Erasmus+

Erasmus+ mobilitāte  nodrošina studentiem, akadēmiskajam un vispārējam personālam iespēju studēt, gūt pieredzi SZF sadarbības augstskolās. Studentiem ir iespēja pārbaudīt savas teorētiskās zināšanas, praktizējot kādā no ES dalībvalsts, kandidātvalsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts institūcijās.  

Plašāku informācija par Eiropas komisijas jauno ES atbalsta programmu var iegūt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) tīmekļvietnē.

Lai dotos apmaiņas programmā Erasmus+ 2021./2022.gada PAVASARA semestrī, Jums ir jāseko tālāk minētajām norādēm, turklāt tas viss jāveic no 31. AUGUSTA līdz 12.SEPTEMBRIM plkst. 20:00.

Pieteikumu vērtēšana: 13.09.2021-26.09.2029, rezultāti tiks paziņoti pretendentiem personīgi, e-pastos.

Kā rīkoties?  
1. Nenokavē izsludināto konkursu! 
2. Izvēlies augstskolu, izpēti piedāvātos studiju kursus!
3. Pārliecinies par pieņemošās augstskolas studiju valodu!
4. Aizpildi anketu!
5. Gaidi rezultātus!

Kas notiek pēc pieteikšanās?
1. Iesniegtie dokumenti tiks izskatīti komisijas sēdē;
2. Tiks izziņoti rezultāti, katram pretendentam e-pastos;
3. Ja esiet nominēts mācībām ārvalstu augstskolā, tad sazinies ar LU SZF ERASMUS koordinatori Aleksandru Kjaksti (331.kabinets) – Aleksandra.kjakste@lu.lv vai zvani 67034336, kura Tevi konsultēs par tālāko rīcību un dokumentu sagatavošanu.


Augstskolas ar kurām, fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi ir pieejami mājas lapā, sadaļā – Studijas – Studijas ārzemēs. Katrai studiju programmai ir pieejami savi sadarbības līgumi.