Aiga Romāne-Meiere

Sociālā darba PBSP studiju direktore, zinātniskā asistente LU SPPI

aiga.romane-meiere@lu.lv
Lauvas iela 4, 319a. telpa

Baiba Bela

asociētā profesore, Socioloģijas MSP direktore, SPPI vadošā pētniece

baiba.bela@lu.lv
Lauvas iela 4, 329. telpa

Līga Rasnača

asociētā profesore, Sociālā darba PMSP direktore, SPPI vadošā pētniece

liga.rasnaca@lu.lv
Lauvas iela 4, 304. telpa

Mareks Niklass

asociētais profesors, SPPI vadošais pētnieks

mareks.niklass@lu.lv
Lauvas iela 4, 328. telpa
Ceturtdienās 16.00-17.30

Ieva Ozola

docente

Evija Apine

viesdocētāja
apine.evija@gmail.com

Jonas Büchel

viesdocētājs

 

Daina Vanaga

viesdocētāja

daina.vanaga@inbox.lv