Mācībspēki

Daina Pakalna

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja, docente,
Bibliotēkzinātnes un informācijas MSP direktore

daina.pakalna@lu.lv
Lauvas iela 4, 411. telpa

VAIRĀK>>

 

Baiba Holma

asociētā profesore, informācijas pārvaldības BSP direktore

baiba.holma@lu.lv
Lauvas iela 4, 418. telpa

VAIRĀK >>

Viesturs Zanders

profesors

viesturs.zanders@lu.lv
Lauvas iela 4, 400. telpa

VAIRĀK>>

Sandra Cīrule

lektora p.i.

sandra.cirule@lu.lv 
Lauvas iela 4, 421.a telpa

VAIRĀK>>

Liene Viļuma

lektora p.i.

liene.viluma@lu.lv
Lauvas iela 4, 400. telpa

VAIRĀK>>

Baiba Īvāne

lektora p.i.

baiba.ivane@lu.lv 

VAIRĀK>>

Viespasniedzēji

Sanita Baranova

docente un vadošā pētniece

sanita.baranova@lu.lv

VAIRĀK>>

Gatis Karlsons

Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks

gatis.karlsons@arhivi.gov.lv

VAIRĀK>>

Jānis Kreicbergs

Latvijas Nacionālās bibliotēkas konsultants

janis.kreicbergs@lu.lv

VAIRĀK>>

Eva Selga

Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja

eva.selga@gmail.com

VAIRĀK>>

Eduards Skvireckis

Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu pārvaldības eksperts

eduards.skvireckis@lu.lv

VAIRĀK>>

Andris Vilks

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

andris.vilks@lnb.lv 

VAIRĀK>>

Jānis Šīre

LVĢMC Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs

janis.sire@lu.lv

VAIRĀK>>

Edīte Muižniece

LU Akadēmiskās bibliotēkas bibliotekāre

edite.muizniece@lu.lv

VAIRĀK>>