Erasmus+

Erasmus+ mobilitāte  nodrošina studentiem, akadēmiskajam un vispārējam personālam iespēju studēt, gūt pieredzi SZF sadarbības augstskolās. Studentiem ir iespēja pārbaudīt savas teorētiskās zināšanas, praktizējot kādā no ES dalībvalsts, kandidātvalsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts institūcijās.  

Plašāku informācija par Eiropas komisijas jauno ES atbalsta programmu var iegūt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) tīmekļvietnē.

Lai dotos apmaiņas programmā Erasmus+ 2022./2023.gada RUDENS semestrī, Jums ir jāseko tālāk minētajām norādēm, turklāt tas viss jāveic no 1. FEBRUĀRA līdz 10.FEBRUĀRIM plkst. 20:00.

Pieteikumu vērtēšana: 11.02.2022-24.02.2022, rezultāti tiks paziņoti pretendentiem personīgi, e-pastos.

Pieteikuma veidlapa atrodama šeit!


Uz ERASMUS+ apmaiņas programmas studijām Tu vari pretendēt, ja:

 • ja studē LU SZF;
 • kad plāno uzsākt studijas ārvalstīs, būsi beidzis vismaz 1. studiju gadu pamatstudijās;
 • pretendēt var gan BSP, gan MSP līmeņa studenti;
 • pretendēt var tikai uz tām augstskolām ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi (Sk. mājaslapā – Studijas – Studijas ārzemēs – Sadarbības augstskolas)
 • Studijas mobilitāte nenotiek studiju programmas apguves pēdējā semestrī. (studiju mobilitātei ir jānoslēdzas studiju pēdējā semestra pirmajā mēnesī)
 • Tu esi sekmīgs. Sekmes: vidējā svērtā atzīme A daļā ir ne zemāka par 7 ballēm.
 • Tavas valodas zināšanas nav šķērslis ne mācībām, ne saziņai.

Kā rīkoties?  

 1. Nenokavē izsludināto konkursu! 
 2. Izvēlies augstskolu!
 3. Aizpildi anketu!
 4. Gaidi rezultātus!

Kas notiek pēc pieteikšanās?

 1. Iesniegtie dokumenti tiks izskatīti komisijas sēdē;
 2. Tiks izziņoti rezultāti, katram pretendentam e-pastos;
 3. Ja esiet nominēts mācībām ārvalstu augstskolā, tad sazinies ar ar fakultātes koordinatori – Aleksandru Kjaksti (aleksandra.kjakste@lu.lv), kura Tevi konsultēs par tālāko rīcību un dokumentu sagatavošanu.


Augstskolas ar kurām, fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi ir pieejami mājas lapā, sadaļā – Studijas – Studijas ārzemēs. Katrai studiju programmai ir pieejami savi sadarbības līgumi.