Mācībspēki

Baiba Holma

asociētā profesore,
informācijas pārvaldības BSP direktore

baiba.holma@lu.lv
Lauvas iela 4, 418. telpa

VAIRĀK>>


Viesturs Zanders

profesors

viesturs.zanders@lu.lv
Lauvas iela 4, 400. telpa

VAIRĀK>>


Sandra Cīrule

Lektora p.i.

sandra.cirule@lu.lv 
Lauvas iela 4, 421.a telpa

VAIRĀK>>

Daina Pakalna

docente,
bibliotēkzinātnes un informācijas MSP direktore

daina.pakalna@lu.lv

Lauvas iela 4, 411. telpa
VAIRĀK>>


Liene Viļuma

lektore

liene.viluma@lu.lv
Lauvas iela 4, 400. telpa

VAIRĀK>>


Viespasniedzēji

Sanita Baranova

Docente un vadošā pētniece

sanita.baranova@lu.lv

VAIRĀK>>


Gatis Karlsons

Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks

gatis.karlsons@arhivi.gov.lv

VAIRĀK>>


Eva Selga

Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja

eva.selga@gmail.com

VAIRĀK>>


Eduards Skvireckis

Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu pārvaldības eksperts

eduards.skvireckis@lu.lv
VAIRĀK>>


Edīte Muižniece

LU Akadēmiskās bibliotēkas bibliotekāre

edite.muizniece@lu.lv

VAIRĀK>>

Baiba Īvāne

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja
baibaivanelv@gmail.com
VAIRĀK>>


Jānis Kreicbergs

Latvijas Nacionālās bibliotēkas konsultants

janis.kreicbergs@lu.lv

VAIRĀK>>


Andris Vilks

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

andris.vilks@lnb.lv


VAIRĀK>>


Jānis Šīre

LVĢMC Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs

janis.sire@lu.lv
VAIRĀK>>