairholder: Asoc. Prof. Baiba Holma Contacts: baiba.holma@lu.lv 

Co-Chairholder: Assist. Prof. Laura Ardava-Āboliņa Contacts: laura.ardava@lu.lv 

Maģistrantes Viktorijas Tkačenko lekcijas Latgales skolās

2022. gada septembrī Viktorija Tkačenko piedalījās LU SZF un LR Kultūras ministrijas projektā “Medijpratības un informācijpratības nodarbības Latvijas austrumu pierobežas reģionu mācību iestādēs”, kura ietvaros novadīja lekcijas 3 Latvijas skolās par medijprātību un dezinformācijas riskiem saistībā ar karu Ukrainā.: Zilupē, Ciblā un Daugavpilī.

Docētāja atzīst, ka jauniešiem ļoti interesē medijprātības tēma, it īpaši Tik Tok algoritmi, deep fake (dziļviltojumi) un photoshop izmantošana. Diemžēl, kā secina Viktorija, ļoti mazs skolēnu skaits zina tādu terminu kā medijprātība, un viņa izsaka cerību, ka nākotnē šī tēma kļūs par mācību priekšmetu Latvijas skolās.

 

Docentes Klintas Ločmeles viesošanās Latgales skolās

Docente Klinta Ločmele septembra noslēgumā viesojās 4 Latgales vidusskolās - Rugāju vidusskolā, Rekavas vidusskolā, Viļakas Valsts ģimnāzijā un Baltinavas vidusskolā, lai stāstītu par dezinformāciju kontekstā ar Krievijas sākto karu Ukrainā, tostarp, Krievijas izplatīto propagandu.

Lekcijas norisinājās Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un LU SZF projekta “Medijpratības un informācijpratības nodarbību organizēšana Latvijas reģionu mācību iestādēs” ietvaros. Kopskaitā ar skolām, kuras apciemo arī citi docētāji, šāda satura vieslekcijas būs novadītas 20 pierobežas skolās.