UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedra Latvijas Universitātē atjaunota 2022. gada jūlijā un turpinās darbu medijpratības un informācijpratības veicināšanas jomā. Īstenojot pētniecības projektus, tā veicinās ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju un UNESCO stratēģiju īstenošanu medijpratības un informācijaspratības jomā un zināšanu apmaiņu un izpratnes veicināšanu par medijpratību, jo īpaši bērnu un pusaudžu vidū.

 

Priekšsēdētāja: Asoc. prof. Baiba Holma Kontakti: baiba.holma@lu.lv 

Priekšsēdētājas vietniece: Doc. Laura Ardava-Āboliņa Kontakti: laura.ardava@lu.lv 

KM un LU medijpratības nodarbībās jaunas zināšanas ieguvuši vairāk nekā 500 skolēnu no 14 Austrumu pierobežas skolām

Kultūras ministrijas (KM) un Latvijas Universitātes (LU) sadarbības projekta “Medijpratības un informācijpratības nodarbības Latvijas austrumu pierobežas reģionu mācību iestādēs” ietvaros LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas mācībspēki līdz šim jau noturējuši nodarbības vairāk nekā 500 audzēkņiem no 14 Latvijas Austrumu pierobežas skolām. Projekts tiks turpināts jaunnedēļ, noslēdzoties skolēnu brīvlaikam.

LU pētnieki - Klinta Ločmele, Anastasija Tetarenko, Velta Skolmeistare, Viktorija Tkačenko, Raivis Vilūns un Kaspars Līcītis - paviesojušies jau 14 Austrumu pierobežas skolās, uzrunājot vairāk nekā 500 skolēnus no Baltinavas vidusskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas, Rekavas vidusskolas, Rugāju vidusskolas, Zilupes vidusskolas, Ciblas vidusskolas, Daugavpils 10. vidusskolas, Dagdas vidusskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas, Rēzeknes 2. vidusskolas, Rēzeknes 5.pamatskolas, Rēzeknes 6.pamatskolas un Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas.

Kopumā LU pētnieki plāno medijpratības un informācijpratības nodarbības noturēt 20 Latgales pierobežas skolās.

“Šī projekta un līdz ar to arī praktisko nodarbību mērķis ir uzlabot 9.-12. klašu jauniešu medijpratību un informācijpratību Austrumu pierobežas skolās kontekstā ar Krievijas uzsākto un īstenoto karadarbību Ukrainā, dezinformācijas izplatīšanu, tās atpazīšanu un radītajiem riskiem. Pēc Kultūras ministrijas aicinājuma Latvijas Universitātes pētnieki nodarbību saturā ietvērušia informāciju par notikumiem Ukrainā, bēgļiem, Krievijas agresiju un dezinformācijas izplatību, tās atpazīšanu un dezinformācijas radītajiem riskiem,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

“Aptaujājot skolēnus šo nodarbību beigās, dominējoši lielākā daļa atzīst - nodarbība ir patikusi, un šādas lekcijas nākotnē labprāt vēlētos apmeklēt vēl. Skolēni atzīst, ka stundas laikā ieguvuši jaunas zināšanas par to, kas ir dziļviltojumi (deep fake), kas ir naida runa, kā pārbaudīt attēlu autentiskumu, kā strādā Tik Tok algoritms,” stāsta projekta vadītāja, LU docente Laura Ardava – Āboliņa.

KM un LU sadarbības projekta “Medijpratības un informācijpratības nodarbības Latvijas austrumu pierobežas reģionu mācību iestādēs” kopējā līgumsumma ir 8 890 eiro, neieskaitot PVN.

Maģistrantes Viktorijas Tkačenko lekcijas Latgales skolās

2022. gada septembrī Viktorija Tkačenko piedalījās LU SZF un LR Kultūras ministrijas projektā “Medijpratības un informācijpratības nodarbības Latvijas austrumu pierobežas reģionu mācību iestādēs”, kura ietvaros novadīja lekcijas 3 Latvijas skolās par medijprātību un dezinformācijas riskiem saistībā ar karu Ukrainā.: Zilupē, Ciblā un Daugavpilī.

Docētāja atzīst, ka jauniešiem ļoti interesē medijprātības tēma, it īpaši Tik Tok algoritmi, deep fake (dziļviltojumi) un photoshop izmantošana. Diemžēl, kā secina Viktorija, ļoti mazs skolēnu skaits zina tādu terminu kā medijprātība, un viņa izsaka cerību, ka nākotnē šī tēma kļūs par mācību priekšmetu Latvijas skolās.

 

Docentes Klintas Ločmeles viesošanās Latgales skolās

Docente Klinta Ločmele septembra noslēgumā viesojās 4 Latgales vidusskolās - Rugāju vidusskolā, Rekavas vidusskolā, Viļakas Valsts ģimnāzijā un Baltinavas vidusskolā, lai stāstītu par dezinformāciju kontekstā ar Krievijas sākto karu Ukrainā, tostarp, Krievijas izplatīto propagandu.

Lekcijas norisinājās Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un LU SZF projekta “Medijpratības un informācijpratības nodarbību organizēšana Latvijas reģionu mācību iestādēs” ietvaros. Kopskaitā ar skolām, kuras apciemo arī citi docētāji, šāda satura vieslekcijas būs novadītas 20 pierobežas skolās.