LU Sociālo zinātņu fakultātes profesore
Politikas zinātnes nodaļas vadītāja

iveta.reinholde@lu.lv  
Lauvas iela 4, 311. telpa

Iveta Reinholde ir LU Politikas zinātnes nodaļas profesore pārvaldes un administrācijas jomā, ar lielu pieredzi rīcībpolitikas un pārvaldes reformu novērtēšanā, kā arī iekšējā audita jomā. Iveta Reinholde ir vairāk nekā 30 publikāciju autore par cilvēkdrošības, publiskās pārvaldes reformu, labas pārvaldības un vietējo pašvaldību jautājumiem. Profesore regulāri lasa lekcijas ārvalstu augstskolās un universitātēs Eiropā kā arī piedalās pārvaldes ekspertu darba grupās.

Kopš 2014.gada profesore ir Eiropas Padomes Reģionālo un vietējo pašvaldību kongresa neatkarīgā eksperte.

2019.gada Iveta Reinholde saņēmā prestižo Alenas Brunovskas balva par izcilību publiskās pārvaldes studiju kursu docēšanā (Alena Brunovska Award for Teaching Excellence in Public Administration), ko piešķīra NISPAcee (Network of Schools and Institutes of Public Administration in Central and Eastern Europe) organizācija, kas apvieno augstākās izglītības iestādes politikas zinātnes apakšnozares: pārvaldes un administrācijas jomā Centrālajā un Austrumeiropā.

Docētie studiju kursi

 • Politikas analīze (PolZ4001, 4 KP, A daļa);
 • Ievads publiskajā administrācijā (PolZ2123, 4 KP, A daļa);
 • Publiskā sektora vadība (VadZ4041, 2 KP, B daļa);
 • Cilvēkresursu politika (PolZ2033, 2 KP, B daļa);
 • Organizāciju teorija (PolZ1040, 4KP,  B daļa);
 • Projektu vadība (PolZ2019, 2KP, B daļa);
 • Publiskās administrācijas aktuālās problēmas (PolZ6057, 4KP,  A daļa);
 • Komandas veidošana un attīstība (PolZ5072, 2 KP, B daļa);
 • Kvalitātes vadības sistēmas (PolZ5101, 2 KP , B daļa);
 • Projektu vadība politikā (PolZ5052, 2KP, B daļa);

Nozīmīgākās publikācijas

 • Reinholde I.,  Stučka M., (2022). Latvia: Electoral drama in local governments. In: Gendźwiłł A., U Kjaer U.,  Steyvers K. ‘Routledge Handbook on Local Elections and Voting in Europe’  Routledge International Handbooks.

 • Reinholde I. (2022). Latvia: Designing Reforms, Understanding Change, and Anticipating Hope. In: A. Baimenov and P. Liverakos (eds.), Public Service Evolution in the 15 Post-Soviet Countries, Palgrave Macmillian., https://doi.org/10.1007/978-981-16-2462-9_9

 • Reinholde I., Āboliņa I., Stučka M. (2021) Local State-Society Relations in Latvia. In: Teles F., Gendźwiłł A., Stănuș C., Heinelt H. (eds) Close Ties in European Local Governance. Palgrave Studies in Sub-National Governance. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44794-6_16

 • Reinholde, I., Stucka, M., Urban governance in Latvia: feeling urban and thinking rural. In: Armondi S., De Gregorio Hurtado S.  Foregrounding Urban Agendas: The New Urban Issue in European Experiences of Policy Making. (The Urban Books Series) Springer, Switzerland, 2020. pp. 75-96. ISBN978-3-030-29072-6

 • Navarro C., Karlsson D., Magre J., Reinholde I. Mayors in the Town Hall: Patters of Relations and Conflict Among Municipal Actors. In: Heinelt H., Magnier A., Cabria M., Reynaert H (eds) Political leaders and changing local democracy. The European mayors.  Palgrave Macmillian, 2018. pp.359-386. ISBN 978-3-319-67409-4