Mācībspēki

Daina Pakalna

docente, Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja, Bibliotēkzinātnes un informācijas MSP direktore, SPPI pētniece

daina.pakalna@lu.lv
Lauvas iela 4, 411. telpa

VAIRĀK>>

 

Viesturs Zanders

SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas profesors, SPPI vadošais pētnieks

viesturs.zanders@lu.lv
Lauvas iela 4, 400. telpa

VAIRĀK>>

Baiba Holma

SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētā profesore, Informācijas pārvaldības BSP direktore, SPPI vadošā pētniece

baiba.holma@lu.lv
Lauvas iela 4, 418. telpa

VAIRĀK >>

Sandra Cīrule

docente

sandra.cirule@lu.lv 
Lauvas iela 4, 421.a telpa

VAIRĀK>>

Liene Viļuma

docente, LU Datorikas fakultātes pētniece

liene.viluma@lu.lv
Lauvas iela 4, 400. telpa

VAIRĀK>>

Pieaicinātie docētāji

Zanda Rubene

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, vadošā pētniece, prodekāne zinātnes jautājumos

zanda.rubene@lu.lv

 

Vita Zelče

profesore, Komunikācijas zinātnes MSP direktore, SPPI vadošā pētniece

vita.zelce@lu.lv

VAIRĀK >>

Visvaldis Valtenbergs

SZF Komunikācijas studiju nodaļas asociētais profesors, SPPI vadošais pētnieks 

visvaldis.valtenbergs@lu.lv 

Armands Vijups

LU Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors, pētnieks

Sanita Baranova

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore un vadošā pētniece 

sanita.baranova@lu.lv

VAIRĀK>>

Kristīne Parasiga-Parasiņa

LU Ķīmijas fakultātes lektore

Lolita Stašāne

SZF Komunikācijas studiju nodaļas lektore

lolita.stasane@lu.lv 

Mārtiņš Pričins

lektora p.i., SPPI zinātniskais asistents

martins.pricins@lu.lv 

VAIRĀK >>

Raivis Vilūns

lektora p.i., SPPI zinātniskais asistents

Viesdocētāji

Anda Baklāne

viesdocētāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās attīstības departamenta Digitālās pētniecības pakalpojumu vadītāja

anda.baklane@lu.lv 

Sanita Bērziņa-Reinsone

viesdocētāja, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece

Santa Darģe

viesdocētāja

Sanita Dubra

viesdocētāja

Baiba Īvāne

Viesdocētāja

baiba.ivane@lu.lv 

VAIRĀK>>

Gatis Karlsons

viesdocētājs, Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks

gatis.karlsons@arhivi.gov.lv

VAIRĀK>>

Modrīte Mazure-Vucāne

viesdocētāja

Vija Melbārde

viesdocētāja

Ilona Ozoliņa

viesdocētāja

Asnāte Rībena

viesdocētāja

Eva Selga

viesdocētāja, Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja

eva.selga@gmail.com

VAIRĀK>>

Eduards Skvireckis

viesdocētājs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu pārvaldības eksperts

eduards.skvireckis@lu.lv

VAIRĀK>>

Māra Sprūdža

viesdocētāja, Latvijas Nacionālā arhīva direktore

Jānis Šīre

viesdocētājs, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs

janis.sire@lu.lv

VAIRĀK>>

Andris Vilks

viesdocētājs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

andris.vilks@lnb.lv 

VAIRĀK>>

IN MEMORIAM

Ruta Šenberga (1940-2023) 

lektore 

Iveta Kalniņa (1968-2018)

lektore