Academic staff

Marita Zitmane

associate professor, leading researcher
Head of the Department of Communication Studies, Communication Science BSP acting director

marita.zitmane@lu.lv
Lauvas Street 4, 407. 

Further information>>

Skaidrīte Lasmane

emeritētā profesore, SPPI vadošā pētniece

skaidrite.lasmane@lu.lv 

Vita Zelče

professor, director of MSP and DSP of Communication Science 

vita.zelce@lu.lv
Lauvas Street 4, 408. 

Further information>>

Visvaldis Valtenbergs

associate professor 

visvaldis.valtenbergs@lu.lv

Lauvas Street 4, 413. 

Further information >>

Laura Ardava-Āboliņa

assistant professor

laura.ardava@lu.lv
Lauvas Street 4, 407. 

Further information>>

Olga Kazaka

assistant professor

olga.kazaka@lu.lv

Further information>>

Klinta Ločmele

assistant professor, ASPRI researcher

klinta.locmele@lu.lv 

Zane Radzobe

assistant professor, researcher 
zane.radzobe@lu.lv
Lauvas Street 4, 426.

Further information>>

Inga Latkovska

lecturer

inga.latkovska@lu.lv
Lauvas Street 4, 407. 

Lolita Stašāne

lecturer

lolita.stasane@lu.lv
Lauvas Street 4, 407. 

Roberts Vīksne

lecturer, Head of Multimedia Studio 

roberts.viksne@lu.lv
Lauvas Street 4, 412. 

Further information>>

Guest Lecturers

Ina Druviete

LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, vadošā pētniece

 

Zanda Rubene

professor, senior researcher

zanda.rubene@lu.lv

Further information>>

Viesturs Zanders

ESZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas profesors, SPPI vadošais pētnieks

viesturs.zanders@lu.lv 

Baiba Holma

ESZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētā profesore, Informācijas pārvaldības BSP direktore, SPPI vadošā pētniece

baiba.holma@lu.lv 

Elza Lāma

lektora p.i., SPPI zinātniskā asistente

elza.lama@lu.lv 

Dite Liepa

LU Latviešu valodas institūta pētniece

Kristīne Parasiga-Parasiņa

LU Ķīmijas fakultātes lektore

Mārtiņš Pričins

lektora p.i., SPPI zinātniskais asistents

martins.pricins@lu.lv

VAIRĀK >>

Velta Skolmeistere

lektora p.i., SPPI zinātniskā asistente

velta.skolmeistere@lu.lv 

Ieva Strode

lektora p.i., SPPI zinātniskā asistente

ieva.strode@lu.lv 

Raivis Vilūns

lektora p.i.

VIESDOCĒTĀJI

Inese Andresone

Viesdocētāja

Anda Baklāne

Guest Lecturer

anda.baklane@lu.lv

Further information>>

Ieva Bērziņa

viesdocētāja, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece, Vidzemes Augstskolas asociētā profesore

Sanita Bērziņa-Reinsone

viesdocētāja, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece

Sarmīte Kolāte

viesdocētāja

Modrīte Mazure-Vucāne

viesdocētāja

Vija Melbārde

viesdocētāja

Jānis Oga

viesdocētājs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks

Ilona Ozoliņa

Guest lecturer

ilona.ozolina1@gmail.com

Further information>>

Jānis Pencis

viesdocētājs

Ilmārs Punka

viesdocētājs

Asnāte Rībena

Viesdocētāja

Zane Rutkovska

viesdocētāja

Justīne Savitska

Guest lecturer
justine.savitska@gmail.com 

Further information>>

Kārlis Streips

lecturer

karlis.streips@lu.lv
Lauvas Street 4, 404. 

Jānis Šīre

viesdocētājs, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs

Anastasija Tetarenko-Supe 

viesdocētāja

Vikija Valdmane-Rozenberga

viesdocētāja

Marija Vorkule

Guest lecturer, Mg.sc.soc.

marija.vorkule@gmail.com

Further information>>

Inese Volkova

viesdocētāja

Viktors Zaķis

Filologist, Latvian language and literature teacher

viktors.zakis@inbox.lv

Further information>>

Daira Āboliņa-Ilješāne  

viesdocētāja 

Madara Melne-Tomsone

viesdocētāja 

Liene Brizga-Kalniņa

viesdocētāja 

Andris Ķepals

viesdocētājs 

In Memoriam

Inta Brikše (1956-2014)

profesore, Sociālo zinātņu fakultātes pirmā dekāne, Komunikācijas studiju nodaļas vadītāja

Rolands Tjarve (1966-2020)

lektors, Multimediju studijas vadītājs

Ābrams Kleckins (1933-2021)

asociētais profesors

Viktors Freibergs

assistant professor

viktors.freibergs@lu.lv
Lauvas Street 4, 427. 

Further information>>