Aiga Romāne-Meiere

Sociālā darba PBP studiju direktore,
zinātniskais asistents LU SPPI

aiga.romane-meiere@lu.lv
Lauvas iela 4, 319a. telpa


Evija Apine


Mag. soc. d.
vieslektors
apine.evija@gmail.com


Jonas Büchel

Vieslektors
Mag.soc.d.
Jonas.Buechel@lu.lv
Lauvas iela 4, 329a. telpa


Daina Vanaga

Vieslektore
Mag.soc.d.
daina.vanaga@inbox.lv

Baiba Bela

asociētā profesore,
socioloģijas nodaļas vadītāja,
socioloģijas MSP direktore

baiba.bela@lu.lv
Lauvas iela 4, 329. telpa


Līga Rasnača

asociētā profesore
sociālā darba PMSP direktore

liga.rasnaca@lu.lv
Lauvas iela 4, 304. telpa


Ieva Ozola

docente

ieva.ozola@lu.lv
Lauvas iela 4, 304. telpa


Mareks Niklass

asoc. prof.
SPPI pētnieks

mareks.niklass@lu.lv
Lauvas iela 4, 328. telpa
Ceturtdienās 16.00-17.30