Humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā

anda.baklane@lu.lv

Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās pētniecības pakalpojumu vadītāja. Teksta digitālās pētniecības speciāliste, latviešu literatūras pētniece un kritiķe, N.Naumaņa balvas mākslas kritikā laureāte.

 

Docētie studiju kursi

Digitālās humanitārās un sociālās zinātnes; Teksta datoranalīze un datu vizualizācija; Literatūrpētniecības metodes 20.gadsimtā.

Pašreiz īstenotie projekti

  • Valsts pētījumu programma “Humanitāro zinātņu digitālie resursi”.
  • Starptautiskā vasaras skola “Baltic Summer School of Digital Humanities”.

Nozīmīgākās publikācijas

  • Latviešu 20. un 21. gadsimta dzejas vārdu krājumi statistiskā griezumā: pētījuma metodoloģija un provizoriskie rezultāti” Letonica: humanitāro zinātņu žurnāls. 2017. Vol. 35.
  • Dekonstrukcija.” Grām.: Mūsdienu literatūras teorijas. Sast. I.Kalniņa un K.Vērdiņš. Rīga: Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 2013. 117.-141. lpp.

Ārpus akadēmiskās telpas

Publicistika:

  • “Neērtība putna priekšā” (eseja par dzīvnieku tēliem dzejā ekokritikas kontekstā). Domuzīme Nr.2 (2020)
  • Latvijas literatūra 2010 – 2019: vēstures drudzis un eksports” (atskats uz aizvadītās desmitgades notikumiem literatūrā). Tiešsaiste: Satori (23.02.2020)
  • Vienkāršāk būs parādīt un izstāstīt klātienē” (eseja LNB sērijā par lasīšanas paradumiem). Tiešsaiste: Punctum (11.11.2019)
  • Pasaules mantojums” (eseja par kultūras mantojuma saglabāšanu). Tiešsaiste: Punctum (03.07.2018)