Aiga Romāne-Meiere

Director of Social Work Studies PBP, ASPRI Research assistant 

aiga.romane-meiere@lu.lv
Lauvas Street 4, 319a

Baiba Bela

Associate Professor,
Director of Sociology Department, Director of Sociology MSP 

baiba.bela@lu.lv
Lauvas Street 4, 329

Līga Rasnača

Associate Professor, Director of Social Work PMSP

liga.rasnaca@lu.lv
Lauvas Street 4, 304

Mareks Niklass

Associate Professor, ASPRI Researcher
mareks.niklass@lu.lv
Lauvas Street 4, 328
Thursdays 16.00-17.30

Ieva Ozola

Assistant Professor

ieva.ozola@lu.lv
Lauvas Street 4, 304

PIEAICINĀTIE DOCĒTĀJI

Gunta Kraģe

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente 

Egija Laganovska

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore 

VIESDOCĒTĀJI

Agnese Kārkliņa

viesdocētāja 

Liesma Ose  

viesdocētāja 

Juris Osis

viesdocētājs

Līga Redliha

viesdocētāja 

Evija Apine

Guest Lecturer, Mag. soc. d.
apine.evija@gmail.com

Jonas Büchel

Guest Lecturer, Mag.soc.d.
Jonas.Buechel@lu.lv
Lauvas Street 4, 329a

Daina Vanaga

Guest Lecturer, Mag.soc.d.
daina.vanaga@inbox.lv