Aiga Romāne-Meiere

Sociālā darba PBSP studiju direktore, SPPI zinātniskā asistente 

aiga.romane-meiere@lu.lv
Lauvas iela 4, 319a. telpa

Baiba Bela

asociētā profesore, Socioloģijas MSP direktore, SPPI vadošā pētniece

baiba.bela@lu.lv
Lauvas iela 4, 329. telpa

Līga Rasnača

asociētā profesore, Sociālā darba PMSP direktore

liga.rasnaca@lu.lv
Lauvas iela 4, 304. telpa

Mareks Niklass

asociētais profesors, SPPI vadošais pētnieks

mareks.niklass@lu.lv
Lauvas iela 4, 328. telpa
Ceturtdienās 16.00-17.30

Ieva Ozola

docente

PIEAICINĀTIE DOCĒTĀJI

Gunta Kraģe

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente 

Egija Laganovska

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore 

VIESDOCĒTĀJI

Agnese Kārkliņa

viesdocētāja 

Liesma Ose  

viesdocētāja 

Juris Osis

viesdocētājs

Līga Redliha

viesdocētāja 

Evija Apine

viesdocētāja
apine.evija@gmail.com

Jonas Büchel

viesdocētājs

 

Daina Vanaga

viesdocētāja

daina.vanaga@inbox.lv