Erasmus+

Lai dotos apmaiņas programmā Erasmus+ 2024./2025.gada RUDENS semestrī, Jums ir jāseko tālāk minētajām norādēm, turklāt tas viss jāveic no 28. MARTA līdz 14.APRĪLIM plkst. 20:00. 

Pieteikumu vērtēšana: 15.04.-21.04.2024, rezultāti tiks paziņoti pretendentiem personīgi, e-pastos. 

Uz ERASMUS+ apmaiņas programmas studijām Tu vari pretendēt, ja: 

 • ja studē LU SZF; 

 • kad plāno uzsākt studijas ārvalstīs, būsi beidzis vismaz 1. studiju gadu pamatstudijās; 

 • pretendēt var gan BSP, gan MSP līmeņa studenti; 

 • pretendēt var tikai uz tām augstskolām ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi (Sk. mājaslapā – Studijas – Studijas ārzemēs – Sadarbības augstskolas) 

 • Studijas mobilitāte nenotiek studiju programmas apguves pēdējā semestrī. (studiju mobilitātei ir jānoslēdzas studiju pēdējā semestra pirmajā mēnesī) 

 • Tu esi sekmīgs. Sekmes: vidējā svērtā atzīme A daļā ir ne zemāka par 7 ballēm. 

 • Tavas valodas zināšanas nav šķērslis ne mācībām, ne saziņai. 

 

PAPILDPIETEIKŠANĀS IR JĀZIZVĒLĀS TIKAI TĀS AUGSTSKOLAS, KURAS PIEŅEM NOMINĀCIJAS PĒC 22.04.2024 (VISI DEADLINE DATUMI IR PIEEJAMI LU SZF MĀJAS LAPĀ KATRAI STUDIJU PROGRAMMAI) 

 

PIETEIKUMA ANKETA IR ATRODAMA ŠEIT:  

https://www.visidati.lv/aptauja/1338652380/ 

 

 Kā rīkoties?   

 1. Nenokavē izsludināto papildpieteikšanos!

 2. Izvēlies augstskolu, izpēti piedāvātos studiju kursus! 

 3. Pārliecinies par pieņemošās augstskolas studiju valodu! 

 4. Aizpildi anketu! 

 5. Gaidi rezultātus! 
   

Kas notiek pēc pieteikšanās? 

 1. Iesniegtie dokumenti tiks izskatīti komisijas sēdē; 

 2. Rezultāti tiks paziņoti, katram pretendentam e-pastos; 

 3. Ja esiet nominēts mācībām ārvalstu augstskolā, tad sazinies ar LU SZF ERASMUS koordinatori Aleksandru Kjaksti– aleksandra.kjakste@lu.lv vai zvani 67034712, kura Tevi konsultēs par tālāko rīcību un dokumentu sagatavošanu.

Augstskolas ar kurām, fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi ir pieejami mājas lapā, sadaļā – Studijas – Studijas ārzemēs. Katrai studiju programmai ir pieejami savi sadarbības līgumi. Students drīkst dodiet apmaiņas studijās TIKAI UZ TO AUGSTSKOLU AR KURU IR NOSLĒGTS SADARBĪBAS LĪGUMS!!! 
 

 Kā rīkoties?  

 1. Nenokavē izsludināto konkursu!
 2. Izvēlies augstskolu, izpēti piedāvātos studiju kursus!
 3. Pārliecinies par pieņemošās augstskolas studiju valodu!
 4. Aizpildi anketu!
 5. Gaidi rezultātus!

Kas notiek pēc pieteikšanās?

 1. Iesniegtie dokumenti tiks izskatīti komisijas sēdē;
 2. Rezultāti tiks paziņoti, katram pretendentam e-pastos;
 3. Ja esiet nominēts mācībām ārvalstu augstskolā, tad sazinies ar LU SZF ERASMUS koordinatori Aleksandru Kjaksti– aleksandra.kjakste@lu.lv vai zvani 67034712, kura Tevi konsultēs par tālāko rīcību un dokumentu sagatavošanu.
   

Augstskolas ar kurām, fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi ir pieejami mājas lapā, sadaļā – Studijas – Studijas ārzemēs. Katrai studiju programmai ir pieejami savi sadarbības līgumi.

