Erasmus+

Erasmus+ mobilitāte  nodrošina studentiem, akadēmiskajam un vispārējam personālam iespēju studēt, gūt pieredzi SZF sadarbības augstskolās. Studentiem ir iespēja pārbaudīt savas teorētiskās zināšanas, praktizējot kādā no ES dalībvalsts, kandidātvalsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts institūcijās.  

Plašāku informācija par Eiropas komisijas jauno ES atbalsta programmu var iegūt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) tīmekļvietnē.

Ir zināmi Erasmus apmaiņas studiju konkursa rezultāti un ir sākusies ERASMUS+ apmaiņas programmas 2021./2022.mācību gada pavasara semestra papildpieteikšanās, kas norisināsies ļoti īsu brīdi.

Lai pieteiktos, Jums ir jāseko tālāk minētajām norādēm, turklāt tas viss ir jāveic līdz 10.10.2021 plkst. 20:00.
Pieteikumu vērtēšana: 10.10- 24.10.2021, rezultāti tiks paziņoti pretendentiem personīgi, e-pastos.


Uz ERASMUS+ apmaiņas programmas studijām Tu vari pretendēt, ja:

 • ja studē LU SZF;
 • kad plāno uzsākt studijas ārvalstīs, būsi beidzis vismaz 1. studiju gadu pamatstudijās;
 • pretendēt var gan BSP, gan MSP līmeņa studenti;
 • pretendēt var tikai uz tām augstskolām ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi (Sk. mājaslapā – Studijas – Studijas ārzemēs – Sadarbības augstskolas)
 • Studijas mobilitāte nenotiek studiju programmas apguves pēdējā semestrī. (studiju mobilitātei ir jānoslēdzas studiju pēdējā semestra pirmajā mēnesī)
 • Tu esi sekmīgs. Sekmes: vidējā svērtā atzīme A daļā ir ne zemāka par 7 ballēm.
 • Tavas valodas zināšanas nav šķērslis ne mācībām, ne saziņai.

PAPILDPIETEIKŠANĀS IR JĀZIZVĒLĀS TIKAI TĀS AUGSTSKOLAS, KURAS PIEŅEM NOMINĀCIJAS PĒC 15.10.2021 (VISI DEADLINE DATUMI IR PIEEJAMI LU SZF MĀJAS LAPĀ KATRAI STUDIJU PROGRAMMAI)

IEROBEŽOJUMI:
1.    KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNES NODAĻA:

Oslo Metropolitan Univeristy – BRĪVU VIETU NAV!
Pan-European University – BRĪVU VIETU NAV!
University of Jyväskylä  - BRĪVU VIETU NAV!;
Università degli Studi di Torino    - BRĪVU VIETU NAV!


2.    POLITIKAS ZINĀTNES NODAĻA:
Humboldt-Universitat zu Berlin – BRĪVU VIETU NAV;


3.    SOCIOLOĢIJAS NODAĻA:
University of Jyväskylä  - 1 brīva vieta;
Humboldt-Universitat zu Berlin – BRĪVU VIETU NAV;
Radbound Universiteit Nijmegen – 1 brīva vieta;


Uz visām citām partneraugstskolām, ar kurām Jūsu studiju nodaļai ir noslēgti sadarbības līgumumi, var pieteikties! 
PIETEIKUMA ANKETA IR ATRDOAMA ŠEIT.
 

Kā rīkoties?  

 1. Nenokavē izsludināto konkursu! 
 2. Izvēlies augstskolu!
 3. Aizpildi anketu!
 4. Gaidi rezultātus!

Kas notiek pēc pieteikšanās?

 1. Iesniegtie dokumenti tiks izskatīti komisijas sēdē;
 2. Tiks izziņoti rezultāti, katram pretendentam e-pastos;
 3. Ja esiet nominēts mācībām ārvalstu augstskolā, tad sazinies ar ar fakultātes koordinatori – Aleksandru Kjaksti (aleksandra.kjakste@lu.lv), kura Tevi konsultēs par tālāko rīcību un dokumentu sagatavošanu.


Augstskolas ar kurām, fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi ir pieejami mājas lapā, sadaļā – Studijas – Studijas ārzemēs. Katrai studiju programmai ir pieejami savi sadarbības līgumi.