Erasmus+

Erasmus+ mobilitāte  nodrošina studentiem, akadēmiskajam un vispārējam personālam iespēju studēt, gūt pieredzi SZF sadarbības augstskolās. Studentiem ir iespēja pārbaudīt savas teorētiskās zināšanas, praktizējot kādā no ES dalībvalsts, kandidātvalsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts institūcijās.  

Plašāku informācija par Eiropas komisijas jauno ES atbalsta programmu var iegūt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) tīmekļvietnē.

Zināmi 2019./2020. mācību gada pavasara semestra ERASMUS konkursa rezultāti. Vairāk info pie ERASMUS koordinatores Aleksandras Kjakstes, raksot aleksandra.kjakste@lu.lv vai personiski dodoties uz uz 331.kabinetu