Erasmus+

In order to go to the Erasmus+ exchange program in the SPRING semester of 2023/2024, you must follow the instructions below, and all this must be done from AUGUST 29 to SEPTEMBER 10, at 20:00.

 

Evaluation of applications from 11.09.23 till 24.09.23. The results will be announced to the applicants personally, by e-mail.

Who can apply for Erasmus+ studies:

 • Students from Faculty of Social Science (places are available for all study program students, from all study levels – BA or MA);
 • You can apply if when you plan to start your exchange studies, you will have completed at least the 1st year of undergraduate studies.
 • You can apply ONLY to those universities with which cooperation agreements have been concluded (See on szf.lu.lv web page – Studijas – Studijas ārzemēs-Sadarbības augstskolas)
 • Study mobility does not take place in the last semester of study program (mobility must end in the first month of the last semester of studies);
 • You are successful in studies (average grade in A part studies courses is not lower than 7);
 • Your knowledge of the language is not an obstacle to learning or communication.

ADDITIONAL APPLICATION MUST BE SELECTED ONLY FROM PARTNER INSTITUTIONS.

APPLICATION FORM:

https://www.visidati.lv/aptauja/1338652380/   

What to do next?

 • Do not miss the announced application!
 • Choose a University and offered study courses;
 • Make sure of the language requirements at the receiving University;
 • Fill out the application form;
 • Wait for the results!

Next steps after application:

 • Your application will be evaluated by commission of teaching staff of Faculty;
 • The results will be announced to each applicant by e-mail;
 • If you will be accepted from Erasmus studies, please, contact the Erasmus coordinator – Aleksandra Kjakste (aleksandra.kjakste@lu.lv) or call 67034712. She will advise you for all documents preparations steps.

Cooperation agreements are available on our web page: Studijas – Studijas ārzemēs

Each study program has its own cooperation agreement with a partner University. Students can choose a host university only from the list that conducts his/her study program.

If you have any questions, please, contact Aleksandra Kjakste (aleksandra.kjakste@lu.lv) or call 67034712.

ADDITIONAL APPLICATION

In order to go to the Erasmus+ exchange program in the SPRING semester of 2023/2024, you must follow the instructions below, and all this must be done from OCTOBER 16 to OCTOBER 26, at 20:00.

 

Attēls, kurā ir teksts Apraksts ģenerēts automātiski

Evaluation of applications from 27.10.2023 till 10.11.2023. The results will be announced to the applicants personally, by e-mail.

Who can apply for Erasmus+ studies:

 • Students from Faculty of Social Science (places are available for all study program students, from all study levels – BA or MA);
 • You can apply if when you plan to start your exchange studies, you will have completed at least the 1st year of undergraduate studies.
 • You can apply ONLY to those universities with which cooperation agreements have been concluded (See on szf.lu.lv web page – Studijas – Studijas ārzemēs-Sadarbības augstskolas)
 • Study mobility does not take place in the last semester of study program (mobility must end in the first month of the last semester of studies);
 • You are successful in studies (average grade in A part studies courses is not lower than 7);
 • Your knowledge of the language is not an obstacle to learning or communication.

ADDITIONAL APPLICATION MUST BE SELECTED ONLY FROM PARTNER INSTITUTIONS WHICH ACCEPT NOMINATIONS AFTER 10.11.2023 (ALL DEADLINE DATES ARE AVAILABLE ON THE LU SZF HOME PAGE FOR EACH STUDY PROGRAM)

 

                   

Attēls, kurā ir teksts, klipkopa Apraksts ģenerēts automātiskiAPPLICATION FORM:

https://www.visidati.lv/aptauja/1338652380/

 

What to do next?

 • Do not miss the announced application!
 • Choose a University and offered study courses;
 • Make sure of the language requirements at the receiving University;
 • Fill out the application form;
 • Wait for the results!

Next steps after application:

 • Your application will be evaluated by commission of teaching staff of Faculty;
 • The results will be announced to each applicant by e-mail;
 • If you will be accepted from Erasmus studies, please, contact the Erasmus coordinator – Aleksandra Kjakste (aleksandra.kjakste@lu.lv) or call 67034712. She will advise you for all documents preparations steps.

