Aiga Romāne-Meiere

Sociālā darba PBP studiju direktore, zinātniskais asistents LU SPPI

aiga.romane-meiere@lu.lv
Lauvas iela 4, 319a. telpa

Baiba Bela

asociētā profesore, 
socioloģijas nodaļas vadītāja, socioloģijas MSP direktore

baiba.bela@lu.lv
Lauvas iela 4, 329. telpa

Evija Apine

Mag. soc. d., vieslektors
apine.evija@gmail.com

Līga Rasnača

asociētā profesore, sociālā darba PMSP direktore

liga.rasnaca@lu.lv
Lauvas iela 4, 304. telpa

Jonas Büchel

Vieslektors, Mag.soc.d.

Jonas.Buechel@lu.lv
Lauvas iela 4, 329a. telpa

Ieva Ozola

docente

ieva.ozola@lu.lv
Lauvas iela 4, 304. telpa

Daina Vanaga

Vieslektore, Mag.soc.d.
daina.vanaga@inbox.lv

Mareks Niklass

asoc. prof., SPPI pētnieks

mareks.niklass@lu.lv
Lauvas iela 4, 328. telpa
Ceturtdienās 16.00-17.30