Vēlam veiksmi!

Ja Jums rodas papildus jautājumi, Jūs droši varat rakstīt uz epastu: aleksandra.kjakste@lu.lv . PIRMS KLĀTIENES/NEKLĀTIENES KONSULTĀCIJAS PIESAKI SAVU VIZĪTES LAIKU E-PASTĀ.

Papildpieteikšanās:

Lai dotos apmaiņas programmā Erasmus+ 2024./2025.gada RUDENS semestrī, Jums ir jāseko tālāk minētajām norādēm, turklāt tas viss jāveic no 28. MARTA līdz 14.APRĪLIM plkst. 20:00.

Pieteikumu vērtēšana: 15.04.-21.04.2024, rezultāti tiks paziņoti pretendentiem personīgi, e-pastos. 

Uz ERASMUS+ apmaiņas programmas studijām Tu vari pretendēt, ja: 

 • ja studē LU SZF; 

 • kad plāno uzsākt studijas ārvalstīs, būsi beidzis vismaz 1. studiju gadu pamatstudijās; 

 • pretendēt var gan BSP, gan MSP līmeņa studenti; 

 • pretendēt var tikai uz tām augstskolām ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi (Sk. mājaslapā – Studijas – Studijas ārzemēs – Sadarbības augstskolas) 

 • Studijas mobilitāte nenotiek studiju programmas apguves pēdējā semestrī. (studiju mobilitātei ir jānoslēdzas studiju pēdējā semestra pirmajā mēnesī) 

 • Tu esi sekmīgs. Sekmes: vidējā svērtā atzīme A daļā ir ne zemāka par 7 ballēm. 

 • Tavas valodas zināšanas nav šķērslis ne mācībām, ne saziņai. 

 

PAPILDPIETEIKŠANĀS IR JĀZIZVĒLĀS TIKAI TĀS AUGSTSKOLAS, KURAS PIEŅEM NOMINĀCIJAS PĒC 22.04.2024 (VISI DEADLINE DATUMI IR PIEEJAMI LU SZF MĀJAS LAPĀ KATRAI STUDIJU PROGRAMMAI) 

 

PIETEIKUMA ANKETA IR ATRODAMA ŠEIT:  

https://www.visidati.lv/aptauja/1338652380/ 

 

 Kā rīkoties?   

 1. Nenokavē izsludināto papildpieteikšanos!  

 2. Izvēlies augstskolu, izpēti piedāvātos studiju kursus! 

 3. Pārliecinies par pieņemošās augstskolas studiju valodu! 

 4. Aizpildi anketu! 

 5. Gaidi rezultātus! 
   

Kas notiek pēc pieteikšanās? 

 1. Iesniegtie dokumenti tiks izskatīti komisijas sēdē; 

 2. Rezultāti tiks paziņoti, katram pretendentam e-pastos;

 3. Ja esiet nominēts mācībām ārvalstu augstskolā, tad sazinies ar LU SZF ERASMUS koordinatori Aleksandru Kjaksti– aleksandra.kjakste@lu.lv vai zvani 67034712, kura Tevi konsultēs par tālāko rīcību un dokumentu sagatavošanu. 

Augstskolas ar kurām, fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi ir pieejami mājas lapā, sadaļā – Studijas – Studijas ārzemēs. Katrai studiju programmai ir pieejami savi sadarbības līgumi. Students drīkst dodiet apmaiņas studijās TIKAI UZ TO AUGSTSKOLU AR KURU IR NOSLĒGTS SADARBĪBAS LĪGUMS!!! 

Vēlam Veiksmi! 

Ja Jums rodas papildus jautājumi, Jūs droši varat rakstīt uz epastu: aleksandra.kjakste@lu.lv . PIRMS KLĀTIENES/NEKLĀTIENES KONSULTĀCIJAS PIESAKI SAVU VIZĪTES LAIKU E-PASTĀ.

Vēlam Veiksmi!

Ja Jums rodas papildus jautājumi, Jūs droši varat rakstīt uz epastu: aleksandra.kjakste@lu.lv . PIRMS KLĀTIENES/NEKLĀTIENES KONSULTĀCIJAS PIESAKI SAVU VIZĪTES LAIKU E-PASTĀ.