Cooperation agreements are available on our web page: Studijas – Studijas ārzemēs

Each study program has its own cooperation agreement with a partner University. Students can choose a host university only from the list that conducts his/her study program.

 

Tiek izsludināta Erasmus papildpieteikšanās uz pavasara semestri.

Lai dotos apmaiņas programmā Erasmus+ 2023./2024.gada PAVASARA semestrī, Jums ir jāseko tālāk minētajām norādēm, turklāt tas viss jāveic no 16.OKTOBRA līdz 26.OKTOBRA plkst. 20:00.

Pieteikumu vērtēšana: 27.10.2023 – 10.11.2023, rezultāti tiks paziņoti pretendentiem personīgi, e-pastos.

Uz ERASMUS+ apmaiņas programmas studijām Tu vari pretendēt, ja:

 • ja studē LU SZF;
 • kad plāno uzsākt studijas ārvalstīs, būsi beidzis vismaz 1. studiju gadu pamatstudijās;
 • pretendēt var gan BSP, gan MSP līmeņa studenti;
 • pretendēt var tikai uz tām augstskolām ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi (Sk. mājaslapā – Studijas – Studijas ārzemēs – Sadarbības augstskolas)
 • Studijas mobilitāte nenotiek studiju programmas apguves pēdējā semestrī. (studiju mobilitātei ir jānoslēdzas studiju pēdējā semestra pirmajā mēnesī)
 • Tu esi sekmīgs. Sekmes: vidējā svērtā atzīme A daļā ir ne zemāka par 7 ballēm.
 • Tavas valodas zināšanas nav šķērslis ne mācībām, ne saziņai.

 

PAPILDPIETEIKŠANĀS IR JĀZIZVĒLĀS TIKAI TĀS AUGSTSKOLAS, KURAS PIEŅEM NOMINĀCIJAS PĒC 10.11.2023 (VISI PIETEIKŠANĀS DATUMI IR PIEEJAMI LU SZF MĀJAS LAPĀ KATRAI STUDIJU PROGRAMMAI)

 

PIETEIKUMA ANKETA IR ATRODAMA ŠEIT:

https://www.visidati.lv/aptauja/1338652380/

 

 Kā rīkoties?  

 1. Nenokavē izsludināto papildpieteikšanos!
 2. Izvēlies augstskolu, izpēti piedāvātos studiju kursus!
 3. Pārliecinies par pieņemošās augstskolas studiju valodu!
 4. Aizpildi anketu!
 5. Gaidi rezultātus!

Kas notiek pēc pieteikšanās?

 1. Iesniegtie dokumenti tiks izskatīti komisijas sēdē;
 2. Rezultāti tiks paziņoti, katram pretendentam e-pastos;
 3. Ja esiet nominēts mācībām ārvalstu augstskolā, tad sazinies ar LU SZF ERASMUS koordinatori Aleksandru Kjaksti– aleksandra.kjakste@lu.lv vai zvani 67034712, kura Tevi konsultēs par tālāko rīcību un dokumentu sagatavošanu.

Augstskolas ar kurām, fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi ir pieejami mājas lapā, sadaļā – Studijas – Studijas ārzemēs. Katrai studiju programmai ir pieejami savi sadarbības līgumi. Students drīkst dodiet apmaiņas studijās TIKAI UZ TO AUGSTSKOLU AR KURU IR NOSLĒGTS SADARBĪBAS LĪGUMS!!! (Uzspiežot uz studiju nodaļas nosaukumu Jums tiks piedāvāts lejuplādēt EXCEL failu)

Vēlam Veiksmi!

Ja Jums rodas papildus jautājumi, Jūs droši varat rakstīt uz epastu: aleksandra.kjakste@lu.lv . PIRMS KLĀTIENES/NEKLĀTIENES KONSULTĀCIJAS PIESAKI SAVU VIZĪTES LAIKU E-PASTĀ

If you have any questions, please, contact Aleksandra Kjakste (aleksandra.kjakste@lu.lv) or call 67034712.