Aiga Romāne-Meiere

Sociālā darba PBP studiju direktore,
zinātniskais asistents LU SPPI

aiga.romane-meiere@lu.lv
Lauvas iela 4, 319a. telpa


Evija Apine


Mag. soc. d.
vieslektors
apine.evija@gmail.com


Baiba Bela

asociētā profesore,
socioloģijas nodaļas vadītāja,
socioloģijas MSP direktore

baiba.bela@lu.lv
Lauvas iela 4, 329. telpa


Līga Rasnača

asociētā profesore
sociālā darba PMSP direktore

liga.rasnaca@lu.lv
Lauvas iela 4, 304. telpa