Academic staff

Marita Zitmane

associate professor, leading researcher
Head of the Department of Communication Studies, Communication Science BSP acting director

marita.zitmane@lu.lv
Lauvas Street 4, 407. 

Further information>>

Skaidrīte Lasmane

emeritētā profesore, SPPI vadošā pētniece

skaidrite.lasmane@lu.lv 

Vita Zelče

professor, director of MSP and DSP of Communication Science 

vita.zelce@lu.lv
Lauvas Street 4, 408. 

Further information>>

Visvaldis Valtenbergs

associate professor (on longterm leave)

visvaldis.valtenbergs@lu.lv

Lauvas Street 4, 413. 

Laura Ardava-Āboliņa

assistant professor

laura.ardava@lu.lv
Lauvas Street 4, 407. 

Further information>>

Līva Kalnača

assistant professor

liva.brice@lu.lv
Lauvas Street 4, 404. 

Further information>>

Olga Kazaka

assistant professor

olga.kazaka@lu.lv

Further information>>

Klinta Ločmele

assistant professor, ASPRI researcher

klinta.locmele@lu.lv 

Zane Radzobe

assistant professor, researcher
zane.radzobe@lu.lv
Lauvas Street 4, 426.

Further information>>

Inga Latkovska

lecturer

inga.latkovska@lu.lv
Lauvas Street 4, 407. 

Lolita Stašāne

lecturer

lolita.stasane@lu.lv
Lauvas Street 4, 407. 

Roberts Vīksne

lecturer, Head of Multimedia Studio 

roberts.viksne@lu.lv
Lauvas Street 4, 412. 

Further information>>

Guest Lecturers

Ina Druviete

LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, vadošā pētniece, LU prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā

ina.druviete@lu.lv 

 

Zanda Rubene

professor, senior researcher

zanda.rubene@lu.lv

Further information>>

Viesturs Zanders

SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas profesors, SPPI vadošais pētnieks

viesturs.zanders@lu.lv 

Baiba Holma

SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētā profesore, Informācijas pārvaldības BSP direktore, SPPI vadošā pētniece

baiba.holma@lu.lv 

Elza Lāma

lektora p.i., SPPI zinātniskā asistente

elza.lama@lu.lv 

Dite Liepa

LU Latviešu valodas institūta pētniece

Kristīne Parasiga-Parasiņa

LU Ķīmijas fakultātes lektore

Mārtiņš Pričins

lektora p.i., SPPI zinātniskais asistents

martins.pricins@lu.lv

VAIRĀK >>

Velta Skolmeistere

lektora p.i., SPPI zinātniskā asistente

velta.skolmeistere@lu.lv 

Ieva Strode

lektora p.i., SPPI zinātniskā asistente

ieva.strode@lu.lv 

Raivis Vilūns

lektora p.i., SPPI zinātniskais asistents

Viesdocētāji

Inese Andresone

Viesdocētāja

Anda Baklāne

Guest Lecturer

anda.baklane@lu.lv

Further information>>

Ieva Bērziņa

viesdocētāja, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece, Vidzemes Augstskolas asociētā profesore

Sanita Bērziņa-Reinsone

viesdocētāja, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece

Zane Daudziņa

viesdocētāja, Latvijas Kultūras akadēmijas docente

Sarmīte Kolāte

viesdocētāja

Jānis Kreicbergs

viesdocētājs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās attīstības departamenta Atvērtās zinātnes atbalsta vadītājs

VAIRĀK >>

Modrīte Mazure-Vucāne

viesdocētāja

Vija Melbārde

viesdocētāja

Jānis Oga

viesdocētājs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks

Ilona Ozoliņa

Guest lecturer

ilona.ozolina1@gmail.com

Further information>>

Jānis Pencis

viesdocētājs

Ilmārs Punka

viesdocētājs

Asnāte Rībena

Viesdocētāja

Zane Rutkovska

viesdocētāja

Justīne Savitska

Guest lecturer
justine.savitska@gmail.com 

Further information>>

Kārlis Streips

lecturer

karlis.streips@lu.lv
Lauvas Street 4, 404. 

Jānis Šīre

viesdocētājs, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs

Anastasija Tetarenko

viesdocētāja

Vikija Valdmane-Rozenberga

viesdocētāja

Marija Vorkule

Guest lecturer, Mg.sc.soc.

marija.vorkule@gmail.com

Further information>>

Inese Volkova

viesdocētāja

Viktors Zaķis

Filologist, Latvian language and literature teacher

viktors.zakis@inbox.lv

Further information>>

In Memoriam

Inta Brikše (1956-2014)

profesore, Sociālo zinātņu fakultātes pirmā dekāne, Komunikācijas studiju nodaļas vadītāja

Rolands Tjarve (1966-2020)

lektors, Multimediju studijas vadītājs

Ābrams Kleckins (1933-2021)

asociētais profesors

Viktors Freibergs

assistant professor

viktors.freibergs@lu.lv
Lauvas Street 4, 427. 

Further information>>